Politica comercială a UE

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 9614
Mărime: 114.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Adminstraţie Publică Specializarea: Administrarea afacerilor europene – Anul I, Semestrul I

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Politica comercială: definiţii, tipologie

Capitolul 2. Elementele politicii comerciale

2.1 Tariful vamal comun

2.2 Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)

2.3 Acordurile comerciale preferenţiale ale Uniunii Europene

Capitolul 3. Uniunea Europeană şi politica comerciala comună

3.1. Istoric

3.2. Ce reprezintă politica comercială comună?

3.3. Obiectivele PCC

3.4. Principiile Politicii Comerciale Comune a UE :

3.5. Instrumentele politicii comerciale comune

3.6. Răspunderea instituțională

Capitolul 4. Relațiile comerciale ale UE cu țările terțe

4.1. Generalităţi

4.2. Acorduri comerciale preferenţiale încheiate de U.E. cu țări terţe

4.3. Acorduri comerciale nepreferenţiale încheiate de U.E. cu țări terţe

4.3.1. Acorduri de cooperare economică şi comercială (nepreferenţiale)

4.3.2. Acorduri de asociere

4.4. Regimul exportului, importului și SGP

4.4.1. Regimul exportului

4.4.2 Regimul importului

4.4.3. Suspendări autonome de taxe vamale

4.4.4. Tariful Integrat al Comunităţilor Europene (TARIC)

4.5. Sistemul generalizat de preferinte (SGP)

4.6. Măsuri de apărare comercială

Capitolul 5. Impactul adoptării politicii comerciale comune a Uniunii Europene în România

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera relaţiilor economice externe (exporturi, importuri, operaţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică), urmărind promovarea cu prioritate a intereselor naţionale.

Uniunea Europeană, încă de la înfiinţare, și-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci și domeniile în care a dezvoltat o politică comună europeană, creând o piața unică internă printr-un sistem de legi și reglementări ce garantează libertatea de circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor.

Domeniile în care se implică UE sunt următoarele: Politica Agricolă Comună, Pescuit, Siguranța Alimentară, Politica Industrială, Piața Internă, Audiovizual și Media, Cultură, Educație, Formare Profesională și Tineret, Combaterea Fraudei, Politica Fiscală, Politica Vamală, Cercetare și Inovare, Societatea Informațională, Energie, Transporturi, Protecția Consumatorilor, Mediu, Sănătate Publică, Politica Regională, Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse, Dezvoltare, Extindere, Comerț, Relații Externe, Justiție, Libertate și Securitate, Politica Externă și de Securitate Comună (PESC), Ajutor Umanitar, Drepturile Omului.

Principiul acestei politici il reprezinta: ”o economie de piaţă deschisă cu liberă concurenţă”

Obiectivele politicii comerciale

- Dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial

- Eliminarea progresivă a restricţiilor în cadrul comerţului internaţional

- Diminuarea rolului barierelor tarifare

- Favorizarea comerţului liber şi menţinerea în limite rezonabile a comerţului admnistrat

- Creşterea forţei concurenţiale a firmelor europene

Capitolul 1. Politica comercială: definiţii, tipologie

Politica comercială reprezintă totalitatea reglementărilor (administrative, financiare, bugetare, valutare) adoptate de un stat cu scopul promovării/ restrângerii schimburilor comerciale externe şi al protejării pieţei interne în faţa concurenţei străine.

Politicile comerciale au apărut odată cu începutul formării ştiinţei economice ca ştiinţă autonomă, mai exact odată cu apariţia mercantilismului (doctrină economică, apărută la începutul dezvoltării capitalismului, conform căreia avuția statului era identificată cu banii și cu metalele prețioase, iar sursa principală a veniturilor era considerată circulația mărfurilor) ca doctrină economică şi care reprezintă prima reflectare teoretică a economiei de piață. Această doctrină care se bazează pe comerţul exterior a luat naştere în urma îndeplinirii unor condiţii :

• apariţia statelor centralizate şi a societăţii moderne

• apariţia sistemului economiei de piaţă favorizat de apariţia schimbului

• marile descoperiri geografice

Prin urmare odată cu apariţia mercantilismului au apărut primele măsuri de politică economică menite să sporească profiturile întreprinzătorilor autohtoni şi să consolideze puterea economică a statului prin sporirea avuţiei naţionale, toate acestea realizându-se în optica mercantilistă printr-o politică protecţionistă care să limiteze concurenţa străină. Conform Principiilor și Regulilor negociate și convenite sub egida OMC, UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare), ONU și alte organisme internaționale, instrumentele de politică comercială practicate în REI sunt:

a) Instrumente ce vizează restrângerea importurilor:

- instrumente tarifare;

- instrumente netarifare.

b) Instrumente ce vizează impulsionarea importurilor:

- instrumente promoționale;

- instrumente de stimulare.

