Proiect Management - SC Rapsodia SA

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Management - SC Rapsodia SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: A. Iftimescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAP. I. Prezentare generala a firmei S.C. “Rapsodia”S.A.
CAP. II. Analiza situatiei firmei S.C “Rapsodia”S.A.
II.1. Planificare
II.2. Cultura organizationala
II.3. Sistemul decizional
II.4. Organizare
II.5. Managementul resurselor umane
II.6. Motivatie
II.7. Control managerial
CAP. III. Identificarea si prezentarea actiunilor realizate de managerii firmei
III.1. O actiune buna a firmei
III.2. O actiune rea a firmei
III.3. O actiune “urata” a firmei
Concluzii si recomandari
Bibliografie

Extras din document

REZUMAT

Drumul de la arhondaric – loc de gazduire a oaspetilor in manastire – la hotelurile clasifi- cate pe stele, respectiv la alinierea la standardul international al serviciilor in industia ospitali-tatii, este unul lung si anevoios, dar posibil. Citatul lui Seneca este revelator in acest sens: “caile anevoioase duc spre stele.”

S-a analizat activitatea firmei S.C. “Rapsodia” S.A., avand ca obiect de activitate presta- rea serviciilor turistice, desfaceri de marfuri, turism intern si extern, odihna, tratament, trans- port turistic, comercializarea produselor.

In primul capitol s-a prezentat descrierea firmei. In cel de-al doilea capitol, s-a facut o analiza mai ampla a situatiei manageriale formulandu-se cateva intrebari si oferind raspunsuri cu privire la: planificarea activitatii ce include misiunea, obiectivele si strategiile firmei, cul- tura organizationala si etica in afaceri, metode si instrumente ale sistemului decizional, pre- cum si implicarea angajatilor in luarea deciziilor, modul de organizare al firmei, prezentan-du-se si organigrama acesteia, managementul resurselor umane, tehnicile de motivatie ale per- sonalului si controlul managerial.

Capitolul trei cuprinde trei categorii de actiuni din cadrul activitatii: o actiune ce a imbu- natatit situatia organizatiei, una cu urmari nefavorabile si una prin care firma a dat dovada de iresponsabilitate.

In realizarea acestui proiect nu am putut obtine toate informatiile necesare, firma nepu- nandu-ne la dispozitie informatiile considerate confidentiale. De aceea, unele date sunt fictive.

Ca o concluzie importanta ar fi luarea in calcul, ca principala cale de sporire a profitabili- tatii totale a societatii, imbunatatirea rezultatelor si performantelor, la nivelul agentiei de turism.

I.1. Prezentare generala a firmei

S.C. “Rapsodia” S.A.

Complexul hotelier “Rapsodia” apartine S.C. “Rapsodia” S.A. care este persoana juri- dica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni cu capital privat. Sediul societatii este in Romania, localitatea Botasani, str. Cuza Voda, nr.4.

Societatea “Rapsodia” S.A. s-a infiintat prin Hotararea de Guvern (privind infiintarea so- cietatilor comerciale pe actiuni in turism) nr. 1041/25 sept. 1990 in temeiul legii nr. 15/1990 (privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca S.A. si S.C.).

Codul CAEN corespunzator acestui complex comercial este 5510.

In tabelul I.1. prezentat in cele ce urmeaza, vom evidentia copia extras din lista societati- lor comerciale ce se infiinteaza in baza legii 15/1990:

Denumirea

societatii S.C. Rapsodia S.A.

Forma

juridica Societate pe actiuni

Sediul Romania, localitatea

Botosani, str. Cuza Voda, nr. 4.

Obiect de activitate - prestari de servicii si desfacere de marfuri in lei si valuta;

- promovarea si contractarea externa a programelor turistice si derularea lor;

- organizarea si comercializarea de excursii de odihna si trata-ment balnear, in tara si in strainatate pentru cetatenii romani;

- transport turistic.

Capital social

(mil lei) Structura:

TOTAL: 19,9 mil lei

din care:

- - mijl. fixe: 16,5 mil lei

- - mijl. circulante: 3,4 mil

Denumirea unitatii care isi inceteaza activitatea O.J.T. Botosani

Tabelul I.1.

Societatile comerciale astfel infiintate realizeaza obiectul de activitate pe baza de contrac- te incheiate in conformitate cu Codul Civil si Codul Comercial Roman.

Asa cum reiese si din tabel, capitalul social la infiintare era de 19,9 mil lei; dupa reevalu- are, in urma H.G. nr 845/19991, H.G. nr. 26/1992 si H.G. nr. 500/1994, capitalul social este de aproximativ 1.714.200.000 lei. Avand la baza legea nr. 77/1994 privind privatizarea socie- tatilor comerciale (metoda MEBO), in anul 2002, societatea a incheiat contracte cu F.P.S. Bucuresti si F.P.P.II Moldova, finalizand procesul de privatizare.

In urma privatizarii, capitalul social este de 2.415.200.000 lei, fiind divizat in 35709 acti- uni, in valoare nominala de 67.635 lei fiecare, in intregime subscris de actionari in conformi- tate cu prevederile contractului de societate; capitalul social subscris este varsat in totalitate, iar actiunile sunt nominative (extras din statutul societatii cap I, art 7: Capitalul social, actiunile).

Complexul hotelier cuprinde:

v hotel 2 stele si restaurant categoria I, clasificate prin certificat, in conformitate cu H.G. 56/27 ian. 1995;

Cazarea turistica se asigura in cele doua corpuri ale hotelului; corpul A, mai vechi, dat in folosinta in 1971 si preluat de la ICSAPH, corpul B, nou, inaugurat in 1993.

v bar de zi

v bar de noapte

v bar bingo-biliard

v magazin Euro desfaceri marfuri nealimentare

v punct comercial al front-office-ului

v punct de schimb valutar

v spalatorie

v agentie de turism, posedand licenta de turism, categoria A, eliberata de Ministerul Turis- mului; agentia este condusa de un director detinator de brevet de turism, in conformitate cu Ordinul M.T. nr. 87/13 oct. 1995 si H.G. nr. 634/sept. 1994.

Numarul total de salariati, adica personalul disponibil in cadrul societatii este de 82 de angajati.

Produsul turistic la S.C. “Rapsodia” S.A.

Continutul si structura prestatiei turistice in cadrul societatii S.C. “Rapsodia” S.A., are urmatoarea componenta:

1. Servicii de cazare in cadrul hotelului, a carui capacitate de cazare si structura sunt redate in tabelul I.2.

Corp A Corp B

Camera dubla 136 272

Camera single 29 29

Apartament 1 2

TOTAL 166 303

Tab. I.2. Numar de camere si locuri din hotel

2. Servicii de alimentatie

Aceste servicii se desfasoara prin intermediul unitatilor de alimentatie publica, din componenta carora fac parte:

Ø restaurant cat. I - salon European

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Management - SC Rapsodia SA.doc

Alte informatii

feaa, anul 2, nota 10