Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3984
Mărime: 172.20KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specialitatea: Administraţie Publică

Cuprins

I. Descrierea organizaţiei 3

II. Conceptul de “etică” in Managementul Resurselor Umane din administ

Extras din document

Cap.1. Descrierea organizaţiei

Primăria municipiului Botoşani, autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin Legea Administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din Primar, Viceprimari, Secretarul unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al Primarului. Întreaga activitate a Primăriei este organizată şi condusă de către primar. Funcţia de primar este o funcţie tradiţională în administraţia locală. Primarul este autoritatea executivă aleasă potrivit legii pe o perioadă de 4 ani care poate fi prelungit în condiţii de război sau de catastrofă prin lege organică.

Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabileşte prin hotărâri ale consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale. Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, este organizat pe direcţii, compartimente, servicii şi birouri. Conducerea direcţiilor, serviciilor, birourilor se realizează prin directori executivi, respectiv şefi de servicii şi birouri, care reprezintă instituţia în rapotul cu terţii numai pe baza împuternicirilor acordate de primar prin fişa postului. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, compartimentele întocmesc rapoarte, studii, referate, programe de prognoză, pe care le supun spre aprobare executivului Primăriei. Directorii şi şefii de compartimente asigură conducerea operativă şi răspund de sarcinile pe care le transmit personalului din subordine. Între compartimentele din cadrul primăriei există relaţii de colaborare în vederea soluţionării problemelor curente ale colectivităţii.

Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativă şi hotărăsc, cu respectarea legii în probleme de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.

Cap.2. Conceptul de “etică” in Managementul Resurselor Umane din administraţia publică

Cuvantul “etica” provine din grcescul „ethos” si inseamna caracter, in sensul de „mod format prin obisnuinta, obicei”. Etica se aplica la caracterul unei persoane, si vizeaza moralitatea deciziilor si actiunilor in toate circumstantele .

Etica nu este un concept nou, dar intotdeauna va ramane o problema. Ea reprezinta teoria sau stiinta unei forme specifice de conduita umana, a comportamentului moral al oamenilor in societate.

Etica se preocupa cu cauzele actiunilor noastre si ne spune ceea ce avem de facut, nu ne indica cum sa facem, deoarece ea se invata din practica „Competenta etica sta sub semnul cunoasterii”

În mod curent, administraţia publică, în accepţiunea sa de corp profesional işi realizează activitatea şi sarcinile ce îi revin printr-un personal constituit eterogen, în resursele umane nu formează decât o parte, într-adevăr numeroasă, dar şi cea mai importantă a acestei categorii.

Administratia publica, pentru a fi permanenta si continua si pentru a aduce prosperitate oamenilor, trebuie sa se bazeze pe o practica a eticii. Asa cum precizeaza Loebbecke, „comportamentul etic este necesar pentru ca o societate sa functionez de o maniera ordonata”

Resursele din administratia publica sunt o necesitate, intrucat in lipsa lor am trai in haos, fara anumite reguli si principii morale.

Preview document

Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 1
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 2
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 3
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 4
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 5
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 6
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 7
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 8
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 9
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 10
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 11
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 12
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 13
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 14
Probleme Etice în Managementul Resurselor Umane din Administrația Publică - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Probleme Etice in Managementul Resurselor Umane din Administratia Publica.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică 1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe Sectorul public...

Studiu de caz - Primăria Comunei Moțăieni - motivarea funcționarilor publici

1. Prezentarea studiului:Motivarea functionarilor publici In acest studiu de caz mi-am propus sa analizez procesul de motivare al functionarilor...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Cultura organizațională - factor al succesului, studiu de caz la Procter Gamble

INTRODUCERE Teoriile organizaționale și manageriale au debutat în mare parte o dată cu descoperirea importanței oamenilor și a climatului...

Managementul strategic în administrația publică

INTRODUCERE Provocările societăţii contemporane la nivelul implementării unor politici de management care să asigure succesul în diferitele...

Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor

INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului...

Etica Medicală

INTRODUCERE În zilele noastre, sistemul de sănătate se îndreaptă mereu către alegeri ample, în care responsabilitatea medicului şi a pacientului...

Managementul resurselor umane în instituții publice

Capitolul 1 SUCCESUL INSTITUTIILOR PRIN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Asigurarea unei eficienti,imbunatatirea serviciilor institutiilor...

Te-ar putea interesa și

Analiza activității de comunicare publică la Primăria Uricani - propuneri pentru îmbunătățirea comunicării

INTRODUCERE Omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un...

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Studiu Privind Regimul Juridic al Funcției și Funcționarului Public

CAPITOLUL 1. FUNCŢIA PUBLICĂ 1.1.1. Noţiune şi evoluţii normative Viaţa socială a determinat întotdeauna multiple probleme ale membrilor...

Program de Monitorizare a Climatului Etic la Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor

1.Introducere Etica în organizaţie Etica este acea ramură a filozofiei, care se intreabă cum ar trebui să ne comportăm în relaţiile cu ceilalţi,...

Finanțarea dezvoltării regionale în contextul integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Funcționarii publici în administrația publică

a. Definitie Functionarul public este persoana fizica investita cu o functie publica cu caracter de permanenta în serviciile autoritatii centrale...

Probleme etice în managementul resurselor umane din administrația publică

Legalitatea este principiul conform căruia exercitarea funcţiei publice şi realizarea tuturor actelor de competenţă, trebuie să se facă cu...

Probleme etice în managementul resurselor umane din administrația publică

CE REPREZINTA ETICA? stiinta care se ocupa cu studiul valorilor si conditiei umane din perspectiva principiilor morale, etica poate fi înţeleasă...

Ai nevoie de altceva?