Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc, jpg
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 7979
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. LANSAREA ÎN FABRICAŢIE 4

1.1. Prezentarea produsului 4

1.2. Identificarea clienţilor potenţiali 4

1.3. Construirea matricei SWOT 6

1.4. Identificarea factorilor de succes ai afacerii 6

1.5. Identificarea legăturilor întreprinderii cu mediul extern 7

1.6. Identificarea legăturilor întreprinderii cu piaţa 10

1.7. Proiectarea acţiunilor promoţionale 11

2. AMPLASAREA ŞI PLANUL GENERAL AL ÎNTREPRINDERII 12

2.1. Determinarea amplasamentului optim al întreprinderii cu ajutorul 12

metodei Electre

2.2. Amplasarea întreprinderii pe teritoriul localităţii 14

2.3. Alegerea tipului de clădire 15

2.4. Proiectarea modului de extindere a clădirilor 15

2.5. Stabilirea relaţiilor de dependenţă dintre diferitele componente

şi secţia proiectată 15

2.6. Amplasarea secţiei în planul general de organizare a întreprinderii 16

3. PROIECTAREA MANAGEMETULUI SECŢIEI DE PRODUCŢIE 17

3.1. Justificarea necesităţii şi a oportunităţii tehnologice optate 17

3.2. Stabilirea structurii procesului de producţie 22

3.3. Caracterizarea procesului tehnologic 23

3.4. Stabilirea locurilor de muncă din cadrul secţiei 24

3.5. Proiectarea măsurilor de prevenire a accidentelor 24

3.6. Proiectarea fişei de post pentru şeful de secţie 25

3.7. Proiectarea competenţelor pe care trebuie să le aibă inginerul

tehnolog de secţie 29

3.8. Proiectarea rolurilor pe care le îndeplineşte managerul şef

de secţie 29

3.9. Proiectarea unui regulament de ordine interioară la nivelul secţiei 30

3.10. Proiectarea unui cod de etică pentru angajaţii secţiei 31

3.11. Proiectarea a trei obiective ale secţiei pentru anul 2010 32

4. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR AUXILIARE SI DE SERVIRE 32

4.1. Proiectarea asigurării calităţii 32

4.1.1. Proiectarea obiectivelor compartimentelor de asigurare a

calităţii 32

4.1.2. Proiectarea atribuţiilor şefului de secţie în domeniul asigurării 33

calităţii

4.1.3. Proiectarea atribuţiilor operatorilor chimişti în domeniul

asigurării calităţii 33

4.1.4. Precizaţi 5 domenii din activitatea secţiei în care pot apărea

costuri pentru calitate 33

4.1.5. Stabiliţi 5 greşeli majore în domeniul asigurării calităţii

pentru tehnologia abordată 34

4.1.6. Stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii muncii 34

4.1.7. Identificarea factorilor care influenţează calitatea

produsului finit 34

4.2. Proiectarea activităţilor de reparaţii 37

4.2.1. Proiectarea obiectivelor activităţii de reparaţii 37

4.2.2. Proiectarea organizării activităţii de reparaţii 37

4.2.3. Elaborarea planului de reparaţii 38

Extras din document

SARCINĂ: Proiectarea managerială a secţiei de obţinere a ampicilinei cu o capacitate de producţie 5t/an.

1. LANSAREA ÎN FABRICAŢIE

În cadrul acestei etape s-au rezolvat următoarele probleme:

1.1. Prezentarea produsului

În cadrul liniei de fabricaţie proiectate se va obţine ampicilina sodică (capsule, pulbere injectabilă).

Ampicilina este un antibiotic din clasa β-lactaminelor, aparţinând grupului penicilinelor de semi-sinteză cu spectru larg, cu acţiune bactericidă la nivelul peretelui celular.

Deoarece penicilinele au acţiune bactericidă nu se asociază cu antibioticele bacteriostatice.

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu allopurinol.

Ampicilina poate reduce eficacitatea contraceptivelor orale care conţin estrogeni.

Administrarea concomitentă de probenecid determină concentraţii plasmatice crescute şi prelungite de antibiotic, prin reducerea eliminării renale.

