Prezentarea Primăriei Sectorului II

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22482
Mărime: 101.27KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Profiroiu
Proectul a fost prezentat in cadrul materiei " Teoria stiintei administrative

Cuprins

I.PREZENTAREA INSTITUTIEI PRIMARIEI1

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala1

2.Baza legala de infiintare2

3.Legislatia2

4.Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani2

5.Modalitati de organizare a activitatii in cadrul4

II.SITUATIA FINANCIARA A PRIMARIEI35

III.ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA37

6.Elemente privind liberul acces la informatii39

IV.Date statistice cu care opereaza Primaria40

V.Programele si proiectele Primariei sectorului 240

VI.Actele administrative si circuitul documentelor42

VII.RESURSE UMANE42

7.Proceduri de selectie si recrutare43

8.Modalitati de promovare si motivare a salariatilor44

9.Proceduri de evaluare si control a personalului44

10.Directia resurse umane45

VIII.ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA50

11.Situaţia obiectivelor finalizate , a celor aflate în curs de derulare şi a celor planificate a se executa51

12.Exemplu program derulat de Primaria sectorului 257

IX.ELABORAREA UNUI DIAGNOSTIC GLOBAL58

13.Puncte forte. Cauze58

14.Puncte slabe. Cauze59

15.Recomandari59

Extras din document

1.Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita "Primaria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti" , care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Ministerul coordonator: Ministerul Administratiei Publice.

Sediul Primăriei Sectorului 2 Bucureşti este in str. Chiristigiilor, nr.11-13 (Parc Obor).

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică ; este şeful administraţiei publice locale din sectorul 2 şi al aparatului propriu de specialitate al consiliului local, pe care îl conduce şi îl controlează.

Prin delegare de competenţă Primarul poate trece exercitarea unora din atribuţiiile sale Viceprimarilor, Secretarului sau altor funcţionari din serviciile primăriei.

In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Viceprimarii îl înlocuiesc pe primar în lipsa acestuia şi exercită, prin delegare de competenţă, unele dintre atribuţiile care revin primarului din Legea nr. 215/2001.

Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute in articolul 85 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, precum şi alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competenţă, poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al consiliului local, stabilite de primar.

Directorii şi şefii compartimentelor neorganizate în structură de direcţie desemnează persoane responsabile cu acţiunea de comunicare către Direcţia Sisteme Informatice, pe hârtie sau pe suport magnetic, în fiecare zi de luni din săptămână până la ora 1400, a oricărei informaţii de interes public şi/sau a noilor modificări ce trebuie aduse aplicaţiei gestionate de Centrele Electronice de Informare, în vederea actualizării în timp util a site-ului Primăriei Sectorului 2.

În cadrul Primăriei Sectorului 2 este implementat, menţinut şi certificat un sistem de

Management al Calităţii, conform ISO 9001 : 2000. Organismul de certificare : Societatea Română de Asigurare a Calităţii ( SRAC ) şi Reţeaua Internaţională de Certificare IQ Net.

Directorii asigură menţinerea la standardele certificate a Sistemului de Management al Calităţii, la nivelul structurii conduse.

Angajaţii Primăriei Sectorului 2 răspund de realizarea atribuţiilor în conformitate cu

procedurile de lucru – parte componentă a documentaţiei calităţii Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001 : 2000 certificat.

Directorii, şefii serviciilor şi birourilor răspund în faţa Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor unităţii.

Totodată, au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii şi de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

Comisiile Consiliului Local al sectorului 2

-Comisia Buget Finante

-Comisia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

-Comisia Ecologica si Protectia Mediului

-Comisia Juridica, Ordine si Liniste Publica, Apararea drepturilor omului

-Comisia de Comert si Servicii Publice

-Comisia de Relatii cu asociatiile de locatari, problemele cetatenesti si protectia sociala

-Comisia de Relatii cu patronatele si I.M.M.

-Comisia Sanatate, Invatamant, Cultura, Tineret, Sport, Culte si Minoritati

2.Baza legala de infiintare

Primaria sectorului 2 functioneaza in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/23 aprilie 2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 si a modificarilor aduse articolului 103, alin (1) prin Legea 216 /23 aprilie 2002 publicata in Monitorul Oficial nr. 288/29 aprilie 2002.

3.Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

-Legea administratiei publice locale, 215/2001

-Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001

-Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

-Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici

-O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Locale

-H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

-H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de contestare a calificativelor acrodate

-Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

1 - Cerere Tip

2a - Reclamaţie Administrativă

-Regulamentul de Ordine Interioară

4.Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

Obiectivele urmaresc mai multe domenii:

-Piete

-Economate

-Parcaje subterane

-Spatii de joaca

-Traficul rutier

-Retele de apa si canalizare

-Scoli

-Locuinte

Preview document

Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 1
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 2
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 3
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 4
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 5
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 6
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 7
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 8
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 9
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 10
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 11
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 12
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 13
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 14
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 15
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 16
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 17
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 18
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 19
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 20
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 21
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 22
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 23
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 24
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 25
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 26
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 27
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 28
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 29
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 30
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 31
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 32
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 33
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 34
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 35
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 36
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 37
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 38
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 39
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 40
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 41
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 42
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 43
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 44
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 45
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 46
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 47
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 48
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 49
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 50
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 51
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 52
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 53
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 54
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 55
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 56
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 57
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 58
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 59
Prezentarea Primăriei Sectorului II - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea Primariei Sectorului II.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Recompensarea Personalului

Recompensarea angajatilor este un instrument important al managerilor prin care influenteaza eficienta activitatii unei firme. In literatura de...

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Proiect practică - Primăria Sectorului 3

I- PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Stagiul de...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Capitolul 1 Instituţia publică în România 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti...

Derularea planului de achiziții la Primăria Sectorului 2

1. CAPITOLUL I : APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 1.1. Definiţia auditului public intern ,tipuri de audit Auditul...

Ai nevoie de altceva?