Politica comercială trebuie să îndeplinească 2 funcţii diametral opuse, dar care se regăsesc, cu ponderi/intensităţi diferite, în reglementările specifice fiecărui stat:

• funcţia de promovare a REI - asigură impulsionarea acelor fluxuri comerciale care sunt avantajoase pentru ţara respectivă;

• funcţia de protejare a economiei naţionale de concurenţa străină, folosind pârghii de limitare / eliminare a legăturile economice externe dezavantajoase. În relaţie cu exteriorul, statele pot adopta diferite tipuri de politică comercială:

I. Autarhia - stare generală de izolare economică faţă de celelalte state, caracteristică unei economii închise, în care comerţul exterior este practic inexistent, ignorându-se avantajele ce pot fi obţinute prin participarea la circuitul economic mondial.

Consecinţele autarhiei sunt nefaste pentru că, blocarea legăturilor cu economia mondială, anulează şansele de progres, conducând ţara în cauză nu numai la stagnare, ci chiar la regres. În realitate, autarhia nu poate fi nici totală din moment ce nici o naţiune nu dispune de toate resursele naturale şi umane pentru a produce ceea ce este necesar pentru locuitori, şi nici permanentă deoarece dezvoltarea autarhică duce.în timp la necesitatea dezvoltării contractelor cu exteriorul (ex. fosta Uniune Sovietică, Cuba, Coreea de Nord).

II. Protecţionismul - doctrină economică care vizează protejarea economiei naţionale prin limitarea sau interzicerea importului de produse străine. În acest caz, statul controlează schimburile economice internaţionale prin intermediul diferitelor instrumente protecţioniste, de natură tarifară (bariere vamale) şi netarifară (restricţii cantitative, norme tehnice, formalităţi administrative). Acest comportament protecţionist este subordonat intereselor fundamentale ale economiei naţionale, schimburile economice externe fiind folosite ca sursă a creşterii economice.

Preview document

Politica comercială a UE - Pagina 1
Politica comercială a UE - Pagina 2
Politica comercială a UE - Pagina 3
Politica comercială a UE - Pagina 4
Politica comercială a UE - Pagina 5
Politica comercială a UE - Pagina 6
Politica comercială a UE - Pagina 7
Politica comercială a UE - Pagina 8
Politica comercială a UE - Pagina 9
Politica comercială a UE - Pagina 10
Politica comercială a UE - Pagina 11
Politica comercială a UE - Pagina 12
Politica comercială a UE - Pagina 13
Politica comercială a UE - Pagina 14
Politica comercială a UE - Pagina 15
Politica comercială a UE - Pagina 16
Politica comercială a UE - Pagina 17
Politica comercială a UE - Pagina 18
Politica comercială a UE - Pagina 19
Politica comercială a UE - Pagina 20
Politica comercială a UE - Pagina 21
Politica comercială a UE - Pagina 22
Politica comercială a UE - Pagina 23
Politica comercială a UE - Pagina 24
Politica comercială a UE - Pagina 25
Politica comercială a UE - Pagina 26
Politica comercială a UE - Pagina 27
Politica comercială a UE - Pagina 28
Politica comercială a UE - Pagina 29
Politica comercială a UE - Pagina 30
Politica comercială a UE - Pagina 31
Politica comercială a UE - Pagina 32
Politica comercială a UE - Pagina 33
Politica comercială a UE - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Politica Comerciala a UE.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Internațional

2 Capitolul I. Comerţul internaţional şi politica comercială în perioada contemporană 1.1 Comerţul internaţional contemporan Participarea tuturor...

Politici comerciale internaționale

Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă....

Politica Comercială a României în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

CAPITOLUL I: DEFINIREA CONCEPTULUI DE POLITICĂ COMERCIALĂ, A OBIECTIVELOR, FUNCŢIILOR ŞI INSTRUMENTELOR SALE. Subcapitolul 1.1. Politica...

Comerțul exterior și politica comercială a Spaniei în perioada 2012-2016 (2017)

INTRODUCERE Prezentul proiet realizează o analiză detaliată a starii si evolutiei activitatii de comert exterior a Spaniei in perioada 2012-2016...

Politicile Comerciale ale UE

Politica comerciala reprezinta totalitatea reglementarilor adoptate de catre stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar,...

Politica comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comerciala este unul din pilonii principali ai relaţiilor Uniunii Europene cu ţările terţe. Înca prin Tratatul de la Roma,...

Politici Comerciale

Capitolul 1. Politica comercială. Definiţii. Concepte. Tipologie Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii...

Ai nevoie de altceva?