Politică de mediu în România

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23920
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Publicat de: Vladimir Marinescu
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pacesila Mihaela
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

 1. PARTEA I
 2. Introducere 4
 3. I. Evolutia politicii de mediu 5
 4. I.1. Baza legala 5
 5. I.2. Principiile politicii de mediu 6
 6. I.3. Principalii actori ai politicii de mediu 7
 7. II. Programele de actiune pentru mediu- cadrul general de implementare a politicii de mediu 8
 8. II.1. Programe de acţiune 8
 9. III. Instrumentele politicii de mediu 13
 10. III.1. Instrumentele legislative 13
 11. III.2. Instrumente de constientizare si informare 13
 12. III.3. Instrumente financiare 15
 13. III.4. Taxe si impozite de mediu 23
 14. IV. Strategii in domeniul Politicii de Mediu 24
 15. IV.a. Strategia UE pentru dezvoltare durabilă 24
 16. IV.b. Strategia europeana pentru mediu si sanatate 28
 17. IV.c. Strategia tematica pentru managementul deseurilor 29
 18. IV.d. Politica integrată a produselor (PIP) 29
 19. IV.e. Acordurile de Mediu 30
 20. V. Viitorul Politicii de Mediu 31
 21. Bibliografie: 35
 22. PARTEA A II-A
 23. I. Evolutia politicii de mediu in Romania 36
 24. II. Organizarea politicii de mediu 37
 25. II.1. Cadrul institutional 37
 26. II.2. Legislatia de mediu 37
 27. II.3. Conventii si acorduri internationale la care Romania e parte 41
 28. II.4. Norme si standarde de mediu in Romania 42
 29. II.5. Finantarea protectiei mediului in Romania 43
 30. III. Evolutia negocierilor de aderare si transpunerea aquis-ului comunitar 45
 31. Bibliografie: 47
 32. PARTEA A III-A
 33. III. Concluzii 48

Extras din proiect

PARTEA I

Introducere

În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE. Începând cu anii ’70, mediul a beneficiat de o atenţie sporită, intrând pe agenda politică a UE ca urmare a Raportului Clubului de la Roma, care a atras atenţia asupra tendinţei de epuizare a resurselor naturale şi deteriorării rapide a calităţii aerului,apei şi solului. Cu ocazia Consiliului European de la Paris din 1972 s-a recunoscut nevoia acordării unei atenţii speciale protecţiei mediului în contextul expansiunii economice şi îmbunătăţirii calităţii vieţii şi s-a decis dezvoltarea unei politici comunitare în domeniul mediului.Ea a început în 1972 cu Programele de Acţiune pentru Mediu.

Datorită legislaţiei secundare adoptate în timp, au avut loc îmbunătăţiri în diverse domenii legate de mediu,cum sunt aerul şi apa, dar rămân numeroase probleme care trebuie rezolvate. Politica de mediu trebuie să se bazeze pe o abordare inovativă pentru a găsi soluţii şi pentru a preveni problemele existente sau viitoare şi,în acelaşi timp, trebuie să găsească noi modalităţi de lucru cu o mare parte a societăţii.Dialogul a fost extins, fiind implicate în luarea deciziilor care privesc mediul,pe lângă instituţiile UE şi guvernele statelor membre, ONG-urile de mediu,societăţile şi asociaţiile profesionale, ca şi consumatorii,atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional,regional şi local. Integrarea politicii de mediu cu celelalte politici a început să se adâncească în ultimii ani, iar dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv global.

Conferinţele Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro din 1992 şi Johannesburg din 2002 au oferit omenirii o nouă viziune referitoare la dezvoltarea durabilă: nu mai este vorba de o dezvoltare cantitativă, ci de una calitativă, în sensul asigurării unui echilibru între toate valorile umane, fie ele materiale sau intangibile, în armonie cu natura.Vechea viziune a unei „societăţi îmbelşugate” a condus la o injustă şi risipitoare „societate de consum”.Noua viziune propune o „societate durabilă”ca model al unei lumi juste şi prospere. Astfel, vechiile concepţii au fost abandonate, iar dezvoltarea şi-a reluat adevăratul înţeles şi conţinutul moral,care nu constă numai în consumul de bunuri materiale şi risipa de resurse, ci şi în îmbunătăţirea educaţiei şi sănătăţii, asigurarea unui mediu natural de calitate, o coexistenţă armonioasă între oameni şi încurajarea dezvoltării comune a civilizaţiei şi naturii, altfel spus o dezvoltare care asigură ”calitatea vieţii”. Uniunea Europeană a adoptat deja măsuri în domenii considerate prioritare, cum ar fi utilizarea mai eficientă a energiei, limitarea deşeurilor şi asistarea publicului în promovarea consumului nepoluant. Însă aspecte precum schimbările climatice nu pot fi rezolvate independent, pentru că sunt necesare eforturi concentrate la nivel internaţional şi european, cu recunoaşterea rolului tuturor: guverne, patroni sau angajaţi, consumatori etc.

