Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 97 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Toma Victor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII PROFESIONALE.pag.1
I.1.Managementul Resurselor Umane- definire, caracteristici.pag. 1
I.2.Evoluţia Managementului Resurselor umane în sectorul public.pag. 2
I.3.Pregătirea şi Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.pag. 8
I.3.1.Pregătirea profesională a funcţionarilor publici.pag. 8
I.3.2.Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.pag. 15
CAPITOLUL II
PREZENTAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA.pag.25
II.1.Scurt istoric al activităţii.pag.25
II.2.Obiectul de activitate.pag.32
II.3.Structura organizatorică.pag.37
II.4.Structura funcţiilor publice.pag.39
II.5.Analiza financiară.pag.53
CAPITOLUL III
FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALÃ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA. pag.59
III.1.Formarea si perfecţionarea funcţionarilor care deţin funcţii publice.pag.66
III.2.Studii de caz.pag.75
III.3.Analiza punctelor forte şi punctelor slabe.pag.83
CAPITOLUL IV
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNÃTÃŢIRE A ACTIVITÃŢII DE PREGÃTIRE ŞI PERFECŢIONARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
IV.1.Concluzii.pag.85
IV.2 Propuneri de îmbunătăţire a activităţii.pag.89

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI

PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE

I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DEFINIRE, CARACTERISTICI

Managementul Resurselor Umane reprezintă acea latură specializată a managementului general al organizaţiei în care problematica personalului este abordată într-o viziune integratoare, globalistă, interdisciplinară şi profesională şi care constă în asigurarea îndeplinirii obiectivelor organizaţiei prin recrutarea, selecţionarea, dezvoltarea şi utilizarea adecvată a resurselor umane ale acesteia astfel încât să se pună integral în valoare potenţialul profesional şi creativ al tuturor membrilor .

Managementul resurselor umane este o ştiinţă pentru că formulează şi generalizează concepte, legi, principii, reguli, metode, tehnici şi instrumente de conducere, şi artă pentru că la aplicarea lor în practică ţine seama de condiţiile specifice ale fiecărei firme. De modul în care se aplică în viaţa firmei ştiinţa şi arta managementului resurselor umane depinde, în mare măsură, punerea în operă a mijloacelor financiare, tehnice, materiale şi, în final, succesul firmei, gradul ei de competitivitate, nivelul profitului şi a eficienţei sale.

O altă definiţie a Managementului Resurselor Umane este aceea că „reprezintă o disciplină managerială, o componentă a ştiinţei managementului ce se ocupă de studiul proceselor şi relaţiilor manageriale care se referă nemijlocit la resursele umane ale firmei, cu descoperirea legităţilor specifice care le guvernează şi cu conceperea de metode, tehnici, proceduri etc., în vederea dimensionării, previzionării, asigurării, utilizării, motivării şi dezvoltării eficace a resurselor umane, subordonată amplificării competitivităţii firmei.”

Principalele caracteristici ale managementului resurselor umane ca disciplină ştiinţifică de sine stătătoare sunt:

- concentrarea sa numai asupra proceselor şi relaţiilor manageriale ce vizează nemijlocit resursele umane ale organizaţiei;

- abordarea resurselor umane şi a ansamblului elementelor manageriale aferente lor ca o componentă a managementului general al firmei;

- focalizarea sa asupra obţinerii unei eficacităţi cât mai mari, prin utilizarea resurselor umane;

- subordonarea abordărilor, deciziilor şi acţiunilor vizând resursele umane unor obţinerii performanţe şi a unei competitivităţi ridicate la nivelul organizaţiei în ansamblu.

Managementul resurselor umane tinde să manifeste un impact crescând asupra managementului de ansamblu al organizaţiei şi concomitent asupra funcţionalităţii şi performanţei organizaţiei.

I.2.Evoluţia managementului resurselor umane

in sectorul public

Public - Privat - delimitări conceptuale

Dwight Waldo(1980, p.164) afirma:“Public şi privat nu semnifică categorii naturale; este vorba de categorii construite de istorie, cultură şi lege” . Cu alte cuvinte linia de demarcaţie între sectorul public şi cel privat nu este imuabilă; ea se modifică în funcţie de forţele istorice şi politice prezente.

Misiunea unei organizaţii publice este produsul unui sistem juridic şi politic dat şi traduce valorile recunoscute de acest sistem. Cum rolul guvernului nu este determinat doar de consideraţii economice ci şi de factori culturali şi politici organizaţiile publice trebuie să promoveze şi protejeze valorile culturale şi economice ale societăţii în care sunt implantate.

În ceea ce priveşte organizaţiile publice trebuie semnalat faptul că politicile economice sunt adoptate mai ales datorită faptului că ele sunt acceptabile din punct de vedere politic şi nu pentru că sunt conforme teoriei economice. De fapt, politicile economice sunt adoptate înainte de toate ca un mijloc de a atinge scopuri avizate din punct de vedere politic .

Pe de altă parte, organizaţiile publice nu au, în totalitatea lor, funcţii economice şi urmăresc deseori obiective ce nu au nimic de-a face cu economia .

Bineînţeles, putem obiecta considerând că aceste politici au şi consecinţe economice; acest lucru este adevărat dar nu şi esenţial.

Contrar firmelor a căror obiective sunt în primul rând economice şi vizând realizarea profitului, obiectivele organizaţiilor publice sunt foarte variate.

Pe de altă parte, organizaţiile publice fac parte integrantă din sistemul guvernamental şi sunt, datorită acestui fapt, asociate mult mai puternic procesului politic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici.doc