Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti

Proiect
7.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 36846
Mărime: 232.75KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE,BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT-ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI

1.1 Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala pag.4

1.2 Baza legala de infiintare pag.4

1.3 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea pag.4

1.4 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii 2 ani pag.5

1.5 Minister coordinator pag.7

1.6 Contract de management,clauze,parti contractante pag.7

1.7Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Primariei Municipiului

Pitesti pag.7

2.ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar pag.40

2.2 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate,particularitati pag.45

2.3 Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari;continutul acordului de sponsorizare;exemple pag.46

2.4 Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii

2 ani pag.49

2.5 Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe pag.52

3.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

3.1 Prezentarea activitatii de relatii publice,particularitati ale organizarii pag.55

3.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa in Primaria Municipiului Pitesti pag.56 3.3 Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica(Monitorul Oficial 70/03.02.2003)si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001-Analiza raportului anual. pag.58

4.ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI pag.64

5.PREZENTAREA PROGRAMELOR SI PROIECTELOR DERULATE DE CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI pag.68

6.ACTE ADMINISTRATIVE.CIRCUITUL DOCUMENTELOR pag.78

7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI pag.84

8.RESURSELE UMANE IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane pag.88

8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie pag.89

8.3 Modalitati de promovare si motivare a salariatilor,instrumente, mijloace etc. pag.94

8.4 Proceduri de evaluare si control a personalului pag.94

8.5 Compartimente specializate in activitatea de personal;prezentarea detaliata a organizarii sale,incadrarii cu personal,activitati ce se deruleaza aici pag.96

8.6 Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor pag.98

9.ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL IN PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

9.1 Puncte forte,puncte slabe si cauzele care le-au generat pag.98

9.2 Recomandarile pag.100

10.ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI

10.1 Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate pag.100

10.2 Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei pag.101

10.3 Prezentarea sistemului de obiective al Primariei Municipiului Pitesti pentru perioada urmatoare 1-3 ani pag.102

10.4 Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate pag.104

10.5 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice pag.104

10.6 Exemple de strategii,politici,programe,proiecte derulate si/sau in curs de derulare in Primaria Municipiului Pitesti pag.105

Extras din document

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI

1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA

Primaria municipiului Pitesti este o unitate administrativ-teritoriala cu personalitate juridica.Poseda un patrimoniu si are initiative in ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale,exercitand,in conditiile legii,autoritatea in limitele administrative-teritoriale stabilite.

Primaria Municipiului Pitesti face parte din categoria institutiilor publice ale administratiei de stat.Aceasta reprezinta o structura functionala cu activitate permanenta, formata din:primar, viceprimar,secretar Consiliu Local, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.Aceasta aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Primarul,Domnul Tudor Pendiuc, îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, este şeful administraţiei publice locale din Pitesti şi al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care îl conduce şi îl controlează.Prin delegare de competenţă, Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiiile sale Viceprimarilor, Secretarului sau altor funcţionari din serviciile primăriei.In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Viceprimarii îl înlocuiesc pe primar în lipsa acestuia şi exercită, prin delegare de competenţă, unele dintre atribuţiile care revin primarului din Legea nr. 215/2001.

Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute in articolul 85 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenţă, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al consiliului local, stabilite de primar.

Directorii şi şefii compartimentelor neorganizate în structură de direcţie desemnează persoane responsabile cu acţiunea de comunicare către Direcţia Sisteme Informatice, pe hârtie sau pe suport magnetic, în fiecare zi de luni din săptămână până la ora 1400, a oricărei informaţii de interes public şi/sau a noilor modificări ce trebuie aduse aplicaţiei gestionate de Centrele Electronice de Informare, în vederea actualizării în timp util a site-ului Primăriei Sectorului 2.

Directorii, şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii.Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

1.2 BAZA LEGALA DE INFIINTARE

Primaria municipiului Pitesti functioneaza in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/23 aprilie 2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 si a modificarilor aduse articolului 103, alin (1) prin Legea 216 /23 aprilie 2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 288/29 aprilie 2002.

1.3 LEGISLATIA PE BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATAEA

Primaria municipiului Pitesti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii Administratiei Publice Locale nr 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Primariei municipiului Pitesti privind aprobarea organigramei si a numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primaria municipiului Pitesti isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor acte normative:

- Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

- Legea 188/1999,privind statutul functionarului public;

- Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001;

- Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

- O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Locale;

- H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

- H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de contestare a calificativelor acordate;

- Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(cerere tip si reclamatie administrative);

- Regulamentul de Ordine Interioară;

- Codul Muncii.

