Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 21966
Mărime: 115.53KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducerea şi motivarea temei.5

Capitolul 1: Necesităţile specifice dezvoltării rurale în România.7

1.1.Contextul socio-economic general din zona rurală.7

1.2.Descrierea şi analiza disparităţilor cu privire la furnizarea serviciilor în spaţiul rural.9

1.3.Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.13

Capitolul 2: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.15

2.1 Obiectivele şi măsurile aferente Axei 1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier.17

2.2 Obiectivele şi măsurile aferente Axei 2. Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.20

2.3 Obiectivele şi măsurile Axei 3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi Diversificarea economiei rurale.24

2.4 Obiectivele şi măsurile Axei 4. Axa LEADER.27

Capitolul 3:“Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”.29

3.1 Solicitanţi eligibili. Activităţi eligibile şi neeligibile.29

3.2 Criteriile de selecţie a proiectelor.33

3.3 Documentele necesare cererii de finanţare.36

Capitolul 4: Cerere de finanţare. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.41

4.1 Date generale.41

4.2 Prezentarea proiectului.43

4.3 Bugetul proiectului.56

4.4 Concluzii.58

Bibliografie.60

Extras din document

Introducerea şi motivaţia temei

Prezentul proiect prezintă ce este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), ce cuprinde acesta, unde se încadrează el, date despre Măsura 3.2.2 aferentă proiectului întocmit şi proiectul propriu-zis care constă în “Înfiinţarea unei reţele publice în zona rurală”.

La 1 ianuarie 2007 România a devenit membră UE, odată cu obţinerea acestui statut, ea beneficiază şi de o serie de fonduri structurale (europene) cu caracter nerambursabil, acordate pentru diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care conţin anumite direcţii de dezvoltare şi măsuri eligibile pentru a primi astfel de finanţări.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală face parte din fondurile structurale alături de cele 3 instrumente financiare cunoscute ca fonduri structurale: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), cele 2 acţiuni complementare: Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP), Cadrul Strategic National de Referinţă (CSNR) şi Programele Operaţionale şi Axele Prioritare ale acestora.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este alcătuit din fonduri destinate realizării investiţiilor în ferme, unităţi de procesare şi prelucrare produse agroalimentare, investiţii în activităţi nonagricole, turism şi înfiinţarea de microîntreprinderi.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală cuprinde 4 axe:

-Axa 1 Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

-Axa 2 Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

-Axa 3 Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

-Axa 4 Axa LEADER

Fiecare din cele 4 axe includ informaţii despre tipurile de proiecte care vor fi finanţate condiţiile de finanţare şi categoriile de beneficiari.

Măsura 3.2.2 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” este măsura aferentă proiectului practic realizat care cuprinde date despre obiectivele programului, solicitanţii eligibili, activităţile eligibile, documentele necesare întocmirii cererii de finanţare etc.

Proiectul practic „Înfiinţarea unei reţele publice de apă în satul Cicârlău, judeţul Maramureş” prezintă în special necesitatea realizării unui astfel de proiect, beneficiile aduse de acesta, durata de realizare precum şi activităţile necesare înfiinţării. Se estimează un interval de 15 luni pentru realizarea proiectului, acesta cuprinzând construcţia rezervorului, sapăturile necesare, realizarea reţelei de distribuţie, racordarea locuitorilor la reţea, precum şi verificarea sistemului de alimentare şi monitorizarea continuă a acestuia şi a calităţii apei.

Odată cu realizarea acestui proiect se estimează o creştere a nivelului de trai al populaţiei, a confortului, o atragere sporită a investitorilor, reducerea discrepanţelor dintre zonele judeţului, precum şi o monitorizare permanentă a calităţii apei astfel încât să se evite orice poluare a acesteia cu diferite substanţe toxice care ar putea duce la apariţia unor boli în rândul localnicilor.

Lucrarea realizată prezintă pe scurt una dintre oportunităţile care decurg din integrarea României în Uniunea Europeană, oportunitate ce nu trebuie a fi ratată, ci profitat la maximum de ea.

Motivul pentru care am ales această temă în primul rând datorită faptului că locuiesc la sat şi ştiu cât de mari sunt diferenţele în ceea ce priveşte nivelul de trai şi de confort dintre sat şi oraş. Acest proiect care cuprinde înfiinţarea unei reţele publice de apă, iar personal consider că este necesară realizarea unui asemenea proiect nu numai în localitatea mea ci în toate satele deoarece contribuie la creşterea nivelului de trai al populaţiei şi a confortului. Totodată prin realizarea acestui proiect se monitorizează mai bine şi mai eficient calitatea apei astfel încât să se evite o îmbolnăvire a populaţiei datorită contaminării apei cu diferite substanţe.

Menţionez că la momentul actual principala ocupaţie a populaţiei a locuitorilor este agricultura de subzistenţă, iar o mică parte din aceştia lucrează în municipiul Baia-Mare. Agenţii economici de pe raza comunei sunt puţini şi în general activitatea acestora se axează pe comerţ şi servicii.

Prin implementarea acestui proiect se estimează o scădere a migraţiei datorită creării de noi locuri de muncă în zonă. Satul Cicârlău se află la doar 15 km de municipiul Baia-Mare, iar realizarea proiectului ar diminua discrepanţele care există la ora actuală între zonele urvane şi rurale ale judeţului.

