Proiect Management - Strial SRL

Proiect
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 9598
Mărime: 48.79KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Gheorghiu
proiect management

Cuprins

Capitolul I: Caracteristici tipologice ale firmei

1.1 Denumirea şi statutul juridic

1.2 Obiectul de activitate

1.3 Cooperare şi relaţii cu alte firme; apartenenţa sectorială

1.4 Caracteristici ale proceselor de aprovizionare, producţie şi vânzare

1.4.1 Domeniu de specialitate / dotări

1.4.2 Infrastructura

Capitolul II: Intrările de resurse materiale

Capitolul III: Structura personalului

- Structura personalului (axecuţie, conducere, administrative etc)

- Meserii principale şi structura pe meserii

- Modul de evidenţă a prezenţei personalului şi a activităţii efective a acestuia, documente primare

- Sisteme de salarizare

- Exemplu de calculaţie a costurilor de producţie

Capitolul IV: Evoluţia sistemului de management al calităţii

- Structura bugetului de venituri şi cheltuieli

- Structura cheltuielilor

- Metode de calculaţie a costurilor

- Exemplu de calculaţie a costurilor de producţie

Capitolul V: Evoluţia economico – financiară

Capitolul VI: Activitatea statistică a firmei

- Documente statistice si contabile întocmite zilnic, săptămânal, decadal, lunar, trimestrial şi cui sunt destinate

- Cuantificarea statistică a potenţialului tehnico – material al agentului economic: indicatorii volumului, stării, mişcării, eficienţei utilizării capitalului fizic şi circulant, capacitatea de producţie, sistemul informaţional, raporturi statistice

- Cuantificarea statistică a potenţialului uman al agentului economic: număr mediu de salariaţi, volum de muncă, salarizare, forţă de muncă, utilizarea forţei de muncă (balanşa timpului de muncă, productivitatea muncii), sistem informaţional etc

- Cuantificarea statistică a rezultatelor activităţii economice la nivelul agenţilor economici: producţie fizică, valoare adăugată, profit, cifră de afaceri etc

Capitolul VII: Sistemul de management al firmei

7.1 Sistemul decizional

7.2 Sistemul informaţional

7.3 Sistemul organizatoric (organizarea procesuală şi structurală)

7.4 Strategia firmei

Capitolul VIII: Analiza activităţii de birotică şi secretariat a firmei

8.1 Organizarea activităţii de secretariat a firmei

8.2 Proceduri de prelucrare, stocare a documentelor şi corespondenţei

8.3 Echipamente şi programe de birotică utilizate în cadrul firmei

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI

1.1. DENUMIREA ŞI STATUTUL JURIDIC

Societatea comercială STRIAL S.R.L. s-a constituit în baza dispoziţiilor art. 331 din Codul de procedură civilă şi ale prevederilor Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată.

Prin încheierea nr.906/SC/2001 pronunţată în şedinţa din data de 29 ianuarie 2001 de către judecătorul delegat de Tribunalul Bucureşti, Iuliana Puşoiu, a fost autorizată constituirea societăţii comerciale şi s-a dispus înmatricularea acesteia în Registrul Comerţului.

În baza actelor constitutive, respective contractul de societate şi statutul societăţii, autentificate la data de 24 ianuarie 2001 de către Biroul Notarului Public “Manciu Paraschiva şi asociaţii”, societatea a fost înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la data de 30 ianuarie 2001, atribuindu-se Codul unic de înregistrare nr. 13668614.

Firma deţine Certificat de înregistrare seria B nr. 0216380 emis la data de 24 octombrie 2003 şi are atribut fiscal “R”, respective plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

Forma juridică de constituire a societăţii este de societate cu răspundere limitată (S.R.L.).

Sediul social este în Bucureşti, strada Silvia nr. 50A, sector 2.

Natura capitalului social este 100% privat românesc. Capitalul social este de 3.000.000 lei (300 RON). Acesta este subscris şi vărsat integral în numerar de către asociaţi la data constituirii societăţii. Capitalul social al societăţii este format din 30 părţi sociale indivizibile fiecare cu o valoare de 100.000 lei (10 RON).

