Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Proiect
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 4445
Mărime: 522.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ MASTERAT MANAGEMENTUL INFORMATIZAT AL PROIECTELOR

Cuprins

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou)

4. Analiza cost beneficiu

5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)

6. Metodologia si planul de activitati

- Strategia generala adoptata

- Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt)

- Lista pachete de activitati

- Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati

- Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor

7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)

8. Buget

- per partener

- per pachet de activitati

- total

9. Interrelationarea activitatilor

10. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora

11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate

12. Consortiul (scurta descriere a personalului ce va derula proiectul, si complementaritatea competentelor)

13. Impactul social al proiectului

Extras din document

Înfiinţat în 1996 grupul de companii AC HELCOR dezvoltă activităţi medicale şi farmaceutice în sistem privat in România fiind printre primele companii farmaceutice cu capital integral românesc.De-a lungul timpului grupul şi-a extins activitatea ajungând să deţină următoarele companii:

Compania Farmaceutică AC HELCOR - specializată în producţia şi distribuţia de produse farmaceutice (Denumire scurtă - HELCOR)

AC HELCOR Pharma - specializată pe distribuţie medicamente en gros, având mai multe reprezentanţe în întreaga ţară

HELENA Baia Mare - specializată pe distribuţie en detail în Baia Mare

HELCOR Med - policlinica privată de medicină generală, chirurgie, reumatologie şi laborator clinic.

Fundaţia AC HELCOR - activează în domeniul încurajării şi sprijinirii excelenţei profesionale a tinerilor români, în domeniul artistic, sportiv,cercetării, medico-farmaceutic şi nu numai.

AC HELCOR se înscrie în normele de producţie europene, fiind printre primele unităţi de producţie farmaceutică certificate GMP din Romania, atestat obţinut în anul 2000.

Momentan se comercializează un portofoliu de 61 produse generice care acoperă 9 clase terapeutice, produse dintre cele mai solicitate, cum sunt: cardiovasculare, antireumatice, chimioterapice antiinfecţioase, antialergice, digestive, neurologice. În plus compania deţine şi un grup de produse de suplimente alimentare.

1. Obiectivul general al propunerii de proiect

Unul dintre scopurile majore ale firmei este ca produsele şi serviciile oferite de companie să corespundă din toate punctele de vedere exigenţelor de calitate şi cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. În acest context activitatea de protecţie a mediului este o prioritate absolută, răspunzând atât problemelor de mediu, cât şi cerinţelor pieţei.

Îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, prevenirea poluării, precum si reducerea costurilor de mediu în domeniul producţiei de medicamente sunt obiective principale ale politicii de mediu.

Pentru atingerea acestor obiective,propunem realizarea unei instalaţii automatizate pentru tratarea apelor uzate tehnologice evacuate.

2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-cercetare în domeniul purificarii apelor uzate din domeniul farmaceutic şi chimic

-crearea unui sistem informatic pentru automatizarea procesului de purificare

-dezvoltarea unei instalatii de purificare a apei specifică procesului de productie

-testarea la nivelul operaţional a instalaţiei automatizate

-implementarea si mentenanţa sistemului in productie

3. Noutatea adusa prin propunerea de proiect

În industria energetică,chimică,farmaceutică este necesară reducerea sau chiar anularea durităţii apei care se face prin 2 procedee : dedurizare şi deionizare(demineralizare). În momentul acesta procedeele nu sunt automatizate printr-un singur proces,iar prin această instalaţie se va reuşi acest lucru,astfel va creşte productivitatea, micşora costurile şi se va îmbunătăţii calitatea.

Capacităţile insuficiente pentru colectarea şi transportul deşeurilor au dus la stocarea lor pe durate din ce în ce mai mari, ceea ce duce atât la ocuparea unor spaţii ce pot fi folosite în alte scopuri, creşterea poluării, creşterea costurilor cu transportul, existând şi un impact negativ la nivel social ce duce la scăderea imaginii firmei.

