Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6286
Mărime: 52.13KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

I. Capitolul I pag.3

1.1. Consideraţii generale pag.3

II. Capitolul II pag.3

2.1. Conceptul de recrutare şi selecţie a personalului pag.3

2.2. Recrutarea şi selecţia personalului din Administraţia Publică.....pag.9

III. Capitolul III. Studiu aplicativ privind problemele selecţei şi ale recrutării la Primăria Comunei Răuseni pag.10

IV. Concluzii şi propuneri pag.15

Anexe pag.16

Nr. 1 Chestionar pentru selecţia personalului

Nr.2 Scrisoare de respingere a unui candidat

Nr. 3 Anunţ de angajare

Extras din document

Capitolul I.

1.1.Consideraţii generale:

Evoluţia practicii şi gandirii manageriale a determinat deplasarea atenţiei de la factorul material către resursa umană. Astfel s-a ajuns la concluzia că individul este o organizaţie, mai mult decat o simplă componenta a factorilor productivi, iar gestiunea resursei umane depăşeşte principiile rigide ale gestionării activelor firmei, tinand cont de o seamă de caracteristici ce scapă calculului economic.

Scopul activităţilor de recrutare şi selecţie este de a obţine necesarul numeric şi calitativ de angajaţi pentru satisfacerea nevoilor de fortă de muncă ale instituţiilor, concomitent cu minimalizarea costurilor aferente. Asigurarea acestui necesar de personal este un proces deosebit de important care trebuie să ţină cont nu numai de faptul că resursa umană este o resursă cheie a instituţiei, ci şi de efectele unor posibile greşeli iniţiale făcute în recrutarea personalului. Acest lucru poate afecta atat climatul de muncă al institiei, cat şi nivelul de eficienţă, date fiind costurile ridicate şi consumul mare de timp necesar pentru realizarea recrutării şi selecţiei (publicitate, testare, etc.).

În ceea ce priveşte responsabilitatea de recrutare şi selecţie, aceasta este împărţită între managerul resurselor umane şi compartimentul personal. În privinţa conţinutului de recrutare şi selecţie, acestea cuprind acţiuni complementare. Activitatea de recrutare este foarte apropiată de cea a selecţiei, trăgand concluzia că nu putem angaja potenţial uman valoros dacă acesta nu a fost ales în urma unei recrutări reuşite.

Capitolul II.

2.1. Conceptul de recrutare şi selecţie a personalului

A. Recrutarea personalului

Prin recrutare se întelege atragerea şi descoperirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante. În mod tradiţional se acordă o importanţă deosebită mai mult selecţiei decat recrutării. Recrutarea trebuie să aibă prioritate, mai ales dacă se înregistrează o listă de oferte de forţă de muncă avand o anumită calificare sau atunci cand schimbările demografice transformă piaţa forţei de muncă într-o piaţă a vanzatorilor. Pentru ca o instituţie să aibă posibilitatea de a alege persoanele cele mai potrivite pentru ocuparea unui post şi pentru a participa la procesul de selecţie, trebuie sa aibă în vedere sursele din care urmează să facă recrutarea.

Formarea, recrutarea, promovarea şi perfecţionarea personalului din administraţia publică au o absolută importanţă în asigurarea unei calităţi corespunzătoare a tuturor celor care sunt salariaţi ai autorităţii administraţiei publice. Este de subliniat faptul că eficienţa administraţiei depinde în egală masură de modul cum acest personal este gestionat şi în consecinţă de managementul resurselor umane din administraţia publică. Funcţionarul public este persoana numită într-o funcţie publică. Activitatea de recrutare conţine un program alcatuit din patru etape :

a). analiza cerinţelor postului vacant;

b). intocmirea specificaţiilor aferente activităţii în postul liber;

c). cercetarea tuturor posibilităţilor privind locurile unde pot fi gasiţi posibilii candidaţi;

d). atragerea candidaţilor pentru posturile care urmează a fi ocupate.

Recrutarea funcţionarilor publici nu poate rămane o simplă operaţie administrativă de atragere pur şi simplu a unor resurse de muncă disponibile, ci necesită derularea unor activităţi ce vizează o selecţie corespunzatoare a persoanelor interesate de ocuparea posturilor respective în stransă corelare cu starea actuală a administraţiei publice şi obiectivele ei de perspectivă.

Preview document

Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 1
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 2
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 3
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 4
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 5
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 6
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 7
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 8
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 9
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 10
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 11
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 12
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 13
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 14
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 15
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 16
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 17
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 18
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 19
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 20
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 21
Probleme în Recrutarea și Selectia Personalului din Administrația Publică - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Probleme in Recrutarea si Selectia Personalului din Administratia Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Managementul resurselor umane - recrutarea și selecția resurselor umane din cadrul Brigăzii Române de Securitate SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că puterea unei firme sau organizaţii depinde de valoarea oamenilor săi. Fiecare manager, într-un sistem...

Recrutarea și selecția personalului la SC Beautifull SRL

INTRODUCERE Este evident că, în condiţiile economiei de piaţă, exerciţiul managerial prezintă o complexitate deosebită, problemele decizionale...

Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere

Introducere Dacă în trecut, conducerea la nivelurile cele mai înalte ale organizaţiilor era asigurată de indivizii ce aparţineau unui anumit grup...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Organizaţiile şi resursele umane Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune...

Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme

1.1. MOTIVAŢIA 1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE; COMPONENTE; FORME 1.1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Într-o manieră generală, motivaţia poate fi...

Practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Municipiului Pitești

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Motivarea Personalului. Studiu de Caz la Mervani Travel SRL

Introducere Am ales ca temă „motivarea personalului”, deoarece sunt foarte interesată de modul în care lucrează angajații în cadrul unei...

Te-ar putea interesa și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Funcționarul Public în Administrația Publică Românească

CAP. I Funcţia publică.Funcţionarul public Funcţia publică este o noţiune fundamentală a dreptului adminitrativ,motiv pentru care a constituit o...

Resursa umană de la recrutare la dezvoltarea carierei

Recrutarea si selectia sunt subcomponente ale procesului de recrutare si selectie de personal. Calitatea acestui proces depinde de modul în care...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o noua...

Mixul de marketing în instituțiile publice

Descrierea entitatii studiate (D.I.T.L Sector 1) Una dintre componentele importante ale vietii si dezvoltarii socio-economice o constituie...

Ai nevoie de altceva?