Asociaţii societăţii comerciale sunt:

- o persoană fizică, cetăţean roman, ce deţine un număr de 16 părţi sociale în valoare totală de 1.600.000 lei (160 RON);

- S.C. MARCOMTRANS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în localitatea Piteşti, care deţine un număr de 14 părţi sociale în valoare totală de 1.400.000 lei (140 RON).

Ulterior prin acte adiţionale, emise în baza hotărârilor Adunării Centrale Extraordinare a Asociaţilor, capitalul social a fost majorat, ajungând în anul 2003 la cifra de 5,9 miliarde lei (590.000 RON).

Societatea comercială are conturi bancare deschise la B.R.D Groupe Societe Generale şi Raiffeissen Banck.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate declarat al societăţii este CONSTRUCŢII – cod CNP = 452.

Activitatea principală constă în lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de artă – cod CNP = 4521.

Potrivit actului de constituire încheiat între asociaţi, societatea comercială desfăşoară următoarele activităţi:

a) demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere – cod 4511;

b) lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii – cod 4512;

c) lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii – cod 4522;

d) construcţii de căi de comunicaţii terestre şi construcţii destinate transportului – cod 4523;

e) construcţii hidrotehnice – cod 4524;

f) alte lucrări de construcţii inginereşti – cod 4525;

g) alte lucrări specifice pentru construcţii – cod 4526;

h) lucrări de instalaţii electrice – cod 4531;

i) lucrări de izolaţii şi protecţie anticorosivă – cod 4532;

j) lucrări de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti – cod 4533;

k) alte lucrări de instalaţii şi de construcţii auxiliare – cod 4534;

l) lucrări de ipsosărie – cod 4541;

m) lucrări de tâmplărie şi dulgherie – cod 4542;

n) lucrări de pardosire şi placare a pereţilor – cod 4543;

o) lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri – cod 4544;

p) alte lucrări de finisare – cod 4545;

q) închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent – cod 4550;

r) intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii – cod 5113;

s) intermedieri în comerţul cu produse diverse – cod 5119;

t) comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii – cod 5153;

u) comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor, de fierărire, ipsosărie şi încălzire – cod 5154

Preview document

Proiect Management - Strial SRL - Pagina 1
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 2
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 3
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 4
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 5
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 6
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 7
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 8
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 9
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 10
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 11
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 12
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 13
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 14
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 15
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 16
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 17
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 18
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 19
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 20
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 21
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 22
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 23
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 24
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 25
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 26
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 27
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 28
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 29
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 30
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 31
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 32
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 33
Proiect Management - Strial SRL - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Proiect Management - Strial SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Infiintarea unei Pensiuni Agro-Turistice

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Denumirea / Numele solicitantului : Denumire solicitant...

Managementul Calitatii - Germanos

1.CAPITOLUL 1 Aspecte generale ale Managementului Calitatii 1.1.Conceptul de calitate Termenul provine din limba latină, de la cuvântul...

Dosar de Practica la Unitatea SC Pravat SRL

CAPITOLUL I Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Denumirea si statutul juridic Firma la care a fost efectuata practica ( 6 ore pe...

Organizarea managerială la SC Miruna Internațional Impex SRL

REZUMAT Lucrarea este structurată pe opt capitole după cum urmează: în primul capitol am prezentat conceptul de organizare, urmat de al doilea...

Management Strategic - Kraft Food

1. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII COMPANIEI 1.1. Descriere generala Kraft Foods este lider în produse de ciocolata si brânzeturi cu un venit...

Managementul Proiectelor - Nice and Clean

1.Titlul proiectului Denumire: “Nimic nu se pierde , totul se transformă” Acronim: N&C (Nice and Clean) 2.Localizarea proiectului Localizare...

Managementul IMM

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

Posibilitati de Introducere a Managementului prin Obiective la SC Hermanns Company SRL

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este reprezentat de dorinţa de a cerceta şi de a aprofunda conceptul de „management prin...

Ai nevoie de altceva?