Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 28338
Mărime: 330.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toma Victor

Cuprins

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII PROFESIONALE.pag.1

I.1.Managementul Resurselor Umane- definire, caracteristici.pag. 1

I.2.Evoluţia Managementului Resurselor umane în sectorul public.pag. 2

I.3.Pregătirea şi Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.pag. 8

I.3.1.Pregătirea profesională a funcţionarilor publici.pag. 8

I.3.2.Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.pag. 15

CAPITOLUL II

PREZENTAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA.pag.25

II.1.Scurt istoric al activităţii.pag.25

II.2.Obiectul de activitate.pag.32

II.3.Structura organizatorică.pag.37

II.4.Structura funcţiilor publice.pag.39

II.5.Analiza financiară.pag.53

CAPITOLUL III

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALÃ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA. pag.59

III.1.Formarea si perfecţionarea funcţionarilor care deţin funcţii publice.pag.66

III.2.Studii de caz.pag.75

III.3.Analiza punctelor forte şi punctelor slabe.pag.83

CAPITOLUL IV

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNÃTÃŢIRE A ACTIVITÃŢII DE PREGÃTIRE ŞI PERFECŢIONARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

IV.1.Concluzii.pag.85

IV.2 Propuneri de îmbunătăţire a activităţii.pag.89

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI

PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE

I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DEFINIRE, CARACTERISTICI

Managementul Resurselor Umane reprezintă acea latură specializată a managementului general al organizaţiei în care problematica personalului este abordată într-o viziune integratoare, globalistă, interdisciplinară şi profesională şi care constă în asigurarea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei prin recrutarea, selecţionarea, dezvoltarea şi utilizarea adecvată a resurselor umane ale acesteia astfel încât să se pună integral în valoare potenţialul profesional şi creativ al tuturor membrilor .

Managementul resurselor umane este o ştiinţă pentru că formulează şi generalizează concepte, legi, principii, reguli, metode, tehnici şi instrumente de conducere, şi artă pentru că la aplicarea lor în practică ţine seama de condiţiile specifice ale fiecărei firme. De modul în care se aplică în viaţa firmei ştiinţa şi arta managementului resurselor umane depinde, în mare măsură, punerea în operă a mijloacelor financiare, tehnice, materiale şi, în final, succesul firmei, gradul ei de competitivitate, nivelul profitului şi a eficienţei sale.

O altă definiţie a Managementului Resurselor Umane este aceea că „reprezintă o disciplină managerială, o componentă a ştiinţei managementului ce se ocupă de studiul proceselor şi relaţiilor manageriale care se referă nemijlocit la resursele umane ale firmei, cu descoperirea legităţilor specifice care le guvernează şi cu conceperea de metode, tehnici, proceduri etc., în vederea dimensionării, previzionării, asigurării, utilizării, motivării şi dezvoltării eficace a resurselor umane, subordonată amplificării competitivităţii firmei.”

Principalele caracteristici ale managementului resurselor umane ca disciplină ştiinţifică de sine stătătoare sunt:

- concentrarea sa numai asupra proceselor şi relaţiilor manageriale ce vizează nemijlocit resursele umane ale organizaţiei;

- abordarea resurselor umane şi a ansamblului elementelor manageriale aferente lor ca o componentă a managementului general al firmei;

- focalizarea sa asupra obţinerii unei eficacităţi cât mai mari, prin utilizarea resurselor umane;

- subordonarea abordărilor, deciziilor şi acţiunilor vizând resursele umane unor obţinerii performanţe şi a unei competitivităţi ridicate la nivelul organizaţiei în ansamblu.

Managementul resurselor umane tinde să manifeste un impact crescând asupra managementului de ansamblu al organizaţiei şi concomitent asupra funcţionalităţii şi performanţei organizaţiei.

