Proiect Agricola Internațional SA Bacău

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5422
Mărime: 357.62KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Prezentarea firmei

S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU a fost constituită la data de 1 septembrie 1992, prin preluarea în locaţie de gestiune a mijloacelor fixe a cinci societăţi comerciale agricole şi de industrie alimentară ca societate mixtă româno-germană, cu capital majoritar privat (51 %).

Societatea are forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statutul. Sediul societăţii este în Bacău, str.Calea Moldovei nr.94, având codul fiscal nr.2816014, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J/04/2214/1992.

Capitalul social subscris la înfiinţare a fost de 300 mil.lei, divizat în 30.000 acţiuni nominale. În prezent, capitalul social al holdingului s-a majorat la 54.268.160 lei, pe de o parte ca urmare a reeveluării imobilizărilor corporale conform H.G.nr.500/1994, pe de altă parte ca urmare a fuziunii prin absorbţie facută cu S.C. CARBAC S.A., S.C. COMMBAC SA – în anul 2000 şi cu S.C. AVICOLA S.A., S.C. SUINPROD S.A. – în anul 2005.

Înfiinţată acum cincisprezece ani, impune în agricultura românească conceptul modern de “ holding “, pe fondul unei economii de piaţă firave ale cărei pârghii trebuiau puse în valoare de vitalitatea unei structuri din ce în ce mai atomizate de agenţii economici.

Domeniul de activitate si tendinte

Prin preluarea în exploatare a capacităţilor de producţie aparţinând celor cinci societăţi cu capital de stat se realizează o structură complet integrată care cuprinde producţia furajelor concentrate, selecţia, reproducţia, creşterea şi îngrăşarea porcilor şi taurinelor, reproducţia, incubaţia şi creşterea păsărilor pentru carne, creşterea păsărilor pentru ouă, abatorizarea păsărilor şi animalelor, industrializarea cărnii de pasăre, porc, vită şi oaie, distribuţia produselor obţinute prin reţeaua proprie de magazine şi depozite de gross, prin alţi distribuitori interni şi la export.

Viaţa şi practica au demonstrat, că o producţie integrată în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, concentrată şi specializată, conduce nemijlocit la creşterea eficienţei economice şi mai ales răspunde cerinţelor integrării în Uniunea Europeană. Partenerul german este grupul MOKSEL A.G din Germania, unul dintre cei mai mari comercianţi de carne din vestul Europei.

De asemeni societatea S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU face parte din grupul de firme AGRICOLA Bacău împreună cu S.C. AICBAC S.A. – specializată pe cultura cerealelor şi creşterea taurinelor, S.C. COMCEREAL SA – specializată în achiziţiile şi depozitarea cerealelor, S.C. EUROPROD SA – specializată în producerea semipreparatelor din carne şi vegetale, S.C. CONAGRA SA – specializată în producerea preparatelor din carne şi vegetale, S.C. BACPRINT SA – specializată în tipîrirea împrimatelor utilizate de grup şi producerea ambalajelor din carton şi S.C. AGRICONSTRUCT SA – societate specializată în domeniul construcţiilor.

S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU funcţionează în cadrul unei structuri integrate, începând cu producţia de furaje, obţinerea de material biologic pentru reproducţie, creşterea şi îngrăşarea păsărilor şi animalelor, abatorizarea cărnii de pasăre şi porc şi comercializarea produselor proprii la export şi pe piaţa internă, beneficiind de o reţea proprie de magazine.

S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU , face parte din ramura “Agricultură“ din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

Obiectul de activitate conform statutului societăţii, îl constituie :

– producerea de nutreţuri combinate şi a premixurilor;

– creşterea, exploatarea păsărilor şi obţinerea puilor de o zi;

– îngrăşarea, exploatarea porcilor şi obţinerea scrofiţelor şi a vieruşilor de prăsilă;

– abatorizarea şi industrializarea cărnii de pasăre;

– abatorizarea şi industrializarea carnii de porc şi vită;

– producerea de salamuri crude, conserve, grăsimi topite;

– desfacerea prin reţeaua proprie de magazine a cărnii şi produselor din carne şi a altor produse alimentare şi industriale de larg consum;

– desfacerea prin prin agenţi de vânzări;

– desfăşurarea de activităţi, închiriere, locaţie de gestiune şi participarea la orice fel de licitaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Obiectivele societăţii se concretizează în producerea şi comercializarea anuală a peste 30.000 to carne (pasăre, porc,vită), preparate de carne, conserve, salamuri crude şi uscate, şi a peste 50 milioane bucăţi ouă pentru consum.

Preview document

Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 1
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 2
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 3
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 4
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 5
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 6
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 7
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 8
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 9
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 10
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 11
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 12
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 13
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 14
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 15
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 16
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 17
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 18
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 19
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 20
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 21
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 22
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 23
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 24
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 25
Proiect Agricola Internațional SA Bacău - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Proiect Agricola International SA Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul comerțului - Agricola Internațional

Capitolul 1. Prezentarea firmei Cronica unui alt început S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU a fost constituită la data de 1 septembrie 1992,...

Managementul Firmei

Cap.I Prezentarea generala a firmei Agricola International a devenit in timp un nume de rezonanta in economia judetului Bacau, la nivel national...

Plan de Afaceri - Agromec SA

CAPITOLUL 1 Sinteza planului de afaceri 1.1. Elemente de identificare ale firmei. Societatea comerciala Agromec S.A este persoana juridica...

Management - Studiu de Fezabilitate

I. Partile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia Unitatea SC AICBAC SA face parte din...

Studiu de caz privind identificarea elementelor și tipului de cultură organizațională la SC Agricola Internațional SA Bacău

Dezvoltarea conceptului de cultură organizațională a fost favorizat şi de reconsiderarea majoră a rolului pe care resursa umană îl are în evoluţia...

Managementul prețurilor - strategii de preț la Agrigola Internațional

I. Descrierea companiei Prezentarea generală Ca formă de organizare, compania Agricola Internaţional este o societate comercială pe acţiuni,...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Organizarea calității totale a produselor la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Continutul conceptului de „calitate totala” Satisfacerea cerintelor clientilor prin cresterea calitatii produselor si serviciilor...

Politică de preț - studiu de caz la SC Agricola Internațional SA

Introducere Industria alimentară este o ramură importantă a economiei naţionale şi reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării. Ca şi...

Monografie contabilă Agricola Internațional

1.PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU SCURT ISTORIC S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU a fost constituită la data...

Analiza activităților de marketing la nivelul firmei SC Agricola Internațional SA Bacău

Capitolul 1. Prezentarea si descrierea activitǎtii curente 1.1. Nume si localizare Societatea comerciala „ S.C. Agricola Internaţional S.A....

Ape Reziduale

Capitolul I Introducere l.1 Istoric Poluarea apelor are o istorie în care putem oarecum distinge faze succesive de percepţie a problemelor. În...

SC Agricola Internațional Bacău - proiect tip cercetare analitică

Partea I 1. Descrierea firmei a) Domeniul de activitate si tendinte S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A BACĂU a fost constituită la data de 1...

Marketingul prin Culoare

Introducere Culorile reprezintă un important instrument de marketing, ele făcând diferenţa între mărci şi produse. Adesea se vorbeşte despre...

Concentrarea Economică dintre SC Agricola Internațional SA Bacău și SC Avicola Lumina SA Constanța

Introducere În acest proiect am prezentat conceptul de concentrare economică abordând atât partea teoretică, cât şi partea practică prin studiu de...

Ai nevoie de altceva?