Politica de Mediu in Romania

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23920
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pacesila Mihaela
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

PARTEA I

Introducere 4

I. Evolutia politicii de mediu 5

I.1. Baza legala 5

I.2. Principiile politicii de mediu 6

I.3. Principalii actori ai politicii de mediu 7

II. Programele de actiune pentru mediu- cadrul general de implementare a politicii de mediu 8

II.1. Programe de acţiune 8

III. Instrumentele politicii de mediu 13

III.1. Instrumentele legislative 13

III.2. Instrumente de constientizare si informare 13

III.3. Instrumente financiare 15

III.4. Taxe si impozite de mediu 23

IV. Strategii in domeniul Politicii de Mediu 24

IV.a. Strategia UE pentru dezvoltare durabilă 24

IV.b. Strategia europeana pentru mediu si sanatate 28

IV.c. Strategia tematica pentru managementul deseurilor 29

IV.d. Politica integrată a produselor (PIP) 29

IV.e. Acordurile de Mediu 30

V. Viitorul Politicii de Mediu 31

Bibliografie: 35

PARTEA A II-A

I. Evolutia politicii de mediu in Romania 36

II. Organizarea politicii de mediu 37

II.1. Cadrul institutional 37

II.2. Legislatia de mediu 37

II.3. Conventii si acorduri internationale la care Romania e parte 41

II.4. Norme si standarde de mediu in Romania 42

II.5. Finantarea protectiei mediului in Romania 43

III. Evolutia negocierilor de aderare si transpunerea aquis-ului comunitar 45

Bibliografie: 47

PARTEA A III-A

III. Concluzii 48

Extras din document

PARTEA I

Introducere

În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE. Începând cu anii ’70, mediul a beneficiat de o atenţie sporită, intrând pe agenda politică a UE ca urmare a Raportului Clubului de la Roma, care a atras atenţia asupra tendinţei de epuizare a resurselor naturale şi deteriorării rapide a calităţii aerului,apei şi solului. Cu ocazia Consiliului European de la Paris din 1972 s-a recunoscut nevoia acordării unei atenţii speciale protecţiei mediului în contextul expansiunii economice şi îmbunătăţirii calităţii vieţii şi s-a decis dezvoltarea unei politici comunitare în domeniul mediului.Ea a început în 1972 cu Programele de Acţiune pentru Mediu.

Datorită legislaţiei secundare adoptate în timp, au avut loc îmbunătăţiri în diverse domenii legate de mediu,cum sunt aerul şi apa, dar rămân numeroase probleme care trebuie rezolvate. Politica de mediu trebuie să se bazeze pe o abordare inovativă pentru a găsi soluţii şi pentru a preveni problemele existente sau viitoare şi,în acelaşi timp, trebuie să găsească noi modalităţi de lucru cu o mare parte a societăţii.Dialogul a fost extins, fiind implicate în luarea deciziilor care privesc mediul,pe lângă instituţiile UE şi guvernele statelor membre, ONG-urile de mediu,societăţile şi asociaţiile profesionale, ca şi consumatorii,atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional,regional şi local. Integrarea politicii de mediu cu celelalte politici a început să se adâncească în ultimii ani, iar dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv global.

Conferinţele Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro din 1992 şi Johannesburg din 2002 au oferit omenirii o nouă viziune referitoare la dezvoltarea durabilă: nu mai este vorba de o dezvoltare cantitativă, ci de una calitativă, în sensul asigurării unui echilibru între toate valorile umane, fie ele materiale sau intangibile, în armonie cu natura.Vechea viziune a unei „societăţi îmbelşugate” a condus la o injustă şi risipitoare „societate de consum”.Noua viziune propune o „societate durabilă”ca model al unei lumi juste şi prospere. Astfel, vechiile concepţii au fost abandonate, iar dezvoltarea şi-a reluat adevăratul înţeles şi conţinutul moral,care nu constă numai în consumul de bunuri materiale şi risipa de resurse, ci şi în îmbunătăţirea educaţiei şi sănătăţii, asigurarea unui mediu natural de calitate, o coexistenţă armonioasă între oameni şi încurajarea dezvoltării comune a civilizaţiei şi naturii, altfel spus o dezvoltare care asigură ”calitatea vieţii”. Uniunea Europeană a adoptat deja măsuri în domenii considerate prioritare, cum ar fi utilizarea mai eficientă a energiei, limitarea deşeurilor şi asistarea publicului în promovarea consumului nepoluant. Însă aspecte precum schimbările climatice nu pot fi rezolvate independent, pentru că sunt necesare eforturi concentrate la nivel internaţional şi european, cu recunoaşterea rolului tuturor: guverne, patroni sau angajaţi, consumatori etc.

I. Evoluţia politicii de mediu

1. Baza legală a politicii de mediu

Tratatul de la Roma (1957) nu cuprindea referiri la protecţia mediului şi abia în anii ’70 au început să apară preocupări în acest sens şi au fost iniţiate primele acţiuni ale UE în această direcţie. Impulsul este dat de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, desfăşurată la Stockholm în 1972. Intrarea în vigoare a Actului Unic European în 1987, care a adăugat un nou capitol la Tratat referitor la protecţia mediului înconjurător (articolele 130r-130t), este recunoscută ca fiind punctul de cotitură pentru politica de mediu.De la modificarea Tratatului de la Roma prin Tratatele de la Maastricht(1992) şi Amsterdam (1997), baza legală a politicii comunitare o constituie articolele de la 174 până la 176 (130r-130t) ale Tratatului Comunităţii Europene.