1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PE URMATORII 2 ANI

In urmatoarea perioada,Primaria Municipiului Pitesti isi propune:

Finantarea asistentei si protectiei sociale:

- Acordarea venitului minim garantat si a ajutorului pentru incalzirea locuintei,familiilor si persoanelor indreptatite;

- Acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap-indemnizatii lunare,salarii lunare pentru asistentii personali(700 de personae),abonamente gratuite pentru transportul urban de calatori(2400 persoane lunar);

- Acordarea de servicii specializate de recuperare medicala pentru persoanele adulte cu handicap,prin Centrul “Sanse pentru toti”;

- Functionarea adapostului de urgenta pentru noapte “Speranta”;

- Subventionarea transportului in comun de calatori,cu autobuze,prin:

-Plata abonamentelor acordate gratuit,potrivit legii;

-Decontarea a 50% din costul abonamentelor pentru elevi si pensionari;

-Plata a 50% din tariful abonamentelor speciale pentru persoanele in varsta de peste 65 de ani;

-Subventionarea cu 45% a cheltuielilor materiale pentru transportul in comun de calatori,cu autobuze,avand ca effect mentinerea la un nivel accesibil al pretului biletelor si abonamentelor.

Finantarea activitatii de invatamant din cele 24 de gradinite20 de scoli,3 colegii nationale,14 licee si grupuri scolare si 13 crese din municipiu,constand in cheltuieli de intretinere si functionare,dotari,salarii ale cadrelor didactice si a personalului auxiliary din invatamantul preuniversitar si din crese,burse pentru elevi.Continuarea premierii elevilor olimpici si acordarea burselor speciale de merit,instituite de municipalitate;

Asigurarea ordinii si linistii publice cu ajutorul Politiei Comunitare Pitesti;

Efectuarea unui transport public de calatori,modern si efficient,cu autobuze;

Realizarea curateniei orasului,intretinerea si extinderea spatiilor verzi,intretinerea si modernizarea spatiilor de agreement si a intregii infrastructure (strazi,parcari,iluminat public,retele de apa si canalizare,retele de termoficare);

Asigurarea fondurilor pentru finantarea activitatii de cultura,Centrul Cultural si Filarmonica Pitestisprijin financiar pentru sport,ONG-uri si pentru biserici;

Organizarea manifestarilor cultural-artistice de referinta pentru Municipiul Pitesti:”Simfonia Lalelelor”,Zilele Orasului,Festivalul de Muzica lautareasca Veche “Zavaidoc”, etc.;

Continuarea modernizarii si dezvoltarii Municipiului Pitesti,prin realizarea de investitii:

- Reparatii capitale la unitati de invatamant preuniversitar;

- Mansardarea cladirilor a 7 gradinite cu program prelungit in vederea creearii de noi locuri pentru 550 de copii;

Preview document

Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 1
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 2
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 3
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 4
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 5
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 6
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 7
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 8
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 9
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 10
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 11
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 12
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 13
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 14
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 15
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 16
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 17
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 18
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 19
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 20
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 21
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 22
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 23
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 24
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 25
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 26
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 27
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 28
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 29
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 30
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 31
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 32
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 33
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 34
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 35
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 36
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 37
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 38
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 39
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 40
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 41
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 42
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 43
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 44
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 45
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 46
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 47
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 48
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 49
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 50
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 51
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 52
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 53
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 54
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 55
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 56
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 57
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 58
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 59
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 60
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 61
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 62
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 63
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 64
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 65
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 66
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 67
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 68
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 69
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 70
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 71
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 72
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 73
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 74
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 75
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 76
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 77
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 78
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 79
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 80
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 81
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 82
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 83
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 84
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 85
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 86
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 87
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 88
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 89
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 90
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 91
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 92
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 93
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 94
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 95
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 96
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 97
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 98
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 99
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 100
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 101
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 102
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 103
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 104
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 105
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 106
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 107
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 108
Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Municipiului Pitesti.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica - Primaria Municipiul Caracal

1.Prezentarea Primariei Municipiului Caracal 1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala Practica s-a efectuat la...

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Analiza Diagnostic a unei Societati Comerciale - SC Tess-Trade SRL

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALA A S.C. “TESS-TRADE” S.R.L. DENUMIREA : S.C. “TESS-TRADE” S.R.L. TIP DE SOCIETATE : privat. FORMA JURIDICA...

Managementul Resurselor Umane - Primaria Orasului Navodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Practică de specialitate în administrația publică - Primăria Municipiului București

I. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Denumirea...

Practică Ministerul Justiției

1.Prezentarea institutiei in care se realizeaza practica 1.1Denumirea institutiei ,profil, obiect de activitate profesionala MINISTERUL...

Te-ar putea interesa și

Administratorul public în sistemul public românesc

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea...

Caiet de Practica - Primaria Comunei Recea, Judetul Arges

Capitolul 1. Prezentarea institutiei publice 1.1.Denumirea institutiei, date generale,descrierea comuneii, profil, obiect de activitate Persoana...

Ai nevoie de altceva?