Realizarea proiectului ar atrage investitori în zonă, prin amplasament dar şi prin facilităţile create. Proiectul poate genera dezvoltarea sectoarelor agricole, economice, cultural-educative, turismul şi serviciile contribuind în acest fel la creşterea veniturilor proprii ale populaţiei şi implicit a nivelului de trai.

Prin realizarea lucrărilor propuse se vor asigura condiţii mai bune pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi diversificarea acestuia, potenţialii investitori putând beneficia de avantajele create de îmbunătăţirea infrastructurii de mediu şi gospodărire a apelor.

Consider că dacă tot avem la dispoziţie aceste fonduri nerambursabile, ar trebui sa beneficiem de ele, să elaborăm proiecte care să contribuie atât la o diminuare a discrepanţelor nu numai dintre sat şi oraş ci şi dintre ţări, la creşterea nivelului de trai, la o îmbunătăţirea a turismului, serviciilor şi a economiei în general, astfel încât România să devină o ţară mult mai dezvoltată, să atragă cât mai mulţi investitori, de pe urma acestora beneficiind în special populaţia prin crearea unor locuri de muncă.

CAPITOLUL I

NECESITĂŢILE SPECIFICE DEZVOLTĂRII RURALE ÎN ROMÂNIA

1.1 CONTEXTUL SOCIO-ECONOMIC GENERAL DIN ZONA RURALĂ

România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o

suprafaţă totală de 238.000 km² şi o populaţie de peste 21 milioane de locuitori, România, este ca mărime, cel de-al doilea nou stat membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafaţa totală a Uniunii Europene şi 4% din populaţia

acesteia. Investiţiile şi competitivitatea din România constituie încă elemente care

trebuie îmbunătăţite, pentru a se reuşi o accelerare a creşterii economice şi asigurarea

unei convergenţe a veniturilor cu cele din UE. În anul 2005, România deţinea mai puţin de 1% din PIB-ul Comunităţii Europene, înregistrând o creştere rapidă a

PIB-ului pe cap de locuitor, dar rămânând la 34% din media Uniunii celor 25

potrivit INS. Aceste discrepanţe sunt în curs de diminuare, în urma integrării în Uniunea Europeană. Economia românească se dezvoltă într-un ritm rapid, comparativ cu economia din UE, iar nivelul PIB începe să crească. După înregistrarea unui declin important, către sfârşitul anilor 1990, economia românească şi-a reluat creşterea începând cu anul 2000 şi a înregistrat o rată anuală medie de creştere de 5%. Vârful acestei evoluţii a fost atins în 2004, înregistrând o rată de creştere a PIB de 8,5% faţă de anul anterior.

Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital. Conform definiţiei din legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul ţării, cuprinzând 45,1% din populaţie (la 1 iulie 2005, conform indicatorilor Institutului Naţional de Statistică), şi anume 9,7 milioane de locuitori. Densitatea medie a populaţiei din zonele rurale a rămas relativ constantă de-a lungul anilor la circa 45,1 locuitori/km².

Preview document

Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 1
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 2
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 3
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 4
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 5
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 6
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 7
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 8
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 9
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 10
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 11
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 12
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 13
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 14
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 15
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 16
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 17
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 18
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 19
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 20
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 21
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 22
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 23
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 24
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 25
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 26
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 27
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 28
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 29
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 30
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 31
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 32
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 33
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 34
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 35
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 36
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 37
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 38
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 39
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 40
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 41
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 42
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 43
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 44
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 45
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 46
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 47
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 48
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 49
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 50
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 51
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 52
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 53
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 54
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 55
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 56
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 57
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 58
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 59
Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Finantare Europeana - Realizarea Sistemului Centralizat de Apa in Comuna Cicarlau, Judetul Maramures.doc

Alții au mai descărcat și

Programe și Proiecte de Dezvoltare Rurală

CAPITOLUL I PROGRAME ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ 1.1.Programe de dezvoltare rurală În condițiile în care în Romania sunt dominante ca număr...

Proiect de Finantare Europeana - O Sansa pentru o Educatie mai Buna

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE 1.1 Titlul proiectului ”O șansă pentru o educație mai bună!” 1.2 Localizarea...

Infiintarea unei Pensiuni Turistice cu Fonduri Nerambursabile de la Phare - Fondul National de Dezvoltare Regionala

I.DESCRIEREA PROIECTULUI Primul lucru care trebuie să-l ai când te gândești la o afacere este o idee bună. Din ce în ce mai mulți români își...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Studiu de fezabilitate pentru un proiect cu finanțare Europeană

Putem constata că investiţiile au devenit un mod prin care se poate contribuii la dezvoltarea economiei unei ţări. Aderarea României la Uniunea...

Managementul Proiectelor - Construirea unei Case din Lemn

INTRODUCERE Odata cu aparitia constructiei de blocuri a fost neglijata traditia europeana si autohtona in domeniul constructiilor din lemn....

Plan afaceri - Melcii Comestibili

Melcii comestibili – o afacere profitabila prin Programul SAPARD În cursul acestui an, potrivit specialistilor din domeniu, se vor amenaja...

Managementul proiectelor cu finanțare europeană - plantație de zmeură

TITLUL PROIECTULUI: Plantatie de zmeura INIŢIATORUL PROIECTULUI: S.C. SANATATE DIN NATURA S.R.L Firma: Societate cu răspundere limitată Adresa...

Ai nevoie de altceva?