Proiect practică - Primăria Slobozia

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 12343
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.ARMENIA ANDRONICEANU
Proiectul are 67 de pagini, a fost prezentat in cadrul Facultatii de Management (ASE) - Administratie Publica

Cuprins

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

1.2. Baza legala de infiintare

1.3. Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

1.4. Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani

1.5. Minister coordonator

1.6. Contract de management, clauze, parti contractante

1.7. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

2. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata

2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar

2.2. Modalitati de finantare a activitatii desfasurate; particularitati

2.3. Posibilitati de obtinere a unor resurse financiare din sponsorizari; continutul acordului de sponsorizare; exemple

2.4. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani

2.5. Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe

3. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica analizata

3.1. Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizatiei

3.2. Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din institutia analizata

3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (Monitorul Oficial 70/03.02.2003) si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 – Analiza raportului anual

4. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata

5. Prezentarea programelor si proiectelor derulate de catre institutia analizata

6. Acte adiministrative. Circuitul documentelor

7. Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate

8. Resursele umane in institutia analizata.

8.1. Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane

8.2. Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie

8.3. Modalitati de promovare si motivare a salariatilor, instrumente, mijloace

8.4. Proceduri de evaluare si control a personalului; instrumente, competente, forme, indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi

8.5. Compartimente specializate in activitatea de personal; prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici

8.6. Aprecierea personala asupra stilului ce se deruleaza aici

9. Elemente privind strategia institutiei analizate

9.1. Particularitati strategice ale institutiei publice analizate tinand cont de specificul domeniului de activitate

9.2. Identificarea si caracterizarea factorilor de mediu si a variabilelor organizationale ce influenteaza procesele interne ale institutiei

9.3. Prezentarea sistemului de obiective al institutiei publice analizate pentru perioada urmatoare 1-3 ani

9.4. Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate

9.5. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice

9.6. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata

10. Elaborarea unui diagnostic global in institutia analizata

10.1. Punctele forte si slabe

10.2. Cauzele care au generat punctele forte si slabe

10.3. Recomandari

Bibliografie

Extras din document

Prezentarea oraşului Slobozia

Scurt istoric:

Cercetările arheologice au dus la descoperiri ce confirmă existenţa unor aşezări umane în perimetrul actual al oraşului încă din perioada neolitică (cca 3000 î.Hr.), ca şi prezenţa neîntreruptă a comunităţilor locale în acest teritoriu până în epoca feudală, când localitatea începe să capete importanţă.

Aşezarea Sloboziei în această parte a Bărăganului s-a datorat

unor motive comerciale. Aici, pe malurile Ialomiţei, se întâlneau două drumuri comerciale importante: primul venea din Europa centrală, ajungând la Braşov, Bucureşti, apoi Oraşul de Floci (vestit târg medieval distrus complet in jurul anului 1780) şi, in fine, Constanţa; al doilea lega Orientul Apropiat de Ţara Românească prin Constantinopole, Silistra, Călăraşi, Oraşul de Floci, Brăila, Galaţi.

Primul document care aminteşte de existenta satului Vaideei

(Slobozia de azi) este hrisovul emis de Radu Mihnea, în martie 1614, în care postelnicul Ianache Caragea menţiona că Siliştea satului Vaideei din judeţul Ialomiţa tot şi cu tot hotarul, oricât împrejmuieşte vechiul hotar... suszisa silişte s-a aflat domnească, a fost pustie, fără oameni încă din zilele răposatului Mihai voevod din primii ani ai domniei lui până în zilele domniei mele, la cel de-al treilea an al domniei în Ţara Românescă, fac împreună atâta vreme 20 de an. Iar mai departe în hristov se precizează că am dat domnia mea şi slobozie pentru trei ani, care va vrea să vină şi să trăiască în această silişte...

Documentul ne arată că în aceste locuri existase o aşezare

mai veche, cunoscută sub denumirea de Vaideei, ce fusese pustiită de război cu 20 de ani înainte, în timpul domniei lui Mihai Viteazul, deci în 1594, acesta fiind anul primei atestări documentare a localităţii; iar "slobozie", după cum a explicat şi călătorul cărturar Paul de Alep, care a vizitat Slobozia în 1658, însemna un teritoriu liber, unde cine se asează e scutit de anumite obligaţii fiscale.

Aceste privilegii au fost reconfirmate de alţi voievozi: Tomşa (în 1630), Matei Basarab (1635 şi 1636), Grigore Ghica (1672), Şerban Cantacuzino (1679 şi 1682), Constantin Brâncoveanu (în 1688). În toate aceste hrisoave de slobozire denumirea Vaideei a fost înlocuită, mai întâi cu apelativul Slobozia lui Ianache, iar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea i se va spune, mai simplu Slobozia.

