Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9780
Mărime: 114.49KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Cuprins

Secţiunea I – Prezentarea instituţiei partenere de practică 4

1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională 4

1.2. Baza legală de înfiinţare 4

1.3. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea 4

1.4. Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii doi ani 5

1.5. Minister coordonator 6

1.6. Modalităţile de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate 6

Secţiunea a II-a Aspecte legate de activitatea de finanţare în instituţia analizată 7

2.1. Analiza instituţiei din punct de vedere economico-financiar 7

2.2. Modalităţi de finanţare a activităţii desfăşurate; particularităţi 8

2.3. Posibilităţi de obţinere a unor resurse financiare din sponsorizări; conţinutul acordului de sponsorizare 8

2.4. Nivelul şi structura cheltuielilor şi a veniturilor instituţiei analizate în ultimii doi ani 8

2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe 11

Secțiunea a III-a Aspecte privind comunicarea şi transparenţa decizională în instituţia publică analizată 11

3.1. Prezentarea activităţii de relaţii publice, particularităţi ale organizării 11

3.2. Particularităţi ale procesului de comunicare internă şi externă din instituţia analizată 12

3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (Monitorul Oficial 70/3.02.2003) şi a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - Analiza rapoartelor anuale pentru cele doua legi 12

Sectiunea a IV-a Analiza datelor statistice cu care operează instituţia analizată 14

Secțiunea a V-a Programele şi proiectele derulate de către instituţia analizată 21

Secțiunea a VI-a. Acte administrative. Circuitul documentelor 24

Secțiunea a VII a Aspecte privind exercitarea controlului în cadrul instituţiei analizate 25

Secțiunea a VIII-a Resursele umane la nivelul instituţiei analizate 26

8.1. Prezentarea normelor reglementare în domeniul resurselor umane 26

8.2. Proceduri de selecţie şi recrutare a personalului de gestiune şi de execuţie 27

8.3. Modalităţi de promovare şi motivare a salariaţilor instrumente, mijloace 29

8.4. Proceduri de evaluare şi control a personalului; instrumente, competenţe, forme,

indicatori de performanţă folosiţi sau care ar trebui folosiţi 30

8.5. Compartimente specializate în activitatea de personal; prezentarea detaliată a

organizării sale, încadrării cu personal, activităţi ce se derulează aici 32

Secțiunea a IX-a. Elemente privind strategia instituţiei analizate 34

9.1. Particularităţi strategice ale instituţiei publice analizate ţinând cont de

specificul domeniului de activitate 34

9.2. Prezentarea sistemului de obiective al instituţiei publice analizate pentru

perioada următoare 1-3 ani 35

9.3. Modalităţi previzionate de management pentru realizarea obiectivelor

fundamentale şi derivate 36

9.4. Surse de finanţare pentru realizarea opţiunilor strategice 37

Secţiunea a-X-a – Analiza diagnostic globală la nivelul instituţiei partenere de practică 37

Bibliografie 40

Extras din document

I. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Denumirea institutiei este Primaria Municipiului Bucuresti. Profilul este de institutie publica si ca obiect de activitate profesionala - administratie publica locala.

Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

1.2. Baza legala de infiintare

Baza legala de infiintare este Legea nr. 215/2001, lege care reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale.

Primarul General este seful administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Municipiului Bucuresti:

a) Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

b) HCGMB nr. 62/2007 privind aprobarea organigramei si a aparatului de specialitate al Primarului General;

c) HCGMB nr. 83/2007 privind aprobarea numarului de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului General;

d) D.P.G nr. 472/2007 privind aprobarea Regulamentului Intern al Institutiei.

1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Atentia acordata cetateanului, imbunatatirea calitatii vietii si dorinta desenarii unui peisaj urban mai putin agresiv determina urmarirea urmatoarelor obiective strategice:

• Accentuarea laturii sociale a prestatiei institutiei noastre prin aducerea in prim-plan a cetateanului si a exigentelor sale;

• Imbunatatirea serviciilor de sanatate publica, siguranta, asistenta sociala, transport si circulatie, salubritate, informare publica si mediu;

• Promovarea culturii, artelor si sportului, sprijinirea educatiei, traditiilor si divertismentului, precum si sustinerea tehnologiilor avansate nepoluante;

• Dezvoltarea si adaptarea infrastructurii orasului si a peisajului urban la cerintele unei capitale europene in expansiune;

• Imbunatatirea continua a conditiilor de mediu si prevenirea poluarii aerului, a apei si a solului cauzata de activitatile proprii cat si de cele ale contractorilor sai.

• Realizarea unei permanente colaborari cu celelalte servicii din cadrul directiei, a Primariei Municipiului Bucuresti si a serviciilor omoloage ale sectoarelor municipiului Bucuresti in vederea solutionarii legale a tuturor cererilor, in contextul legal si cu operativitate.

• Dotarea Serviciului Impozite si Taxe, Serviciului Elaborare si Executie Buget si Biroul Raportare Executie Buget cu echipamentul informatic necesar cresterii eficientei activitatii specifice desfasurate.

• Realizarea bazei de date cuprinzand informatiile necesare fundamentarii stiintifice a proiectelor de hotarari ale Directiei Impozite si Taxe si a unui program informatic de analiza dinamica a evolutiei indicilor statistici necesari.

• Initierea de proiecte de hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale.

• Initierea de proiecte de hotarari privind instituirea de noi taxe aferente bugetului local.

• Analiza si avizarea proiectelor de hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti initiate de catre alte directii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.

• Acordarea de asistenta metodologica directiilor de impozite si taxe ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Preview document

Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 1
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 2
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 3
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 4
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 5
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 6
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 7
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 8
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 9
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 10
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 11
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 12
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 13
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 14
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 15
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 16
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 17
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 18
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 19
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 20
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 21
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 22
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 23
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 24
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 25
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 26
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 27
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 28
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 29
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 30
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 31
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 32
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 33
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 34
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 35
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 36
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 37
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 38
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 39
Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Practica de Specialitate in Administratia Publica - Primaria Municipiului Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Institutul Național de Administrație

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională...

Raport de practică la Primăria Municipiului Suceava

I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI – PRIMĂRIA SUCEAVA Stagiul de practică a fost efectuat la Primăria municipiului Suceava în cadrul Departamentului de...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Analiza Posturilor - SC APSA Baia-Mare

INTRODUCERE Lucrarea este structurata în patru capitole, cuprinzând descrierea postului, metode si tehnici de analiza a postului, chestionare...

Proiect Managementul Proiectelor

TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA BUZIAS ARIA TEMATICA: - programul operaţional:REGIONAL - axa prioritară:...

Proiect Practica - Primaria Slobozia

Prezentarea oraşului Slobozia Scurt istoric: Cercetările arheologice au dus la descoperiri ce confirmă existenţa unor aşezări umane în perimetrul...

Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Serviciul Public de Transport în România

Sectorul serviciilor ocupa un loc aparte in economia mondiala in ansamblu si in cadrul majoritatii tarilor. Realitatile lumii contemporane...

Te-ar putea interesa și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Activitati Specifice Domeniului Resurse Umane in Institutiile Publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Management Administratie Publica

Capitolul 1. Date teoretice privind problemele de calitate. 1.1 Scurt istoric. Notiunea de calitate. Parerea tehnicienilor cu privire la...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității la Primăria Municipiului Iași

CAP.I. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare...

Proiect practică - Primăria Municipiului Brăila

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE Administratia publica in unitatile administrative - teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul...

Ai nevoie de altceva?