Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 23937
Mărime: 423.03KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Kovacs
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Andrei

Cuprins

 1. Capitolul 1 Prezentarea organizaţiei 3
 2. 1.1. Denumirea organizaţiei: S.C. CONPET S.A. 3
 3. 1.2. Profilul de activitate 5
 4. 1.3. Identificarea funcţiilor manageriale în cadrul organizaţiei 6
 5. Capitolul 2 Descrierea managementului organizaţional 9
 6. 2.1. Structura organizaţională a organizaţiei S.C. CONPET S.A. 9
 7. 2.1.1. Structura funcţională (de conducere) 9
 8. 2.1.2. Structura operaţională (de producţie) 14
 9. 2.2. Sisteme de management identificate la nivelul organizaţiei 20
 10. 2.3. Obiectivele economice ale întreprinderii în condiţii concurenţiale 20
 11. Capitolul 3 Cercetarea impactului problemelor şi reglementărilor de mediu asupra managementului S.C. CONPET S.A. 23
 12. 3.1. Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere – mediu ambiant 23
 13. 3.2. Componentele mediului ambiant al întreprinderii. Factorii de influenţă ai mediului care influenţează întreprinderea 23
 14. 3.2.1. Macromediul întreprinderii şi influenţa factorilor acestuia asupra activităţii firmei 23
 15. 3.2.2. Micromediul întreprinderii şi influenţa factorilor acestuia asupra activităţii firmei 33
 16. 3.3. Identificarea problemelor de mediu ale organizaţiei 36
 17. 3.3.1. Factorul de mediu sol 36
 18. 3.3.2. Factorul de mediu aer 37
 19. 3.3.3. Factorul de mediu apă 37
 20. 3.3.4. Impactul poluanţilor produşi de activitatea desfăşurată de S.C.COMER S.A. asupra mediului 38
 21. 3.4. Cercetarea impactului problemelor de mediu şi reglementărilor în cadrul organizaţiei S.C. CONPET S.A. 39
 22. Capitolul 4 Proiectarea sistemului de indicatori de performanţă de mediu specifici organizaţiei S.C. CONPET S.A. 52
 23. 4.1. Indicatorii de mediu din ISO 14031 52
 24. 4.2. Identificarea factorilor poluatori în cadrul organizaţiei S.C. CONPET S.A. 55
 25. 4.3. Performanţe de mediu propuse, obiectivele şi ţintele de mediu ale organizaţiei S.C. CONPET S.A. 56
 26. 4.4. Identificarea acţiunilor manageriale şi a resurselor necesare atingerii performanţelor de mediu 58
 27. 4.5. Criteriile de selecţie a indicatorilor de performanţă de mediu 60
 28. 4.6. Identificarea responsabilităţilor de mediu a managerilor organizaţiei (manager general, manager tehnic, responsabil de mediu) 81
 29. 4.7. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ale organizaţiei 83
 30. 4.8. Întocmirea diagramei de relaţii de mediu pentru fiecare departament al structurii organizaţionale 88
 31. Concluzii 94
 32. Bibliografie 95

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

1.1. Denumirea organizaţiei: S.C. CONPET S.A.

Misiunea organizaţiei constă în :

1. Politica de mediu

În activitatea CONPET protecţia mediului este o preocupare majoră, ca parte componentă a procesului de transport, reprezentând totodată o obligaţie morală, socială şi juridică faţă de populaţie şi proprietăţile publice şi particulare. Începând cu anul 2003, CONPET S.A. a demarat strategia de integrare a mediului cu toate componentele sale, în politica Uniunii Europene în domeniu .

Principalele elemente ale managementului de mediu sunt:

- stabilirea obiectivelor politicii de mediu;

- întocmirea unor PROGRAME ANUALE DE MEDIU, care urmăresc protejarea mediului înconjurător cu toate componentele sale;

- identificarea, urmărirea şi controlul surselor de poluare;

- pregătirea de programe de acţiune pentru intervenţii în caz de urgenţă;

- procurarea de echipamente şi utilaje moderne de intervenţie şi instruire a personalului pentru astfel de situaţii;

- efectuarea unor simulări în caz de avarie pe conducte;

- colaborarea cu Agenţiile de Protecţia Mediului şi agenţiile de resort.

Procedurile de exploatare a sistemului de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere au fost modificate în conformitate cu reglementările privind protecţia mediului impuse de legislaţia în vigoare şi de normele internaţionale.

