Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2527
Mărime: 34.83KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

I. JUSTIFICAREA ( CONCEPEREA) PROIECTULUI

1.1 CONTEXT

a) Ideea proiectului

Proiectul „ A doua şansă ”, este destinat atât copiilor care au comis infracţiuni cât şi familiilor acestora, un program de conştientizare a consecinţelor faptelor, actelor infracţionale.

Prin acest proiect ne propunem să reducem infracţionalitatea în rândul minorilor, să tragem un semnal de alarmă părinţilor în ceea ce priveşte seriozitatea în educaţia propriilor copii.

b) Descrierea solicitantului

• numele organizaţiei solicitante şi datele de contact: Fundaţia ,,Salvaţi copiii’’, Neamţ, Piatra Neamţ, strada Alexandru cel bun, nr. 27, tel: 033237438; fax: 033234930, e-mail: protcopil@csc.ro

• tipul organizaţiei: non-guvernamantalå,

• misiunea organizaţiei: ,, Salvaţi Copiii’’ acţioneazå pentru respectarea drepturilor copilului şi pentru modificarea politicilor şi a legislaţiei în beneficiul copiilor prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice şi sprijinå copiii aflaţi în dificultate. Fundaţia recunoaşte şi pune accent pe responsabilitåţile şi îndatorarile pårinţilor, reprezentanţilor legali, profesorilor şi a altor autoritåţi ce acţioneazå în interesul copilului. Sprijinå pårinţii şi specialiştii ce lucreazå cu copiii în vederea îndeplinirii obligaţiilor. Fundaţia ,, Salvati Copiii’’, Piatra Neamţ, acţioneazå conform valorilor fundamentale stipulate în Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Omului şi în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului.

c) Descrierea liniei de finanţare selectate

Programul „ Servicii specializate pentru copilul delincvent ” are ca scop identificarea timpurie a acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi oferirea unei protecţii adecvate copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal.

Obiectivul acestui program este de a crea servicii specializate destinate protecţiei copiilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal, în vederea prevenirii şi combaterii acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor şi a reintegrării şcolare, familiale ori sociale a copiilor.

Solicitanţii eligibili pot fi:

a) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

b) Organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a protecţiei speciale a acestuia, denumite în continuare organisme private acreditate.

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor specializate destinate protecţiei copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal vor avea ca obiective, potrivit HG nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal:

a) prevenirea şi combaterea acţiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;

b) educarea copiilor în spiritul respectului faţă de lege şi faţă de valorile morale, în spiritul toleranţei, demnităţii şi solidarităţii;

c) încurajarea şi sprijinirea copiilor în evoluţia spre o viaţă responsabilă şi corectă;

d) responsabilizarea şi conştientizarea copiilor faţă de factorii ce le-ar putea periclita dezvoltarea fizică şi morală;

e) reintegrarea şcolară, familială ori socială a copilului.

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor specializate destinate protecţiei copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal pot include, dar fără a se limita la acestea:

a) activităţi de consiliere individuală şi de grup;

b) activităţi educaţionale, de formare a deprinderilor de viaţă independentă şi de petrecere a timpului liber (activităţi artistice, sportive, gospodărire etc);

c) activităţi de informare;

d) activităţi de consiliere a părinţilor şi/sau a reprezentanţilor legali ai copiilor.

Cheltuielile eligibile ale proiectului sunt grupate în trei capitole:

1.Cheltuieli directe care pot fi atribuite unei anumite activităţi individuale necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului, şi pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză, respectiv::

a) cheltuieli pentru întocmirea studiului de fezabilitate

b) cheltuieli pentru întocmirea proiectului tehnic

c) lucrări civile cuprinse în obiectivul de investiţii

d) cheltuieli pentru dirigenţia de şantier;

e) cheltuielile pentru obţinerea de avize şi autorizaţii, inclusiv documentaţiile necesare, precum şi cheltuielile aferente obţinerii autorizaţiilor, avizelor şi cheltuielile de aprobare pentru racordurile la reţelele de utilităţi necesare funcţionării lucrărilor, inspecţii tehnice obligatorii;

f) achiziţia de imobile;

g) taxele aferente transmiterii dreptului de proprietate, în cazul achiziţionării de case/apartamente (ex. taxe de timbru pentru activitatea notarială, timbre judiciare etc.);

h) achiziţia de autoturisme necesare transportului copiilor din serviciile nou înfiinţate;

i) dotările necesare funcţionării serviciilor nou create potrivit standardelor în vigoare (de exemplu:aparatură electrocasnică, echipamente de birou, mobilier, veselă, cazarmament etc.).

Preview document

Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 1
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 2
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 3
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 4
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 5
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 6
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 7
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 8
Proiect de Reducere a Delincvenței în Rândul Minorilor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Reducere a Delincventei in Randul Minorilor.doc

Alții au mai descărcat și

Gradul de satisfacere al cetățenilor față de activitatea primăriei

1. Prezentarea temei lucrarii de cercetare Pentru România procesul de transformari din administratia publica capata noi dimensiuni. Astfel, se...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Asistența Socială Acordată Copiilor Aflați în Dificultate din Centrul de Zi Maria Stein Petroșani

INTRODUCERE Asistenţa socială a apărut ca răspuns la nevoile şi suferinţele umane, iar nevoia socială şi implicit, nevoia de asistenţă socială au...

Regimul sancționator al minorilor - aspecte de drept comparat Franța - România

I. Introducere Ca institutie, raspunderea penala, consecinta inevitabila a incalcarii normelor de drept, cuprinde un ansamblu dedispozitii...

Poliția din București versus poliția din New York

POLITIA BUCURESTI Asa cum s-au petrecut treburile in intreaga Europa si romanii si-au creat, de-a lungul veacurilor, un sistem de ordine care sa-i...

Centru de Reabilitare și Recuperare a Copilului Delicvent

„Construirea unui centru de recuperare si reabilitare a copilului delicvent” Fiecare copil are nevoie sa i se acorde o a doua şansa de a paşi...

Ai nevoie de altceva?