Proiect Managementul Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Managementul Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

PARTEA a – I - a
DISCIPLINA MUNCII
1.Conţinutul disciplinei muncii
2. Drepturile şi îndatoririle angajaţilor
3. Protecţia şi securitatea muncii
4. Contractul de muncă
5. Conflictele de muncă
6. Piaţa muncii
PARTEA a – II – a
FUNCŢIUNEA DE PERSONAL
7. Analiza postului de lucru
8. Recrutarea resurselor umane
9. Selecţia resurselor umane
10. Integrarea şi adaptarea profesională
11. Dezvoltarea resurselor umane
12. Evaluarea posturilor şi salarizarea
PARTEA a – III – a
FUNCŢIILE ORGANIZAŢIEI ÎN PROCESAREA RESURSELOR UMANE
13. Previziunea
14. Organizarea
15. Antrenarea
16. Coordonarea
17. Controlul şi reglarea

Extras din document

DISCIPLINA MUNCII

1.Conţinutul disciplinei muncii

Disciplina muncii conferă grupurilor sociale caracteristici formale privind spiritul de ordine şi regulile de comportament ale membrilor acestora. Conţinutul disciplinei muncii se concretizează în cazul întreprinderilor şi instituţiilor prin:

- cunoaşterea şi aplicarea legilor şi regulilor privind drepturile şi îndatoririle angajaţilor

- adoptarea deciziilor manageriale privind corectarea activităţilor „angajaţilor marginali”

Angajaţii marginali = persoane care creează probleme şi provoacă efecte negative privind percepţia organizaţiei.

2. Drepturi şi îndatoriri ale angajaţilor

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10 XII 1948 ONU) : “Orice persoană are dreptul la viaţă, libertate şi proprie securitate”

Drepturi profesionale :

- Alegerea liberă a profesiei şi protecţie socială;

- La muncă egală salariu egal, fără discriminare;

- Salariul să asigure existenţa umană demnă.

Fiecare ţară reglementează drepturile şi îndatoririle propriilor cetăţeni prin Constituţie, Codul muncii şi prin alte legi sau norme (statutul personalului didactic, statutul funcţionarilor publici statutul aleşilor locali etc.).

Drepturile angajaţilor, conform codurilor juridice

- Loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale, aptitudinilor şi nevoilor organizaţiei;

- Salariu după cantitatea şi calitatea muncii, corespunzător timpului lucrat;

- Stabilitate în muncă,contractul de muncă modificându-se numai în condiţiile legii;

- Concedii pentru studii,în condiţiile legii;

- Repaus săptămânal şi concediu anual de odihnă plătit;

- Promovarea în funcţii superioare în raport cu pregătirea profesională, experienţa, rezultatele profesionale şi nevoile organizaţiei;

- Condiţii de protecţie şi securitate a muncii, asistenţă medicală,concedii medicale plătite,protecţie specială a copiilor şi femeilor;

- Pensie pentru limită de vârstă şi invaliditate;

- Asociere liberă în sindicate

Îndatoririle angajaţilor,conform codurilor juridice:

- Să îndeplinească responsabilităţile postului faţă de şeful ierarhic;

- Să efectueze orice activitate,potrivit pregătirii profesionale şi nevoilor organizaţiei, în orice situaţie;

- Să respecte programul de muncă şi să folosească integral şi eficient timpul de lucru

- Să-şi îmbunătăţească pregătirea profesională şi performanţele;

- Să respecte confidenţialitatea informaţiilor care se înscriu în politica firmei;

- Să respecte regulamentele interne,normele de protecţie şi securitate a muncii etc.

3.Protecţia şi securitatea muncii

Conţinutul protecţiei muncii

Cunoaşterea normelor şi adoptarea măsurilor tehnice,sanitare, juridice şi organizatorice în scopul asigurării celor mai bune condiţii de muncă,a prevenirii bolilor profesionale şi a accidentelor de muncă.

Responsabilităţi privind protecţia şi securitatea muncii

Ministerele de specialitate (muncă şi sănătate) elaborează norme de protecţie şi securitate a muncii obligatorii pe plan naţional. Fiecare firmă este obligată să stabilească măsuri şi norme proprii pentru fiecare loc de muncă

Firmele au obligaţia de a asigura respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii şi de a înregistra, a ţine evidenţa precum şi de a raporta autorităţilor competente accidentele de muncă şi bolile profesionale

Măsuri tehnice de protecţie a muncii

A.Măsuri colective:

- Amplasarea clădirilor si instalaţiilor producătoare de noxe în raport cu direcţia şi sensul obişnuit al curenţilor de aer astfel încât să fie protejate zonele locuite ale comunităţilor locale.

- Distanţa dintre clădiri trebuie să fie astfel încât să nu împiedice iluminatul natural în construcţiile vecine.

- Construcţiile se dotează cu instalaţii sanitare,de climatizare,de iluminat,de siguranţă şi de securitate contra incendiilor etc.

B.Măsuri individuale:

- Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie a muncii pentru fiecare angajat care să apere diferite părţi sau funcţii ale organismului uman împotriva factorilor vătămători ai microclimatului de muncă

Măsuri sanitare:

- Analiza periodică a accidentelor şi bolilor profesionale la nivelul firmei pentru a se stabili modalităţile cele mai bune de prevenţie.

Măsuri juridice:

- Anunţarea producerii accidentelor de muncă pe linie ierarhică în interiorul firmei precum şi către instituţiile specializate competente ale statului (inspectoratele de protecţie a muncii).În cazul accidentelor mortale sau care au provocat invaliditate trebuie sesizate şi organele de cercetare penală.

Măsuri organizatorice:

- Instruirea periodică a personalului cu privire la normele generale şi specifice de protecţie a muncii.

- Elaborarea şi difuzarea unor scheme, pliante, filme, fotografi afişe etc. cu caracter educativ.

- Controlul ierarhic permanent privind respectarea normelor de protecţia muncii şi aplicarea sancţiunilor disciplinare.

- Organizarea înregistrării evidenţei şi raportării accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Managementul Resurselor Umane.doc