I.2.Evoluţia managementului resurselor umane

in sectorul public

Public - Privat - delimitări conceptuale

Dwight Waldo(1980, p.164) afirma:“Public şi privat nu semnifică categorii naturale; este vorba de categorii construite de istorie, cultură şi lege” . Cu alte cuvinte linia de demarcaţie între sectorul public şi cel privat nu este imuabilă; ea se modifică în funcţie de forţele istorice şi politice prezente.

Misiunea unei organizaţii publice este produsul unui sistem juridic şi politic dat şi traduce valorile recunoscute de acest sistem. Cum rolul guvernului nu este determinat doar de consideraţii economice ci şi de factori culturali şi politici organizaţiile publice trebuie să promoveze şi protejeze valorile culturale şi economice ale societăţii în care sunt implantate.

În ceea ce priveşte organizaţiile publice trebuie semnalat faptul că politicile economice sunt adoptate mai ales datorită faptului că ele sunt acceptabile din punct de vedere politic şi nu pentru că sunt conforme teoriei economice. De fapt, politicile economice sunt adoptate înainte de toate ca un mijloc de a atinge scopuri avizate din punct de vedere politic .

Pe de altă parte, organizaţiile publice nu au, în totalitatea lor, funcţii economice şi urmăresc deseori obiective ce nu au nimic de-a face cu economia .

Bineînţeles, putem obiecta considerând că aceste politici au şi consecinţe economice; acest lucru este adevărat dar nu şi esenţial.

Contrar firmelor a căror obiective sunt în primul rând economice şi vizând realizarea profitului, obiectivele organizaţiilor publice sunt foarte variate.

Pe de altă parte, organizaţiile publice fac parte integrantă din sistemul guvernamental şi sunt, datorită acestui fapt, asociate mult mai puternic procesului politic.

Preview document

Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 1
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 2
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 3
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 4
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 5
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 6
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 7
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 8
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 9
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 10
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 11
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 12
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 13
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 14
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 15
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 16
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 17
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 18
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 19
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 20
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 21
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 22
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 23
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 24
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 25
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 26
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 27
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 28
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 29
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 30
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 31
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 32
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 33
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 34
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 35
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 36
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 37
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 38
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 39
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 40
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 41
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 42
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 43
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 44
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 45
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 46
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 47
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 48
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 49
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 50
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 51
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 52
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 53
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 54
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 55
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 56
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 57
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 58
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 59
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 60
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 61
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 62
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 63
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 64
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 65
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 66
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 67
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 68
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 69
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 70
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 71
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 72
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 73
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 74
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 75
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 76
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 77
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 78
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 79
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 80
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 81
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 82
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 83
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 84
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 85
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 86
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 87
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 88
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 89
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 90
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 91
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 92
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 93
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 94
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 95
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 96
Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea performanțelor umane la Generali Asigurări

INTRODUCERE Obiectivul evaluării performanţelor individuale este de a aprecia performanţele individuale ale angajaţilor în raport cu posturile pe...

Managementul resurselor umane la ING Asigurări

INTRODUCERE Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Managementul Resurselor Umane la ING Asigurări de Viață

INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia...

Rolul Echipelor în Creșterea Performanței Organizaționale

Introducere În literatura de specialitate, unul dintre cele mai discutate subiecte îl constituie managementul lucrului în echipă. Fenomenul a luat...

Evaluarea performanțelor angajaților în administrația publică

I. Evaluarea performanţelor Motto: “Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, Dacă nu-l poţi...

Te-ar putea interesa și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Studiul privind formarea profesională a specialiștilor în administrația publică

INTRODUCERE Integrarea României în Uniunea Europeana înseamna pe lânga armonizarea legislativa si o preluare a valorilor si mentalitatilor...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Resursa umană de la recrutare la dezvoltarea carierei

Recrutarea si selectia sunt subcomponente ale procesului de recrutare si selectie de personal. Calitatea acestui proces depinde de modul în care...

Ai nevoie de altceva?