Un alt aspect de noutate este că implementând acest sistem se vor utiliza mare parte din apele reziduale într-un ciclu închis, fără a se va evacua substanţele nocive în mediul ambiant.

Pe când celelalte companii farmaceutice optează la externalizarea serviciului de tratare a deşeurilor noi sau o fac intern dar cu costuri mari şi nu automatizat, compania noastă va introduce acest sistem prin care se vor evita toate aceste probleme.

Deşi AC Helcor reprezintă o unitate etalon în producţia de medicamente din România fiind certificată GMP , implementând noul sistem compania va putea astfel obţine şi certificări de calitate înaltă la nivel internaţional.

Preview document

Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 1
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 2
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 3
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 4
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 5
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 6
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 7
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 8
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 9
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 10
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 11
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 12
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 13
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 14
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 15
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 16
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 17
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 18
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 19
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 20
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 21
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 22
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 23
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 24
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 25
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 26
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 27
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 28
Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Realizare a unei Instalatii Automatizate de Tratare a Apelor Uzate.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul proiectelor

Introducere “Succesul reprezintă realizarea progresivă a unui SCOP bine stabilit.” (Dicton Latin) Multe din proiectele din viaţa reală sunt...

Proiectarea unui Pasaj Subteran Pietonal

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 1.1. Obiectul proiectului Tema proiectului constă în proiectarea unui pasaj subteran pietonal în zona Piaţa...

Proiect Managementul Proiectelor

TITLUL PROIECTULUI: BAZA SPORTIVA BENEFICIARUL (APLICANTUL): PRIMARIA BUZIAS ARIA TEMATICA: - programul operaţional:REGIONAL - axa prioritară:...

Managementul Proiectelor

1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI(denumire ,prezentare) Obiectul proiectului consta in eleborarea unui plan de...

Modernizare fermă vegetală - SC Agroplant SRL

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv...

Depozit Ecologic de Deșeuri

1 Descrierea generală a proiectului Prin acest proiect propunem diminuarea surselor de poluare din județul Argeș, produse de depozitele...

Inițierea Proiectelor Cartuș Filtrant pentru Purificarea Apei - Filtrame

1. Obiectivul general al propunerii de proiect Obiectivele constituie prima componentă operaţională a strategiei care se formulează, pornind de la...

Managementul Proiectelor - Hotel Sugas

Managementul proiectelor Amenajarea Hotelului Șugaș Tema lucrării ”Managementul proiectelor Amenajarea Hotelului Șugaș”, este managemntul...

Te-ar putea interesa și

Înființarea sistemului de canalizare în Localitatea Trușești Județul Botoșani

CAPITOLUL I DATE GENERALE 1.1. Tema proiectului ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE (REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE) în localitatea...

Implementarea unui Plan de Afaceri

INTRODUCERE Planul de afaceri este un mijloc pentru intreprinzatori cu ajutorul caruia poate sa obtina niste prognoze bune datorita carora...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Stație de Epurare Biologică a Apelor Uzate Menajere

REZUMAT Staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Sibiel se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă şi de eficienţă...

Managementul serviciilor publice - alimentarea cu apă în Baia Mare și Galați

Cap 1. PREZENTAREA SERVICIULUI PUBLIC ALIMENTAREA CU APA IN BAIA MARE SI IN GALATI 1.1 Serviciul public de alimentare cu apa din Baia Mare Baia...

Progresul Tehnic

Progresul tehnic se defineste ca fiind punerea in aplicare a tuturor cuceririlor stiintifice si tehnice care au la baza cercetarea, dezvoltarea,...

Studiu de fezabilitate - canalizare menajeră în Comuna Săliștea de Sus, Județul Maramureș

MEMORIU TEHNIC 1. Date generale 1.1 Denumirea investitiei Canalizare menajera comuna Salistea de Sus, judetul Maramures 1.2. Elaborator...

Ai nevoie de altceva?