I. Evoluţia politicii de mediu

1. Baza legală a politicii de mediu

Tratatul de la Roma (1957) nu cuprindea referiri la protecţia mediului şi abia în anii ’70 au început să apară preocupări în acest sens şi au fost iniţiate primele acţiuni ale UE în această direcţie. Impulsul este dat de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător, desfăşurată la Stockholm în 1972. Intrarea în vigoare a Actului Unic European în 1987, care a adăugat un nou capitol la Tratat referitor la protecţia mediului înconjurător (articolele 130r-130t), este recunoscută ca fiind punctul de cotitură pentru politica de mediu.De la modificarea Tratatului de la Roma prin Tratatele de la Maastricht(1992) şi Amsterdam (1997), baza legală a politicii comunitare o constituie articolele de la 174 până la 176 (130r-130t) ale Tratatului Comunităţii Europene.

Obiectivele politicii de mediu - sunt stabilite prin articolul 174 (fost 130r) şi sunt următoarele:

- Păstrarea, protecţia şi îmbunătăţire calităţii mediului înconjurător;

- Protejarea sănătăţii populaţiei;

- Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;

- Promovarea măsurilor la nivel internaţional pentru a trata problemele mediului la nivel regional sau mondial.

Preview document

Politică de mediu în România - Pagina 1
Politică de mediu în România - Pagina 2
Politică de mediu în România - Pagina 3
Politică de mediu în România - Pagina 4
Politică de mediu în România - Pagina 5
Politică de mediu în România - Pagina 6
Politică de mediu în România - Pagina 7
Politică de mediu în România - Pagina 8
Politică de mediu în România - Pagina 9
Politică de mediu în România - Pagina 10
Politică de mediu în România - Pagina 11
Politică de mediu în România - Pagina 12
Politică de mediu în România - Pagina 13
Politică de mediu în România - Pagina 14
Politică de mediu în România - Pagina 15
Politică de mediu în România - Pagina 16
Politică de mediu în România - Pagina 17
Politică de mediu în România - Pagina 18
Politică de mediu în România - Pagina 19
Politică de mediu în România - Pagina 20
Politică de mediu în România - Pagina 21
Politică de mediu în România - Pagina 22
Politică de mediu în România - Pagina 23
Politică de mediu în România - Pagina 24
Politică de mediu în România - Pagina 25
Politică de mediu în România - Pagina 26
Politică de mediu în România - Pagina 27
Politică de mediu în România - Pagina 28
Politică de mediu în România - Pagina 29
Politică de mediu în România - Pagina 30
Politică de mediu în România - Pagina 31
Politică de mediu în România - Pagina 32
Politică de mediu în România - Pagina 33
Politică de mediu în România - Pagina 34
Politică de mediu în România - Pagina 35
Politică de mediu în România - Pagina 36
Politică de mediu în România - Pagina 37
Politică de mediu în România - Pagina 38
Politică de mediu în România - Pagina 39
Politică de mediu în România - Pagina 40
Politică de mediu în România - Pagina 41
Politică de mediu în România - Pagina 42
Politică de mediu în România - Pagina 43
Politică de mediu în România - Pagina 44
Politică de mediu în România - Pagina 45
Politică de mediu în România - Pagina 46
Politică de mediu în România - Pagina 47
Politică de mediu în România - Pagina 48
Politică de mediu în România - Pagina 49
Politică de mediu în România - Pagina 50
Politică de mediu în România - Pagina 51
Politică de mediu în România - Pagina 52
Politică de mediu în România - Pagina 53
Politică de mediu în România - Pagina 54
Politică de mediu în România - Pagina 55
Politică de mediu în România - Pagina 56
Politică de mediu în România - Pagina 57
Politică de mediu în România - Pagina 58
Politică de mediu în România - Pagina 59
Politică de mediu în România - Pagina 60
Politică de mediu în România - Pagina 61
Politică de mediu în România - Pagina 62
Politică de mediu în România - Pagina 63
Politică de mediu în România - Pagina 64
Politică de mediu în România - Pagina 65
Politică de mediu în România - Pagina 66
Politică de mediu în România - Pagina 67
Politică de mediu în România - Pagina 68
Politică de mediu în România - Pagina 69
Politică de mediu în România - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Politica de Mediu in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL

Capitolul I INTRODUCERE : Stadiul de Dezvoltare Actual al Industriei Alimentare în România 1.1. Locul şi rolul industriei alimentare în economia...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Calității

MANAGEMENTUL CALITĂŢII CURS 1 Conceptul de „CALITATE” Preocupările privind calitatea produselor au cunoscut o dezvoltare accentuată în sec....

Te-ar putea interesa și

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politica de mediu în UE și România

Management Administratie Publica | Politica De Mediu 3 Introducere Apărută Pe Agenda De Lucru Europeană La Începutul Anilor 1970, Preocuparea...

Strategii și politici pentru combaterea poluării în industria de petrol

CAPITOLUL I – Generalitati 1.1 Cadrul legislativ actual privind protectia mediului in Romania CADRUL LEGISLATIV - Strategia Protectiei Mediului...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Politica de mediu în România postdecembristă

I. Politica de mediu în Romania 1. Scurt istoric Industrializarea rapidă de la al Doilea Razboi Mondial a cauzat de apă pe scară largă şi...

Politică de mediu în România

POLITICA DE MEDIU IN ROMANIA Adoptarea politicilor de mediu in Romania implica reglementarea în perspectiva a tuturor activitatilor privind...

Politici de protecție a mediului - studiu comparativ România-UE

I. INTRODUCERE Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Politică de mediu în România

Concept.Definitie. Politica de mediu reprezintă un sistem integru al priorităţilor şi obiectivelor de mediu, al metodelor şi instrumentelor de...

Ai nevoie de altceva?