La doze mari, ampicilina poate modifica rezultatele dozării glicemiei şi glicozuriei, precum şi proteinele serice totale, în cazul utilizării metodelor colorimetrice. metodele enzimatice de dozare a glucozei nu sunt influenţate.

Soluţia injectabilă de ampicilină nu se amestecă cu preparate de sânge, hidrolizate proteice, emulsii lipidice destinate introducerii intravenoase; nu se amestecă cu antibiotice aminoglicozidice în aceeaşi seringă.

Ampicilina în capsule este rezistentă în mediul acid din stomac, putând fi administrată pe cale orală.

1.2. Identificarea clienţilor potenţiali

Pentru identificarea clienţilor potenţiali literatura de specialitate recomandă o gamă variată de tehnici şi metode de lucru. Dintre acestea s-a ales metoda chestionarului. S-a proiectat un chestionar care conţine un număr minim de întrebări al căror răspuns oferă informaţii privind potenţialii clienţi.

Tabelul 1.1. Chestionar de identificare a potenţialilor clienţi

Pentru a afla opinia dumneavoastră privind utilizarea produselor noastre, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări:

1. Utilizaţi ampicilină?

o Da

o Nu

2. Dacă da, sub ce formă?

o capsule

o pulbere injectabilă

3. Sunteţi mulţumit de rezultatele produsului?

o Da

o Nu

4. Aţi fi interesaţi să încercaţi un produs nou?

o Da

o Posibil

o Nu

5. Cât de probabil este ca dumneavoastră să cumpăraţi produse noi, altele decât oferite de către firma căreia îi sunteţi fideli?

o Foarte probabil

o Posibil

o Imposibil

o Probabil

6. Cum vi se pare preţul produsului?

o Ieftin

o Acceptabil

o Scump

În încheiere vă rugăm să ne răspundeţi la câteva întrebări referitoare la dumneavoastră:

7. În ce categorie de vârstă vă încadraţi?

o <18 ani

o 16-29 ani

o 30-44 ani

o 45-59 ani

o > 60 ani

8. sexul dumneavoastră?

o feminin

o masculin

9. Dumneavoastră locuiţi în:

o mediul rural

o mediul urban

10. Nivel de pregătire (ultima şcoală absolvită)

o Şcoală generală

o Liceu

o Facultate

VĂ MULŢUMIM PENTRU TIMPUL ACORDAT PENTRU COMPLETAREA ACESTUI CHESTIONAR!

În urma analizei şi prelucrării răspunsurilor primite la întrebările din chestionar s-a decis introducerea în fabricaţie a ampicilinei.

1.3. Construirea matricei SWOT

Tabelul 1.2. Analiza SWOT

Puncte tari

- apropierea de sursa de materii prime;

- tehnologie performantă;

- personal calificat;

- tehnologie nepoluantă. Puncte slabe

- o gamă redusă de produse;

- publicitate redusă.

Preview document

Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 1
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 2
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 3
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 4
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 5
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 6
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 7
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 8
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 9
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 10
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 11
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 12
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 13
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 14
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 15
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 16
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 17
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 18
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 19
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 20
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 21
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 22
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 23
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 24
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 25
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 26
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 27
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 28
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 29
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 30
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 31
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 32
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 33
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 34
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 35
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 36
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 37
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 38
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 39
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 40
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 41
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 42
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 43
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 44
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 45
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 46
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 47
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 48
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 49
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 50
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 51
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 52
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 53
Proiectarea managerială a unei secții de fabricație a ampicilinei - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Manageriala a Unei Sectii de Fabricatie a Ampicilinei
    • 1.jpg
    • CUPRINS.doc
    • proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Aspirinal

1. LANSAREA ÎN FABRICAȚIE 1.1. Prezentarea produsului Aspirinal ( aspirina/ acidul acetilsalicilic) Aspirinal este un medicament...

Azotatul de sodiu

Etapa I: LANSAREA IN PRODUCTIE 1.1 Prezentarea produsului Azotatul de sodiu (nitratul de sodiu, azotatul de natriu, salpetrul de Chile) este o...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?