Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 10605
Mărime: 4.69MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL1. ROLUL INFORMATICII ECONOMICE IN MANAGEMENTUL UNEI INTREPRINDERI

1

1.1. INTRODUCERE 1

1.2. ASPECTE ALE REALIZARI I SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL UNEI INTREPRINDERI

3

1.2.1. ASPECTUL MATERIAL SI CEL INFORMATIONAL 4

1.3. MANAGEMENTUL INFORMATIC IN ORGANIZAŢII 6

1.4. STRUCTURA INTERNA A SISTEMULUI INFORMATIC DINTR-O ORGANIZAŢIE

7

1.4.1.LOGICA FUNCŢIONALA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI INFORMATIC

7

1.4.2.RESURSELE INFORMATICE ŞI EXTERNALIZAREA SERVICIILOR INFORMATICE

8

CAPITOLUL2. SISTME INFORMATICE DE GESTIUNE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATŢLOR IMM-URILOR

10

2.1. ABORDARI IN REALIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE

10

2.1.1.PRINCIPII ALE PROIECTARII ŞI REALIZARIISISTEMELOR INFORMATICE DE GESTIUNE

11

2.1.2.CICLUL DE VIAŢA AL UNUI SISTEM INFORMATIC 12

2.2. CRITERIILE MINIMALE PRIVIND PROGRAMELE INFORMATICE UTILIZATE IN ACTIVITATEA FINANCIARA SI CONTABILA

13

CAPITOLUL3. FURNIZORI 17

3.1. RELAŢIILE INTREPRINDERII CU FURNIZORII 18

3.1.1.DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE FURNIZORILOR 20

CAPITOLUL 4 REALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRUEVIDENŢA FURNIZORILOR LA SC CRISTIAN ANDRONIC SRL

22

4.1.PREZENTAREA FIRMEI 22

4.2.PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

23

4.3.DESCRIEREA FUNCTIONALITATII SISTEMULUI

24

4.4. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

26

4.4.1.PROIECTAREA INTRARILOR/IEŞIRILOR SISTEMULUI 26

4.4.2.PROIECTAREA INTERFEŢEI CU UTILIZATORII SISTEMULUI 40

4.4.3.MENIUL SISTEMULUI 42

4.5.PROIECTAREA BAZEI DE DATE 47

4.6.SECURITATEA BAZEI DE DATE 55

4.6.1.PROIECTAREA SECURITAŢII SISTEMULUI 56

4.7.PROIECTAREA MODULELOR SISTEMULUI 59

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

CAP.1 Rolul informaticii economice in managementul unei

intreprinderi

1.1. Introducere

Conceptele, ca rezultat al gândirii umane, sunt supuse unui permanent proces de metamorfoză evolutivă: date → informaţii → cunoştinţe → înţelepciune. Evoluţia societăţii este strâns legată de evoluţia acestor concepte, iar economia urmează modelul societăţii în care este practicată, după cum se vede în figura 1

Datele sunt materie brută, fapte, simboluri, figuri, detalii, care fără o înţelegere adecvată nu reprezintă nici o utilitate, nu au nici un sens.

Informaţiile se referă la descrierea conceptelor bazate pe înţelegerea relaţiilor dintre date, definirea unor modele şi legături etc.

Cunoştinţele sunt conştientizarea şi înţelegerea unui set de informaţii şi a modului în care aceste informaţii pot fi folosite în cel mai bun mod şi se obţin prin înţelegea modelelor şi cuprind strategii, practici, metode sau abordări.

Înţelepciunea se bazează pe înţelegerea principiilor care guvernează cunoştinţele, judecăţi asupra utilităţii şi moralităţii lor etc.

Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau cultivatori sau crescători de animale, ale căror vieţi erau centrate în jurul agriculturii, în era industrială are loc o simplificare a proceselor de muncă prin introducerea mecanizării, automatizării şi robotizării, tehnologia fiind pusă în slujba uşurării muncii fizice. Ca efect negativ într-o primă fază acest lucru a dus la şomaj, dar în era informaţională se ajunge ca majoritatea lucrătorilor să fie implicaţi în crearea, distribuirea şi prelucrarea informaţiilor, tehnologia fiind folosită pentru creşterea posibilităţilor suplinirii mentale ale lucrătorilor. Atât agricultura, cât şi industria rămân importante în cadrul societăţilor informaţionale, dar majoritatea lucrătorilor sunt implicaţi în activităţi de creare, distribuire şi prelucrare a datelor şi informaţiilor. Aceşti aşa-numiţi lucrători de cunoştinţe ajung azi să depăşească numărul celor angajaţi în agricultură sau în producţia industrială în cadrul ţărilor dezvoltate ale lumii. De exemplu, în SUA “gulerele albe” (lucrători de cunoştinţe) au devenit pentru prima dată mai numeroase decât “gulerele albastre” (muncitorii) deja în anul 1957, această dată este adesea folosită pentru a marca începutul erei informaţionale.

