Practica Primaria Comunei Cosminele

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica Primaria Comunei Cosminele.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Date generale privind Comuna Cosminele.2
2. Sistemul de finanţare a instituţiei, analiza economico-financiară.6
3. Sistemul de relaţii publice, asistență socială, comunicare şi transparenţă decizională.8
4. Analiza datelor statistice cu care operează instituţia analizată.10
5. Programele şi proiectele derulate de către instituţia analizată.12
6. Acte şi contracte administrative.13
7. Aspecte privind exercitarea controlului în cadrul instituţiei analizate.18
8. Resursele umane la nivelul instituţiei analizate.20
9. Elemente privind strategia instituţiei analizate.23
9.1. Particularități ale strategiei în instituția publică analizată.23
9.2. Prezentarea sistemului de obiective ale instituției publice analizate.23
9.3. Modalități previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale și derivate.24
9.4. Surse de finanțare pentru realizarea opțiunilor strategice.24
9.5. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate și/sau în curs de derulare în instituția analizată.25
10. Analiza diagnostic globală la nivelul instituţiei partenere de practică.25
11. Bibliografie.27

Extras din document

1. Date Generale privind comuna Cosminele

Denumirea așezării trebuie să derive dintr-un antroponim feminin "Cosmina". Reunind cele două sate: Cosmina de Jos și Cosmina de Sus a rezultat denumirea de COSMINELE.

Anul atestării documentare a comunei Cosminele este 1642.

Câteva familii înstărite fugite din Codrul Vlăsiei s-au stabilit de-a lungul pârâului căruia i-au dat numele "Scutăreasca". Numele provine de la denumirea de SCUTARI - căpitani de oști. Asta pentru că cei statorniciți aici fuseseră căpitani în oastea domnitorului Mihai Viteazul. Denumirea cătunului Scutari este păstrată până în zilele noastre. Se poate spune că aceste familii nu erau deloc nevoiașe, dat fiind faptul că puteau întreține un preot și doi diaconi și au ridicat o biserică din lemn. Anul construcției acestui lăcaș sfânt nu se cunoaște, deoarece nu a fost înscris pe piatra de temelie, dar ținând cont de anul venirii, acesta se situează dupa 1642. Această biserică a rezistat timpului până în anul 1799, când a luat foc.

În perioada anilor 1810 - 1820, de-a lungul firului de apă "Dumbrăvioara" se instalează țărani ortodocsi veniți tocmai din Transilvania. Conform Hrisoavelor Bisericești, în anul 1896 au apărut unele conflicte religioase. Când s-au efectuat primele măsuratori topografice, la intersecția celor trei distanțe egale ce uneau cele trei sate deja formate, se pune piatra de temelie a Bisericii "Inalțarea Domnului" și o data cu aceasta se stinge conflictul apărut.

Satele ce compuneau atunci comuna Cosminele erau: Cosmina de Jos, Cosmina de Sus și Poiana Trestiei. Ele aveau locuitori de religie ortodoxă, fără alte influențe religioase.

Aceasta a făcut ca un obicei specific plaiurilor noastre, să-i deosebească de cei din localitățile învecinate. Acesta era și este IORDANUL - un colind al tinerilor bărbați.

Îndeletnicirile de bază ale stramoșilor cosmineni erau: creșterea animalelor, exploatarea lemnului, țesătoria. Bărbații erau cei care mergeau la pădure unde erau tăietori de lemne, după care plecau la oraș pentru a le vinde. Femeile se ocupau de gospodărie și erau vestite țesătoare în razboaie. Ele erau renumite pentru lucrul ce ieșea din mâinile lor. Aici s-au țesut chiar și straie preoțesti.

Informații demografice

Așezată central în judet, comuna Cosminele are un relief de mare frumusețe, deluros, cu înalțimi de până la 900 m. Dealurile sunt acoperite cu păduri de foioase, considerate chiar bogăția comunei.

Vecinii comunei Cosminele sunt:

• La Nord comuna Aluniș

• La Sud comuna Vîlcănești

• La Nord-Est comuna Vărbilau

• La Vest comuna Telega.

Suprafața totală a localității este de 2505 km2, iar numărul de locuitori este de 1260, după ultimul recensământ, repartizați pe sate, astfel:

• Satul Cosmina de Jos - 459 locuitori;

• Satul Cosmina de Sus - 490 locuitori;

• Satul Poiana Trestiei - 305 locuitori;

• Satul Draghicești (sau Podul Ursului) - 6 locuitori.

Administrația publică a comunei Cosminele se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit.

Autoritățile administratiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt Consiliul Local al comunei Cosminele, ca autoritate deliberativă și primarul Comunei Cosminele ca autoritate executivă, aleși conform legii.

Consiliul local și primarul funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.

Primăria Comunei Cosminele este o structură funcțională, cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimar, secretarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate al primarului Comunei Cosminele, a cărei misiune principală este de a aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivității locale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Primaria Comunei Cosminele.docx

Bibliografie

Site-ul oficial al Primăriei Comunei Cosminele - http://www.primariacosminele.ro/
www.dreptonline.ro
Arhivele Primăriei Comunei Cosminele
Personal din cadrul primăriei