Planul de Afaceri – Instrument de Creditare - BRD - Groupe Societe Generale - Acordarea unui Credit de Investitii pe Baza Planului de Afaceri

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Planul de Afaceri – Instrument de Creditare - BRD - Groupe Societe Generale - Acordarea unui Credit de Investitii pe Baza Planului de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 88 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: BOTEA FLORIN, FLORU CONSTANTIN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. SISTEMUL BANCAR ROMANESC 5
1.1. Rolul Bancii Nationale a României 5
1.1.1.Banca Nationala a României. Natura juridica 5
1.1.2. Atributiile Bancii Nationale a României 7
1.2 Rolul bancilor comerciale în sistemul bancar 9
CAPITOLUL 2. PLANUL DE AFACERI – INSTRUMENT DE OBTINERE A CREDITULUI DE INVESTITIE 14
2.1. Functiile planului de afaceri si rolul acestuia 15
2.2. Elementele planului de afaceri 16
CAPITOLUL 3.BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28
3.1. Prezentarea BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28
Scurt istoric 28
3.1.2. Structura organizationala a BRD – Groupe Société Générale 28
3.1.3. Reteaua de sucursale a Groupe Société Générale 31
3.1.4. Rezultate financiare ale BRD- Groupe Société Générale 34
3.2. BRD- Groupe Société Générale si mediul competitional din România 36
3.2.1. Modelul Porter 36
3.2.2 Analiza S.W.O.T. a BRD - Groupe Société Générale 48
CAPITOLUL 4 ACORDAREA UNUI CREDIT DE INVESTITIE PE BAZA PLANULUI DE AFACERI - STUDIU DE CAZ 50
4.1. Obiective urmarite de B.R.D. – G.S.G. la creditarea proiectelor de investitii 50
4.2. Analiza clientului. Studiu de caz BRD - sucursala Brasov 54
4.2.1. Prezentarea societatii comerciale SC POLICOLOR SA- solicitantul creditului de investitii 54
4.2.2. Obiectul de activitate al SC POLICOLOR SA 55
4.3. Prezentarea creditului solicitat de SC POLICOLOR SA 56
4.4. Intocmirea dosarului de creditare 57
4.5. Analiza financiara a activitatii SC POLICOLOR SA 58
4.5.1 Indicatorii de analiza a bonitatii clientilor 58
4.5.2. Analiza scopului investitiei 75
4.5.3. Costul total al proiectului 76
4.5.4. Planul de finantare a proiectului 76
4.2.3. Analiza eficientei proiectelor de investitii 77
4.2.4. Analiza S.W.O.T 80
CAPITOLUL 5 CONCLUZII SI PROPUNERI 80
BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

Introducere

În epoca contemporana, în tarile cu economie de piata, creditul si bancile au un rol determinant în desfasurarea proceselor economice, în reglarea circuitelor economice la nivel micro si macroeconomic, a lichiditatii agentilor economici, a economiei în ansamblul ei. Cresterea economica determina atât o dezvoltare a afacerilor la nivelul persoanelor cât si o consolidare a segmentului clasei de mijloc în România, tendinte de pe urma carora bancile vor beneficia în continuare.

Principala operatiune bancara este creditarea. Felul în care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta în mod hotarâtor dezvoltarea economica la nivel local sau national.

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzatorilor ce construiesc o afacere sau cauta parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau institutii de finantare, institutiilor ce gestioneaza fonduri pentru proiecte de investitii pentru a obtine un credit bancar de care au nevoie.

Deoacere orice banca îsi asuma într-o oarecare masura riscuri atunci când acorda credite (pierderi la portofoliul de credite atunci când unii debitori nu îsi onoreaza obligatiile) rezulta ca cea mai impornanta functie a bancii în ceea ce priveste creditarea este de a controla calitatea portofoliului de credite. Astfel, fiecare banca careia i se solicita un credit de investitii realizeaza o analiza a indicatorilor privind bonitatea solicitantului si o analiza a riscului pe care-l poate întâmpina cu privire la capacitatea solicitantului de a rambursa creditul si dobânzile aferente.

Ideea de baza care a constituit punctul de plecare al lucrarii de fata a fost aceea ca, în conditiile unei lumi în continua schimbare, cu un mediu din ce în ce mai incert, în care o firma pentru a suprevietui si pentru a creste pe piata are are nevoie de lichiditati, aceasta apeleaza la un credit bancar, iar instrumentul principal folosit pentru a-l creditul este planul de afaceri.

Prezenta lucrare, cu titlu “Planul de afaceri- instrument de creditare” este structurata pe cinci capitole, astfel:

Capitolul I - În primul capitol este prezentat „Sistemul bancar românesc” în care Banca Nationala reprezinta punctul central prin functiile pe care le îndeplineste. În acest capitol voi face mai întâi o scurta prezentare a BNR oferind date privind natura juridica si atributiile BNR. Voi prezenta totodata si câteva dintre instrumentele politicii monetare ale BNR. În continuare este prezentat rolul bancilor comerciale care reprezinta al doilea nivel al sistemului bancar, având rol de imbold al dezvoltarii oricarei economii.

Capitolului II - „Planul de afaceri- instrument de obtinere a creditului de investitie” în care voi aborda aspectele teoretice referitoare la functiile, rolul si importanta planului de afaceri pentru obtinerea unui credit. Deasemeni voi face referire si la componentele unui plan de afaceri, componente care se regasesc în majoritatea planurilor de afaceri întocmite de diferite institutii bancare.

În capitolul III cu titlul „BRD- Groupe Société Générale” se realizeaza o ampla caracterizare a BRD- Groupe Société Générale, banca care a oferit sprijin în vederea realizarii acestei lucrari, din mai multe puncte de vedere: situatia financiara, reteaua de sucursale, structura organizatorica, analiza clientilor si a concurentilor, pozitia pe piata, analiza produselor si serviciilor pe care le ofera.

În Capitolul IV: “ Studiu de caz – Acordarea unui credit de investitii pe baza planului de afaceri” sunt descrise obiectivele urmarite de BRD- Groupe Société Générale la creditarea proiectelor de investitii, sunt prezentate etapele parcurse de banca în acordarea unui credit eficient: prezentarea societatii comerciale solicitante, prezentarea creditului solicitat, analiza documentelor puse la dispozitia bancii de care solicitant , analiza indicatorilor de bonitate si de solvabilitate. Conceptele necesare analizei au fost prezentate teoretic , iar elementele cheie au fost reluate în studiul de caz având ca subiect de analiza firma Policolor SA din Bucuresti.

Capitolul V: “Concluzii si propuneri” cuprinde referiri cu privire la activitatea BRD- Groupe Société Générale, la nivel general si in ceea ce priveste acordarea unui credit de investitii pe baza planului de afaceri.

Iata deci sensul lucrarii de fata: o încercare de a prezenta analiza unui plan de afaceri în cadrul solicitarii unui credit bancar, planul de afaceri fiind considerat “o harta rutiera a firmei- arata unde se afla si unde vrea sa ajunga firma”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planul de Afaceri - Instrument de Creditare - BRD - Groupe Societe Generale - Acordarea unui Credit de Investitii pe Baza Planului de Afaceri.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV SPECIALIZAREA MANAGEMENT