Aşezare:

Municipiul Slobozia este poziţionat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de Bucureşti şi 150 km vest de Constanţa. Oraşul este traversat de râul Ialomiţa, unul dintre cele mai importante râuri din România.

Suprafaţa totală a localităţii este de 13 286 ha, din care 11 987 ha extravilan şi 1 300 ha intravilan. În forma administrativă actuală, municipiul Slobozia este format din oraşul Slobozia propriu-zis şi cartierele Bora şi Slobozia Nouă.

Căi de acces: Pentru a ajunge în Slobozia, din oricare colţ al ţării, există câteva posibilităţi de acces pe căi directe sau mai ocolite, fie pe cale ferata fie pe magistralele rutiere. Principala magistrala rutiera ce traverseaza oraşul Slobozia de la vest la est este E60(DN2A),care vine dinspre Bucureşti şi se continuă până în Constanţa.Alte magistrale feroviare importante sunt DN2C care duce către Buzău, DN21, care vine dinspre Călăraşi şi se continuă înspre Brăila.

Repere culturale:

În anul 1990 aici a fost inaugurat Centrul Cultural sub numele marelui dirijor şi compozitor Ionel Perlea, fiu al Ialomiţei. În clădire au loc expoziţii şi există săli de spectacol, librării, instituţii culturale şi o staţie de radio. În 1999, Centrul Cultural a dobândit statutul de Centrul UNESCO.

Cultele religioase au libertate deplină. Există multe biserici şi catedrale ale diferitelor dominaţiuni creştine (ortodoxă, catolică, neo-protestante). Una dintre cele mai importante evenimente pe plan religios a avut loc în anul 1993: Înfiinţarea, la rugămintea clerului şi a credincioşilor, a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, ca recunoaştere a rolului jucat în păstrarea, peste veacuri, a valorilor şi tradiţiilor creştin-ortodoxe de către Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Catedrala episcopală poarta hramul Înalţarea Domnului iar sfinţirea marii catedrale s-a făcut pe 25 martie 2004 la 12 ani de la începerea lucrărilor.

Muzeul Naţional al Agriculturii este primul muzeu cu acest profil din Slobozia (şi unicul din România), singurul muzeu care are în patrimoniu o biserică de lemn (monument istoric şi de arhitectură, sec. XVIII) aflată în cult.

Un monument semnificativ pentru oraş este mănăstirea ctitorită de postelnicul Ianache Caragea şi refăcută de Matei Basarab din care se mai pastrează până în zilele noastre, în afară de biserică, partea inferioară a turnului clopotniţei şi zidurile înconjurătoare.

Ca recunoaştere a rolului avut de mănăstirea Sfinţii Voievozi în păstrarea credinţei creştine s-a înfiinţat în 1993 Episcopia Sloboziei si Călăraşilor

Preview document

Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 1
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 2
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 3
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 4
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 5
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 6
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 7
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 8
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 9
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 10
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 11
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 12
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 13
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 14
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 15
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 16
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 17
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 18
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 19
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 20
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 21
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 22
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 23
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 24
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 25
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 26
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 27
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 28
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 29
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 30
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 31
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 32
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 33
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 34
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 35
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 36
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 37
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 38
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 39
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 40
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 41
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 42
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 43
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 44
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 45
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 46
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 47
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 48
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 49
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 50
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 51
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 52
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 53
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 54
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 55
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 56
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 57
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 58
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 59
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 60
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 61
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 62
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 63
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 64
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 65
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 66
Proiect practică - Primăria Slobozia - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Proiect Practica - Primaria Slobozia.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Funcțiile Managementului

INTRODUCERE Manifestarea funcţiilor managementului, în toată complexitatea lor, presupune elaborarea şi implementarea unui număr mare de decizii...

Proiect practică - Primăria Municipiul Caracal

1.Prezentarea Primariei Municipiului Caracal 1.1. Denumirea institutiei,profil,obiect de activitate profesionala Practica s-a efectuat la...

Studiu de caz - Primăria Comunei Moțăieni - motivarea funcționarilor publici

1. Prezentarea studiului:Motivarea functionarilor publici In acest studiu de caz mi-am propus sa analizez procesul de motivare al functionarilor...

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Reabilitarea parcului din stațiunea Amara prin fonduri nerambursabile

1. DATE GENERALE 1.1.Denumirea investitiei: REABILITAREA PARCULUI BALNEAR DIN STATIUNEA AMARA 1.2. Elaborator: 1.3. Ordonator principal de...

Plan de afaceri pentru obținerea unui credit

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea în practica si adaptarea la schimbarile survenite în mediul ambient al firmei ramân unele dintre cele mai...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Te-ar putea interesa și

Proiect de practică într-o instituție publică - Primăria Municipiului Slobozia

1. Prezentarea institutiei 1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Primaria Municipiului Slobozia este...

Ai nevoie de altceva?