Practica Directia Venituri Buget Local Sector 2 Bucuresti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica Directia Venituri Buget Local Sector 2 Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 87 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Oana Abaluta ( Sabie)

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

1. Prezentarea instituţiei în care se realizează practica 4
1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională 4
1.2. Baza legală de înfiinţare 4
1.3. Legislaţia în baza căreia îşi desfăşoară activitatea 4
1.4. Obiectivele fundamentale urmărite în urmatorii 2 ani 5
1.5. Modalităţi de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate 6
2. Aspecte legate de activitatea de finantare în institutia analizată 10
2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 10
2.2. Modalităti de finantare a activitătii desfăsurate, particularităti 12
2.3. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate în ultimii 2 ani 13
3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizională în institutia publică analizată 14
3.1. Prezentarea activitătii de relatii publice, particularităti ale organizării 14
3.2. Particularităti ale procesului de comunicare internă si externă din istitutia analizată 17
3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizională în administratia publică – M.O. 70/3.02.2003 si Legii 554/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de interes public din M.O. 663/23.10.2001; analiza raportului anual 18
4. Analiza datelor statistice cu care operează institutia analizată 20
5. Prezentarea programelor si proiectelor delurate de către institutia analizată 32
6. Acte administrative – Circuitul Documentelor 36
7. Aspecte privind controlul în institutia analizată 44
8. Resursele umane în institutia analizată 48
8.1. Prezentarea normelor reglementare în domeniul resurselor umane 48
8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie 49
8.3. Modalităti de promovare si motivare a salariatilor, instrumente, mijloace 50
8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului, instrumente, competente, indicatori de performante folositi sau care ar trebui folositi 51
8.5. Compartimente specializate în activităti de personal; prezentarea detalită a organizării sale, încadrări de personal, activităti ce se derulează aici 54
8.6. Aprecierea personală asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor 59
9. Elemente privind stategia institutiei analizate 60
9.1. Particularităti strategice ale institutiei publice analizate tinând cont de specificul domeniului de activitate 60
9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizatorice ce influentează procesele interne si externe ale institutiei 61
9.3. Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada următoare (1-3 ani) 62
9.4. Modalităti previzionare de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate 62
9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice 63
10. Elaborarea unui diagnostic global în institutia analizată 63
10.1. Puncte forte si puncte slabe 64
10.2. Cauzele care au generat puncte forte si slabe 64
10.3. Recomandări 66
Anexe 69
Bibliografie 87

Extras din document

1.Prezentarea instituţiei în care se realizează practica

1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională

Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea Consiliului Local Sector 2 şi urmăreşte stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetului local.

În cadrul direcţiei, compartimentul ales pentru efectuarea stagiului de practică este Serviciul de Impunere Persoane Fizice (S.I.P.F.), în atribuţiile căruia intră stabilirea exactă a impozitelor, taxelor şi a altor venituri datorate la bugetul local al sectorului 2 de către cetăţenii români sau străini, persoane fizice care deţin bunuri mobile sau imobile pe raza sectorului 2, în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 cu modificările şi republicările ulterioare.

1.2. Baza legală de înfiinţare

Direcţia Venituri Buget Local sector 2 a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.31 / 12.03.2001. ( Anexa 1)

1.3. Legislaţia in baza căreia işi desfăşoară activitatea

Cadrul legal care reglementează funcţionarea instituţiei include următoarele legi:

- Constituţia României.

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

- Ordonanţa Guvernului privind impozitele şi taxele locale nr.36/2002, aprobată prin Legea nr.522/2002 – incepând cu 01.01.2003. De la 1 ianuarie 2004 prevederile acestei legi au fost preluate de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

- O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărilele Consiliului Local al Sectorului 2 privind impozitele şi taxele locale.

- Legea nr. 544/12.10.2001- Privind accesul la informaţiile de interes public.

- Legea nr. 182/12.04.2002 – Privind protecţia informaţiilor clasificate.

- Legea finanţelor publice locale nr.189/1998 şi, începând cu 1 ianuarie 2004, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale.

- Legile anuale de adoptare a bugetului de stat.

1.4. Obiectivele fundamentale urmărite în urmatorii 2 ani

Prin desfăşurarea in optime condiţii a activităţii sale, Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, urmăreşte atingerea unei serii de obiective fundamentale :

• Îmbunătăţirea serviciilor oferite prin sporirea calităţii comunicării cu contribuabilii;

• Orientarea către cetăţean şi cresterea vitezei de răspuns la solicitarile sale;

• Transpunerea in practică a prevederilor legale actuale cu privire la accesul liber şi neîngrădit al cetăţenilor la informaţii de interes public;

• Scăderea corupţiei din sistemul fiscal prin diminuarea contactului direct al cetăţeanului cu funcţionarii publici;

• Simplificarea modelului birocratic tradiţional din sistemul fiscal românesc;

• Un management mai bun al procesarii informaţiei care sporeşte productivitatea angajaţilor şi reduce costurile de operare;

• Îmbunătăţirea activităţilor desfaşurate in cadrul instituţiei prin definirea şi promovarea proceselor desfăşurate şi tratarea acestora ca un sistem unitar;

• Utilizarea unor metode precum autoevaluarea şi analiza efectuată de management, pentru imbunătătţirea proceselor.

La nivelul Serviciului de Impunere Persoane Fizice II (S.I.P.F), principala provocare constă în rezolvarea cu promptitudine a doleanţelor contribuabililor, stopării sesizărilor şi reclamaţiilor, cât şi colectarea impozitelor şi taxelor într-un mod cât mai eficace, dar respectând un cadru civilizat, corespunzător ţărilor la care România a aderat. În aceste condiţii se are in vedere următoarele :

• Îmbunătăţirea comunicării şi colaborării între servicii, instituţii şi cetăţeni;

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către Serviciile Impunere Persoane Fizice, cetăţenilor;

• Dezvoltarea unei strategii de informare a cetăţenilor privind activitatea serviciilor de Impunere Persoane Fizice prin instalarea unor puncte de consiliere care să existe în locurile de acces ale publicului;

• Dezvoltarea unui plan de perfecţionare bazat pe evaluarea necesităţilor;

• Conducerea S.I.P.F. într-o manieră care să permită crearea relaţiilor de conexiune între angajaţi şi cetăţeni, în ceea ce priveşte aspectele sociale, economice;

• Arhivarea electronică a documentelor prin scanarea lor şi ataşarea la rolul fiscal pentru o reducere considerabilă a efectuării unei verificări a dosarului fiscal. În felul acesta, răspunsul către cetătean sau orice altă instituţie solicitantă a acestuia va fi trimis în cel mai util timp.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Directia Venituri Buget Local Sector 2 Bucuresti.doc

Alte informatii

Facultatea de Mangement, Specializarea Administratie Publica, ASE