Procesul de evaluare a angajatilor in administratia publica

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Procesul de evaluare a angajatilor in administratia publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Definirea si obiectivele procesului de evaluare a angajatilor dinAdministratia Publica 3
Factorii care influențează performanța funcționarilor publici 4
Scopul evaluării performanțelor funcționarilor publici 5
Necesitatea evaluării performanțelor 5
Avantaje și dezavantaje ale evaluării performanțelor 6
Principiile de bază ale evaluării performanțelor 7
Modelul managementului prin obiective 8
Obiectul evaluării performanțelor individuale 9
Criteriile de evaluare sunt diferite în funcție de categoria funcționarilor publici. 10
Calificativele de evaluare 11
Obiective formulate în baza modelului SMART 13
STUDIU DE CAZ 14

Extras din document

I. Definirea si obiectivele procesului de evaluare a angajatilor dinAdministratia Publica

Evaluarea funcționarilor publici a apărut pentru îmbunătățirea sistemului de management intern în cadrul autorității publice, care permite o mai bună planificare și organizare a activității funcționarului public

Evaluarea performantelor profesionale reprezinta procesul de stabilire a modului si a masurii in care angajatul îsi îndeplineste sarcinile si responsabilitatile care revin postului ocupat, comparativ cu standardele stabilite si comunicarea catre angajati a rezultatelor.

Aspectele-cheie privind procedura de evaluare:

! Evaluarea anuală reprezintă procedura de personal prin care se determină gradul de îndeplinire a sarcinilor individuale de activitate și nivelul de manifestare a abilităților profesionale și a caracteristicilor comportamentale în vederea aprecierii rezultatelor obținute și identificării necesităților de dezvoltare profesională.

! Evaluarea funcționarului public înlocuiește procedura de atestare a funcționarului public.

! Evaluarea funcționarilor publici se aplică funcționarilor publici cu statut special, dacă procedura de evaluare/atestare a acestora nu este reglementată prin alte acte normative.

! Procedura de evaluare este reglementată prin Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public nu se aplică funcționarilor publici debutanți.

! Evaluarea funcționarului public se desfășoară anual. Sunt luate in vedere performanțele profesionale și caracteristicile comportamentale manifestate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecărui an, numită perioadă evaluată.

! Evaluarea are loc în perioada 15 decembrie a anului în curs - 15 februarie a anului următor, numită perioadă de evaluare anuală.

! Funcționarii publici care au activat mai puțin de 4 luni într-o funcție publică nu sunt evaluați.

! Evaluarea funcționarilor publici contribuie direct la îmbunătățirea performanței individuale și instituționale

Factorii care influențează performanța funcționarilor publici

Performanța funcționarilor publici este determinata de mai mulți factori. Factorii care influențează direct performanța sunt:

- efortul - performanța la locul de muncă este rezultatul efortului funcționarului public, influențat de abilitățile sale și de perceperea sarcinilor și obiectivelor ce-i revin.

- abilitățile profesionale sunt caracteristicile personale ale funcționarului public folosite pentru rezolvarea sarcinilor. Ele nu se schimbă prea mult într-o perioadă scurtă de timp, dar pot fi dezvoltate sub influența activităților de instruire și acumulării de experiențe;

- perceperea (înțelegerea) rolului său în autoritatea publică se referă la direcția în care funcționarul public crede că ar trebui să-și indrepte eforturile în muncă;

-

Există și factori care influențează indirect performanța funcționarilor publici, dar care pot afecta nivelul lor de performanță. Unele dintre cele mai întîlnite obstacole în calea performanței sunt:

- condițiile de muncă

- aglomerarea în muncă;

- politicile necorespunzătoare de promovare și salarizare;

- lipsa dialogului la locul de muncă

- stilul de conducere și supervizare a conducătorului direct.

Scopul evaluării performanțelor funcționarilor publici

Procedura de evaluare a funcționarilor publici are ca scop îmbunătățirea performanței prin aprecierea performanțelor individuale și dezvoltarea competențelor profesionale și personale benefice funcționarilor publici.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procesul de evaluare a angajatilor in administratia publica.docx