Obiectivele politicii de mediu - sunt stabilite prin articolul 174 (fost 130r) şi sunt următoarele:

- Păstrarea, protecţia şi îmbunătăţire calităţii mediului înconjurător;

- Protejarea sănătăţii populaţiei;

- Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;

- Promovarea măsurilor la nivel internaţional pentru a trata problemele mediului la nivel regional sau mondial.

Preview document

Politica de Mediu in Romania - Pagina 1
Politica de Mediu in Romania - Pagina 2
Politica de Mediu in Romania - Pagina 3
Politica de Mediu in Romania - Pagina 4
Politica de Mediu in Romania - Pagina 5
Politica de Mediu in Romania - Pagina 6
Politica de Mediu in Romania - Pagina 7
Politica de Mediu in Romania - Pagina 8
Politica de Mediu in Romania - Pagina 9
Politica de Mediu in Romania - Pagina 10
Politica de Mediu in Romania - Pagina 11
Politica de Mediu in Romania - Pagina 12
Politica de Mediu in Romania - Pagina 13
Politica de Mediu in Romania - Pagina 14
Politica de Mediu in Romania - Pagina 15
Politica de Mediu in Romania - Pagina 16
Politica de Mediu in Romania - Pagina 17
Politica de Mediu in Romania - Pagina 18
Politica de Mediu in Romania - Pagina 19
Politica de Mediu in Romania - Pagina 20
Politica de Mediu in Romania - Pagina 21
Politica de Mediu in Romania - Pagina 22
Politica de Mediu in Romania - Pagina 23
Politica de Mediu in Romania - Pagina 24
Politica de Mediu in Romania - Pagina 25
Politica de Mediu in Romania - Pagina 26
Politica de Mediu in Romania - Pagina 27
Politica de Mediu in Romania - Pagina 28
Politica de Mediu in Romania - Pagina 29
Politica de Mediu in Romania - Pagina 30
Politica de Mediu in Romania - Pagina 31
Politica de Mediu in Romania - Pagina 32
Politica de Mediu in Romania - Pagina 33
Politica de Mediu in Romania - Pagina 34
Politica de Mediu in Romania - Pagina 35
Politica de Mediu in Romania - Pagina 36
Politica de Mediu in Romania - Pagina 37
Politica de Mediu in Romania - Pagina 38
Politica de Mediu in Romania - Pagina 39
Politica de Mediu in Romania - Pagina 40
Politica de Mediu in Romania - Pagina 41
Politica de Mediu in Romania - Pagina 42
Politica de Mediu in Romania - Pagina 43
Politica de Mediu in Romania - Pagina 44
Politica de Mediu in Romania - Pagina 45
Politica de Mediu in Romania - Pagina 46
Politica de Mediu in Romania - Pagina 47
Politica de Mediu in Romania - Pagina 48
Politica de Mediu in Romania - Pagina 49
Politica de Mediu in Romania - Pagina 50
Politica de Mediu in Romania - Pagina 51
Politica de Mediu in Romania - Pagina 52
Politica de Mediu in Romania - Pagina 53
Politica de Mediu in Romania - Pagina 54
Politica de Mediu in Romania - Pagina 55
Politica de Mediu in Romania - Pagina 56
Politica de Mediu in Romania - Pagina 57
Politica de Mediu in Romania - Pagina 58
Politica de Mediu in Romania - Pagina 59
Politica de Mediu in Romania - Pagina 60
Politica de Mediu in Romania - Pagina 61
Politica de Mediu in Romania - Pagina 62
Politica de Mediu in Romania - Pagina 63
Politica de Mediu in Romania - Pagina 64
Politica de Mediu in Romania - Pagina 65
Politica de Mediu in Romania - Pagina 66
Politica de Mediu in Romania - Pagina 67
Politica de Mediu in Romania - Pagina 68
Politica de Mediu in Romania - Pagina 69
Politica de Mediu in Romania - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Politica de Mediu in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Optimizarea Utilizarii Capacitatilor de Productie in Industria Alimentara la SC Simultan SRL

Capitolul I INTRODUCERE : Stadiul de Dezvoltare Actual al Industriei Alimentare în România 1.1. Locul şi rolul industriei alimentare în economia...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Calității

MANAGEMENTUL CALITĂŢII CURS 1 Conceptul de „CALITATE” Preocupările privind calitatea produselor au cunoscut o dezvoltare accentuată în sec....

Te-ar putea interesa și

Politica de Mediu - in UE si Romania

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Strategii si Politici de Mediu in Contextul Integrarii in UE - Studiu de Caz - Romania

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Politica de mediu în România postdecembristă

I. Politica de mediu în Romania 1. Scurt istoric Industrializarea rapidă de la al Doilea Razboi Mondial a cauzat de apă pe scară largă şi...

Politica de Mediu in Romania

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politică de mediu în România

Concept.Definitie. Politica de mediu reprezintă un sistem integru al priorităţilor şi obiectivelor de mediu, al metodelor şi instrumentelor de...

Politici de Protectie a Mediului - Studiu Comparativ Romania-UE

I. INTRODUCERE Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Politica de Mediu în România și Uniunea Europeană

De ce am ales această temă Încep aceste rânduri prin a-mi motiva alegerea în ceea ce priveşte tema referatului. În primul rând mi s-a părut un...

Ai nevoie de altceva?