Prezentarea Societatii SC Zarea SA

Proiect
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 24684
Mărime: 130.63KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Marin

Extras din document

1.1. Actul constitutiv al societăţii “ZAREA” SA

Denumirea,forma juridică,sediul,durata

Denumirea societăţii este Societatea comerciala “ZAREA “SA.

În toate actele ,facturile, anunţurile, publicaţiile si alte acte ,denumirea societaţii va fi precedată de cuvintele “societate comerciala” şi urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau iniţialele “SA”,de sediul societăţii , capitalul social şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului.

Forma juridică a societăţii

Societatea comercială pe acţiuni “Zarea”SA este persoană juridică română , având forma juridică de societate pe acţiuni.Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, localitatea Bucureşti Sectorul 1 bd.Bucureştii Noi nr.111.Sediul societaţii poate fi schimbat în altă localitate din România , pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor,potrivit legii.Societatea poate avea sucursale , filiale, reprezentanţe, agenţii situate şi în alte localitaţi din ţară şi străinătate.

Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu îcepere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului din Bucureşti.

Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

Scopul societăţii este ptoducerea şi comercializarea vinului spumant, vermulului, bitterului, vinului spumos, rachiurilor şi altor băuturi.

Obiectul de activitate al societaţii este asigurarea materiilor prime, producerea şi comercializarea vinului spumant, vermutului, bitterului, vinului spumos si altor bauturi alcoolice si nealcoolice în lei şi în valuta;confecţionarea de dispozitive şi utilaje de mică complexitate, activitate de marketing, realizare si prestări servicii pentru terţi;efectuarea de operaţii de import-export, transport internaţional şi orice alte activitaţi legate de obiectul de activitate al societăţii.

Capitalul social , acţiunile

Catitalul social al societăţii este de 16.490.750.000 lei împărţit în 16.490.750 acţiuni nominative ,în valoare nominală de 1000 lei fiecare, subscrise în întregime de acţionari.

Acţiunile sunt dematerializate şi se pot tranzacţiona pe piaţa RASDAQ.

Acţionarii deţin un număr de acţiuni şi un procentaj de participare la capitalul social, corespunzător acţiunilor deţinute, după cum urmează:

a) Cei 27682 acţionari PPM, înregistraţi pe 4 dischete (potrivit procesului verbal IMI din 27.09.1996) persoanele fizice care au dobândit calitatea de acţionari în urma aplicării procedurilor de privatizare în baza Legii 55/1995 deţin 9.881.716 acţiuni ,în valoare de 9.881.716.000 lei,reprezentând 59,923% din capitalul social;

b) Fondul Proprietăţii de Stat deţine 6.594.300 acţiuni, în valoare de 6.594.300.000 lei , ceea ce reprezintă 39,988 % din capitalul social;

c) Stoian Corneliu deţine 2000 acţiuni, în valoare de 2.000.000 lei, reprezentând 0,012 % din capitalul social.

d) 12.734 acţiuni , în valoare de 12.734.000 lei , reprezentând 0,077 % din capitalul social, rămase la dispoziţia societăţii.

Numărul de acţiuni deţinute de acţionari este menţionat în dreptul poziţiei fiecărui acţionar din Registrul Acţionarilor S.C. ZAREA S.A.

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Adunarea Generală a Acţionarilor

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni

de la încheierea exerciţiului financiar.

În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală

este obligată:

a) sa discute, să aprobe sau să modifice bilanţul contabil, după ascultarea raportului

administratorilor si cenzorilor şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă pe administratori şi cenzori;

c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor si cenzorilor,

dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, dupa caz, programul de activitate,

pe exerciţiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale

societăţii.

Gestiunea societăţii

Comisia de cenzori

Societatea va avea trei cenzori şi tot atâţia supleanţi.

Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă. Durata mandatului lor este de 3

ani şi pot fi realeşi.

Cenzorii trebuie să-şi exercite personal mandatul lor.

Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert

contabil.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidenţa art.16 alin.4 precum şi cei care sunt:

a) rude sau afini până la al patrulea grad sau soţii administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzori,

un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate;

Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice

dacpă bilanţul contabil şi contul de profit si pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă

cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului

Preview document

Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 1
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 2
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 3
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 4
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 5
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 6
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 7
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 8
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 9
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 10
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 11
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 12
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 13
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 14
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 15
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 16
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 17
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 18
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 19
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 20
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 21
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 22
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 23
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 24
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 25
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 26
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 27
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 28
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 29
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 30
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 31
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 32
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 33
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 34
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 35
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 36
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 37
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 38
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 39
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 40
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 41
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 42
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 43
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 44
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 45
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 46
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 47
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 48
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 49
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 50
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 51
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 52
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 53
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 54
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 55
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 56
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 57
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 58
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 59
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 60
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 61
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 62
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 63
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 64
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 65
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 66
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 67
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 68
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 69
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 70
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 71
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 72
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 73
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 74
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 75
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 76
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 77
Prezentarea Societatii SC Zarea SA - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea Societatii SC Zarea SA.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Strategii în Promovarea unui Produs

Introducere Pentru a avea succesul dorit pe piaţă, înainte de lansarea unui produs, trebuie să analizezi piaţa actuală, săobservi care sunt...

Analiza situației financiare la S.C. Zarea S.A.

FINANCIARE Situaţia financiară a întreprinderii este reflectarea statică şi complexă a întregii activităţi de exploatare şi comercializare, a...

Analiza strategică și modalități de dezvoltare în cadrul Zara

Introducere Industria textilă este un element fundamental al economiei mondiale. Comerţul internaţional în acest sector a crescut de 60 de ori în...

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

İ N T R O D U C E R E Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul...

Analiza Diagnostic a Firmei

I. Scopul Diagnosticul global asigura realizarea unei imagini de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a firmei, prin sintetizarea...

Evaluarea Intreprinderii - SC Izomat SA

CAPITOLUL I : PREZENTAREA GENERALA A S.C. IZOMAT S.A. Societatea comerciala IZOMAT S.A. a fost infiintata in anul 1990,pentru a produce si...

Diagnosticul Pensiunii Casa Cranța Brașov

INTRODUCERE Într-o casă sosită parcă din alte vremuri, o vilă veche, transformată de comunişti în gradiniţă, care a fost revendicată într-un final...

Codul Juridic si Institutional al Pietei de Capital

CAPITOLUL I PIATA DE CAPITAL  CONCEPT SI TRÃSÃTURI 1.1. DEFINIREA, ROLUL SI LOCUL PIETEI DE CAPITAL ÎN ECONOMIE Înfãptuirea procesului de...

Ai nevoie de altceva?