Practica Directia Generala de Impozite si Taxe Locale

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Practica Directia Generala de Impozite si Taxe Locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 3
1.1.Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala 3
1.2.Baza legala de infiintare 3
1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea 3
1.4.Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate 4
2.Sistemul decizional in institutia analizata 16
3.Sistemul informational in institutia analizata 18
4.Resursele umane in institutia analizata 20
Recrutarea personalului 20
Promovarea 21
Motivarea 22
Pregarire personalului 23
Proceduri de evaluare a functionarilor publici debutanti 23
Evaluarea performantelor profesionale a functionarilor publici 25
Reguli privind evaluarea performantelor profesionale ale inaltilor functionari publici 28
5.Elaborarea unui diagnostic global in cadrul institutiei analizate 28
Aspecte forte: 28
Aspecte negative: 29
6.Propuneri de imbunatatire 31
7.Elemente privind strategia D.G.I.T.L. Sector 4 34

Extras din document

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1.Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale este institutia la care s-a relizat practica.Aceasta are sediul in str.Seg.Nitu Vasile nr.50-54,sector 4,avand puncte de lucru in Calea Serban Voda nr.43 si Sos.Oltenitei nr.37-39,sector 4.D.G.T.L. este o unitate bugetara reprezentata prin Director Executiv.

Obiectul de activitate al directiei il constituie exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor,taxelor si a altor venituri ale bugetului local,conform anexei nr.2 la H.G.nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare preluare a exerciarii de catre consiile judetene,locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale.

1.2.Baza legala de infiintare

D.G.I.T. a fost infiintata prin Hotararea nr.14/29.03.2001 a Consilului Local al Sectorului 4.Aceasta functioneaza ca serviciu public de interes local,cu personalitate juridica.

1.3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Legile pe baza carora directia functioneaza sunt urmatoarele:Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea normelor metodo;ogice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal,Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al Contraventiilor,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002,cu modificarile ulterioare,Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,Ordonanta Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.233/2002,Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale,republicata,Legea nr.82/1991 a contabilitatii,republicata,Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar,aprobata prin Legea nr.220/2003,Ordonanata de Urgenta nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici,aprobata prin Legea nr228/2003,Ordonanta de Urgenta nr.123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar,Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii,Ordonanata de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale.O.M.A.P. nr.197/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala,Ordonanta nr119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventive,Legea nr.90/1996 privind protecti muncii.

1.4.Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Structura organizatorica a aparatului propriu al Directiei Generala de Impozite si Taxe Locale cuprinde servicii si birouri dupa cum urmeaza:

1.Serviciul Prelucrare Automata a Datelor:

• implementeaza si exploateaza aplicatiile specifice fiecarei activitati;

• administreaza retelele locale de calculatoare;

• asigura primul nivel de interventie de asustare a echipamentelor de calcul;

• analizeaza comportamentul echipamentelor de calcul,facand propuneri pentru modul de intretinere pentru piesele de schimb si consumabile necesare;

• asigura instalarea softwareului de baza si aplicativ pe servere si statii de lucru;

• pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate in diverse sisteme informatice aflate in implementare;

• asigura pregatirea profesionala de specialitate a personalului propriu;

• paricipa la recrutarea,testarea si angajarea personalului de specialitate;

• face propuneri de procurare a materiilor si materialelor consumabile pentru tehnica de calcul;

• colaboreaza cu alte organisme si autoritati publice:Ministerul Finantelor Publice,Primaria Municipiului Bucuresti

2.Serviciul Note de Plata:

• verifica rolurile si inscrie in cererile contribuabililor daca figureaza cu debite achitate sau neachitate;

• informeaza contribuabili despre debitele pe care acestia le au la proprietatile detinute in sectorul 4;

• emite avize de plata sau chitante de plata contribuabililor care solicita.

3.Serviciul Constatare Persoane Fizice:

• realizeaza activitatea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor locale de la persoanele fizice;

• verifica intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili-persoane fizice;

• controleaza periodic persoanele fizice aflate in evidentele fiscale,posesoare de bunuri impozabile;

• aplica sanctiunile stabilite de actele normative in vigoare tuturor persoanelor fizice care incalca legislatia fiscala si ia toate masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate;

• stabileste cauzele care genereaza evaziunea fiscala si adopta masuri penru inlaturarea acestora;

• sesizeaza organele competente cu privire la faptele de evaziune fiscala savarsite de cei care se sustrag de la plata obligatiilor bugetare;

• analizeaza si prezinta organelor propuneri in legatura cu acordarea de amanari,esalonari,reduceri,scutiri si restituiri de impozite si taxe;

• intocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii de hotarari ale Consiliului Local sector 4,specifice directiei sector 4;

• colaboreaza cu alte organisme si autoritati publice:Ministerul Finantelor Publice,Primaria Municipiului Bucuresti,Politia sector 4;

• intocmeste si tine evidenta tuturor dosarelor asociatiei de locatari in vederea transformarii in asociatie de proprietari in baza Legii nr.114/1996;

• stabileste si incaseaza taxa de viza,procedand la vizarea autorizatiilor de functionare emise in baza Decretului-Lege nr.54/1990.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Directia Generala de Impozite si Taxe Locale.doc