În prezent economia ţărilor avansate tinde tot mai mult spre un tip de economie bazată pe cunoaştere, prin utilizarea pe scară largă a sistemelor informatice integrate ERP, a sistemelor expert şi a sistemelor informatice pentru asistarea deciziei.

Caracteristicile erei informaţionale care o deosebesc de cele precedente sunt: apariţia societăţii bazate pe informaţie; organizaţiile (firme de comerţ, instituţii, întreprinderi industriale, corporaţii) devin dependente de tehnologia informaţiei în desfăşurarea activităţilor specifice (gestiune contabilitate, evidenţa resurselor umane etc.); au loc transformări ale proceselor de muncă cu scopul creşterii productivităţii muncii; succesul unei afaceri este determinat în mare măsură de eficacitatea cu care este folosită tehnologia informaţiei şi comunicaţiei; tehnologia informaţiei şi comunicaţiei este încapsulată în tot mai numeroase produse şi servicii.

La baza tuturor acestor caracteristici stă rolul central al procesării datelor şi informaţiilor în activităţile de zi cu zi ale firmelor şi corporaţiilor lumii industrializate, procesare care se face cu ajutorul calculatorului, dar şi a gestionării eficiente a comunicaţiilor de date şi informaţii, care se face prin intermediul sistemelor informatice distribuite

Figura 1.1.1. Evoluţia conceptelor şi a societăţii, drumul spre înţelepciune şi societatea conştiinţei[‘Aplicaţii informatice în economia moderna’ - Mara Mateş, Profesor coordonator: Dzitac Ioan ]

1.2. Aspecte ale realizarii sistemelor informatice pentru managementul unei intreprinderi

Astăzi, mai mult ca niciodată, desfăşurarea oricărei activităţi economice, financiare sau bancare nu se poate imagina fără utilizarea unui puternic suport informaţional care să asigure avantajul concurenţial în raport cu ceilalţi competitori de pe piaţă. A dobândi cunoaştere prin informaţia obţinută este rolul tehnologiei informaţiei (TI).

Def : TI înseamnă hardware, software, comunicaţii, reţele, baze de date, automatizarea lucrărilor de birou precum şi toate celelalte echipamente şi componente software necesare prelucrării informaţiei.

TI oferă astăzi nu doar suportul informaţional necesar desfăşurării afacerii în condiţii de eficienţă, ci şi soluţii pentru regândirea modului de a-ţi organiza afacerea cu scopul menţinerii competitivităţii.

Preview document

Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 1
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 2
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 3
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 4
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 5
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 6
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 7
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 8
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 9
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 10
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 11
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 12
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 13
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 14
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 15
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 16
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 17
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 18
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 19
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 20
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 21
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 22
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 23
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 24
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 25
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 26
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 27
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 28
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 29
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 30
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 31
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 32
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 33
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 34
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 35
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 36
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 37
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 38
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 39
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 40
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 41
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 42
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 43
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 44
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 45
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 46
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 47
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 48
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 49
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 50
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 51
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 52
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 53
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 54
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 55
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 56
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 57
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 58
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 59
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 60
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 61
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 62
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 63
Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidenta Furnizorilor la SC Cristian Andronic SRL
    • cuprins.doc
    • licenta.doc
    • Prezentarea.ppt

Alții au mai descărcat și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Management Organizational si Performanta Ecologica - SC Iasitex SA Iasi

Etapa I: Prezentarea organizaţiei 1.1. Denumirea organizaţiei, misiunea organizaţiei SC IASITEX SA Iasi – este specializată în producerea şi...

Aplicație Informatică pentru Evidența Resurselor Umane Dintr-o Firmă

1. INTRODUCERE Managementul competitiv al resurselor umane reprezintă un factor esenţial pentru succesul oricărei firme. Datorită importanţei...

Magazin Virtual folosind PHP și My-SQL

Capitolul 1 – Studiul, analiza și prezentarea sistemului existent. Obiectivele şi oportunitatea temei propuse. Este bine cunoscut în ziua de azi...

Managementul Activitatii Turistice in Cadrul SC Secret Tourism SRL

INTRODUCERE În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea...

Proiectarea unui Sistem de Indicatori de Performanta de Mediu

ETAPA I. DEFINIREA ORGANIZATIEI Firma KOSAROM s-a infiintat in anul 1992 si s-a dezvoltat intr-un mediu de afaceri bazat pe competentele si...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Proiectarea Sistemului Informational al Firmei SC Real-Hypermarket SRL

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI PROIECTULUI 1.1 Misiunea, obiectivele, strategia informaţională a firmei şi valorile firmei real,-...

Ai nevoie de altceva?