Principii ale etici cercetari stintifice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Principii ale etici cercetari stintifice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Oana Duță

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Considerații generale pag 3
1.2Termeni de bază ..pag 4
2. Rolul Eticii în cercetarea științifică ..pag 7
2.1 Funcții ale eticii ...pag 9
2.2 Etica in cercetare pag 11
2.3 Managementul eticii .pag 12
3. Principii privind cercetarea stintifica ..pag 13
3.1 Principii generale pag 13
3.2 Standarde privind cercetarea ștințifică ...pag 15
3.3 Responsabilități ..pag 16

Extras din document

1. Considerații generale

Orice activitate de cercetare științifică implică o responsabilitate pe mai multe planuri: științifică, morală, socială, politică etc. Cercetătorul științific care efectuează o cercetare este direct răspunzător pentru descoperirea sa. Elementul central al oricărei etici a activității de cercetare științifică îl reprezintă responsabilitatea cercetătorului față de munca sa, dar mai ales de rezultatele acesteia. Cercetătorul științific trebuie să justifice actul de cercetare, să justifice utilitatea și valabilitatea rezultatelor obținute, să încerce să aducă prin cercetarea sa un beneficiu societății. Având în vedere aceste aspecte, orice cercetare științifică trebuie pusă sub semnul unei cenzuri morale.

Activitatea de cercetare este astăzi o activitate de înalt prestigiu profesional ce reclamă în mod obligatoriu un stil de muncă sau un model de conduită ce implică următoarele aspecte:

- seriozitate în alegerea și tratarea temei de cercetare;

- responsabilitate profesională, morală și socială;

- respect față de muncă, față de tema cercetată, față de cercetător;

- sinceritate și modestie;

- o cooperare sinceră, corectă în cadrul colectivului de cercetare;

- respectarea ierarhiilor, respectiv a statutelor și rolurilor, în colectivul de cercetare respectiv;

- comunicarea rezultatelor cercetării după o prealabilă și serioasă verificare a acestora, comunicare ce trebuie să aibă caracter de corectitudine și valoare științifică.

Etica cercetării trebuie să aibă în vedere și “abaterile morale” ale cercetătorilor științifici. Printre “abaterile morale” de la normele eticii cercetării științifice se pot menționa următoarele aspecte mai frecvent întâlnite:

- furtul de idei;

- cercetări cu caracter paralel care urmăresc subminarea unei activități autentice de cercetare pentru a o devaloriza, a o face lipsită de interes, de utilitate;

- comunicarea unor rezultate incorecte, false din punct de vedere teoretic sau oferirea unor produse nesemnificative, inutile sau chiar periculoase;

- utilizarea activității de cercetare științifică în scopuri contrare intereselor sau securității umanității, în scopuri nocive, antisociale, distructive etc.

Etica cercetării științifice are rolul de a preciza principiile, responsabilitățile și procedurile astfel încât cercetarea științifică și inovarea să se desfășoare în conformitate cu principiile etice acceptate de comunitatea științifică internațională.

Etica cercetării științifice reglementează buna conduită în cercetarea științifică și inovarea din unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare.

Buna conduită în cercetarea științifică se referă la:

- respectarea legii;

- garantarea libertății în știință, în cercetarea științifică și în învățământ;

- respectarea principiilor bunei practici științifice;

- asumarea responsabilităților.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principii ale etici cercetari stintifice.docx

Bibliografie

1. https://www.scribd.com/doc/12605414/metodologia-cercetarii-stiintifice
2. http://date- cdi.ro /sites/default/files/uploads/1.%20ghid%20privind%20etica%20în%20cercetarea%20științifică%20.pdf
3. https://www.upet.ro/cercetare/doc/ETICA%20IN%20CERCETARE.pdf
4. http://www.astro.ro/2014/documente/CODUL_DE_CONDUITA_AL_PERSONALULUI.pdf
5. https://biblioteca.regielive.ro/referate/chimie-generala/etica-cercetarii-stiintifice-sociologie-80763.html