Planul de Afaceri al Unei Societati Agricole

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Planul de Afaceri al Unei Societati Agricole.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popescu ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Fundamentele economico-metodologice ale elaborării planului de afaceri
I.1. Plan de afaceri – concept, conţinut
I.2. Necesitatea elaborării planului de afaceri
I.3. Indicatori de elaborare ai planului de afaceri
II. Diagnosticul economico-financiar al exploataţiei agricole
II.1. Prezentarea exploataţiei agricole
II.2. Analiza potenţialului tehnico-productiv
II.3. Analiza forţei de muncă
II.4. Rezultatele economico-financiare
II.5. Analiza SWOT
II.6. Piaţa
III. Elaborarea programului de producţie
III.1. Prognozarea producţiilor medii
III.2. Optimizarea structurii de producţie
IV. Programul de comercializare
V. Programul financiar

Extras din document

I. Fundamentele economico-metodologice ale elaborării planului de afaceri

I.1. Planul de afaceri – concept, conţinut

Planul de afaceri se referă fie la promovarea unei întreprinderi noi, fie la lansarea unui proiect important în cadrul unei întreprinderi existente.

Planul de afaceri constituie un document care sintetizează rezultatele activităţilor de cercetare, concepere şi dezvoltare a unor proiecte privind crearea unei noi întreprinderi, a unui nou produs şi/ sau a unui nou serviciu.

Un plan de afaceri eficient investighează, în cele mai mici detalii, fezabilitatea afacerii, deoarece proiectează obiectivele întreprinzătorului şi metodele cu ajutorul cărora acesta le va realiza şi prezintă, pentru o anumită perioadă de timp, rezultatele anticipate. De aceea, un plan de afaceri corect redactat trebuie să conţină o analiză detaliată a întreprinderii, a produsului şi/ sau a serviciului nou creat, piaţa estimată, politicile de marketing urmărite (referitoare la preţ, promovare, distribuţie), metodele de producţie utilizate, precum şi aspectele financiare ale viitoarei afaceri (incluzând venitul estimat, investiţiile necesare şi recuperarea acestora, profitul urmărit etc.).

Orice plan de afaceri bine conceput şi realizat trebuie să răspundă unor întrebări fundamentale cum sunt:

1. Este complet “pachetul” care prezintă noua afacere?

2. Va fi afacerea propusă atractivă pentru potenţialii posesori de capital de risc?

3. Ce şanse de succes are afacerea propusă?

4. Ce avantaje competitive prezintă, pe termen lung, pentru întreprinzători afacerea propusă? Dar pentru investitori? Dar pentru salariaţii întreprinderii?

5. Poate fi realizată în mod eficient afacerea nou creată?

6. Au piaţă de desfacere asigurată produsele şi/ sau serviciile create prin noua afacere?

7. Pot fi recuperate, în timp relativ scurt (când, cum şi în ce condiţii), fondurile financiare investite în noua întreprindere/ noul produs/ noul serviciu?

8. Poate fi condusă eficient afacerea viitoare a întreprinderii nou create (sau a celei deja existente)?

Conţinutul planului de afaceri:

Afacerea • Unitatea

• Domeniul de activitate

• Obiectivele

Piaţa • Clienţii

• Produsul

• Segmentul de piaţă

• Concurenţa

Managementul • Organizarea

• Conducerea

• Personalul

Finanţele • Venituri

• Cheltuieli

• Sursele şi utilizarea fondurilor

• Previziuni financiare

I.2. Necesitatea elaborării planului de afaceri

Planul de afaceri reprezintă o schemă de acţiune construită logic şi presupune o gândire de perspectivă asupra afacerii respective. Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele şi resursele de care întreprinzătorul are nevoie pentru a le realiza într-o perioadă de timp determinată.

Dintre cele mai importante argumente care justifică necesitatea întocmirii unui plan de afaceri menţionăm:

1. redactarea acestui document permite întreprinzătorului să realizeze o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri şi să nu se concentreze numai asupra unor aspecte particulare ale acesteia;

2. planul de afaceri realizează o evaluare a noii idei de afaceri sau poate anticipa şansele de succes ale afacerii în curs, reprezentând, practic, un studiu de fezabilitate;

3. planul de afaceri se constituie într-un instrument de proiectare, realizare, conducere şi control al afacerii;

4. planul de afaceri este cel care facilitează comunicarea, către mediul ambiant al întreprinderii, a noii idei de afaceri;

5. planul de afaceri furnizează scheme detaliate ale activităţilor implicate în noua afacere, în vederea obţinerii acordului de finanţare a acesteia;

6. planul de afaceri facilitează menţinerea direcţiilor de acţiune stabilite, permiţând întreprinzătorului să îşi concentreze energia pentru atingerea obiectivelor propuse.

Concluzionând, putem afirma că planul de afaceri îndeplineşte trei funcţii după cum urmează:

• se constituie într-un instrument de lucru al întreprinzătorului, capabil să îi permită acestuia comunicarea propriilor idei, identificarea celor mai eficiente soluţii, efectuarea propunerilor de finanţare, etc.;

• reprezintă baza de conducere a noii afaceri;

• este un “dispozitiv” de evaluare a schimbărilor care trebuie efectuate în cadrul unei întreprinderi.

Realizarea unui plan de afaceri necesită atât timp, cât şi efort şi bani, dar rezultatul obţinut evidenţiază, de regulă, diferenţa dintre succes şi eşec. Binecunoscut este faptul că 50% din afacerile de anvergură redusă falimentează în primii 2 ani. Prima cauză este reprezentată de insuficienţa de capital, a doua – de înţelegerea redusă a pieţei. Pregătind un plan de afaceri se va obţine o imagine pertinentă a pieţei pe care se acţionează, a competitorilor, etc.. Orice afacere are câteva puncte sensibile care trebuie evaluate împreună cu corelaţiile în care intră acestea, dar prin planul de afaceri se obţine nu numai o analiza a elementelor individuale ci şi o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri.

În consecinţă, una din primele sarcini ce trebuie îndeplinite pentru a demara o afacere – şi care este de cele mai multe ori dificilă – este de a concepe un plan de afaceri. Pregătirea lui cere timp şi efort – între 100 si 300 ore – în funcţie de natura afacerii si de cantitatea de informaţie avută la dispoziţie. Dar oricât de înspăimântătoare ar părea realizarea unui plan de afaceri, ea este o necesitate absolută pentru orice afacere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul de Afaceri al Unei Societati Agricole.doc