Măsuri organizatorice luate pentru reducerea impactului asupra mediului:

- existenţa unui personal cu atribuţii specifice la fiecare nivel al structurilor organizatorice;

- sarcini privind protecţia mediului în atribuţii personalului de exploatare la toate locurile de muncă;

- comunicare internă (în cadrul companiei) şi externă (cu autorităţile de mediu) pe baza rapoartelor periodice;

- „Autorizaţii de mediu” pentru obiectivele existente şi „Acorduri de mediu” pentru cele noi sau reabilitate;

- programe de monitorizare a efluenţilor lichizi şi gazoşi;

- proceduri privind prevenirea poluării mediului şi modul de intervenţie în cazuri accidentale.

2. Politica socială şi comunitară

Preocuparea continuă a conducerii societăţii pentru asigurarea unor condiţii de lucru adecvate a salariaţilor CONPET, a condus la stabilirea unor orientări ferme privind extinderea activităţilor sociale.

S.C.CONPET S.A. s-a implicat atât în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor săi, cât şi în viaţa comunităţii prin:

- construirea de locuinţe pentru salariaţi;

- amenajarea de micro-cantine la sediile societăţii;

- asigurarea transportului salariaţilor;

- asigurarea echipamentelor de lucru şi protecţie;

- asigurarea asistenţei medicale gratuite;

- construirea şi amenajarea unor baze sportive;

- compensarea parţială a biletelor de odihnă şi tratament;

- amenajarea în cadrul punctelor de lucru de spaţii de cazare pentru echipele de intervenţie;

- sponsorizarea unor acţiuni umanitare şi a unor manifestări cultural-sportive în colaborare cu Autorităţile Publice Locale.

CONPET S.A. este şi un promotor al activităţilor sportive, clubul sportiv al societăţii având în palmares titluri de campioni şi vice-campioni în competiţii europene şi naţionale la karate, popice, ciclism si box .

Colaborarea Patronat - Sindicat se bazează pe respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, astfel încât activitatea să se desfăşoare fără disfuncţionalităţi şi să se evite convulsiile sociale.

3. Politica economică

Restructurarea tehnologică şi organizatorică a societăţii va avea loc odată cu finalizarea Proiectului de Reabilitare a Sistemului Naţional de Transport Ţiţei prin Conducte, care reprezintă o componentă majoră a Proiectului de Modernizare a Sectorului Petrolier din România. Acest proiect este parţial finanţat de Banca Mondială, şi se află în faza de finalizare (probe tehnologice), fiind rezultatul colaborării societăţii cu companii precum ABB INFORMATION SYSTEMS, TELVENT şi PLE.

Principalele componente ale proiectului sunt:

- reabilitarea sistemului de conducte de transport;

- optimizarea proceselor din staţiile de pompare prin introducerea de tehnologii moderne de control şi supraveghere compatibile cu sistemul SCADA;

- instalarea unui sistem de telecomunicaţii;

- instalarea SCADA;

- modernizarea şi sistematizarea staţiilor de pompare.

Obiectivele implementării Proiectului de Reabilitare sunt:

- mărirea nivelului de securitate în operarea sistemului de transport;

- reducerea pierderilor de transport;

- optimizarea consumurilor de energie, combustibil şi lubrifianţi;

- reducerea costurilor de operare;

- îmbunătăţirea sistemului operaţional;

Obiectivele acestui program sunt:

- eficientizarea structurii societăţii;

- implementarea noilor activităţi impuse de realizarea reabilitării şi modernizării Sistemului Naţional de Transport Ţiţei prin Conducte (instalarea sistemului de telecomunicaţii şi SCADA);

- introducerea şi dezvoltarea Sistemului Informatic Managerial;

- reorganizarea funcţiilor contabile pentru implementarea şi utilizarea noilor practici de contabilitate;

- aplicarea unei strategii funcţionale orientată spre controlul costurilor (centre de costuri);

- accelerarea funcţiilor de Protecţie a Mediului şi Calitate.

4. Recunoaştere şi rezonanţa internă şi internaţională

Performanţele obţinute în decursul anilor de CONPET S.A. şi-au găsit recunoaşterea naţională prin decernarea unor prestigioase trofee în cadrul fiecărei ediţii a „Topului Judeţean’’ şi a „Topului Naţional al Firmelor’’, clasamente întocmite anual de Camera de Comerţ şi Industrie a României, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Prahova. Participarea la expoziţii, conferinţe şi congrese internaţionale ne-a adus recunoaşterea pe plan extern, CONPET devenind una dintre cele mai reprezentative companii româneşti din industria petrolieră. Pentru echipa managerială a companiei, promovarea imaginii firmei pe plan intern şi internaţional, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul societăţii reprezintă un obiectiv de maximă importanţă.

Societatea CONPET este membră a unor organisme interne şi internaţionale – Comitetul Naţional Roman al Consiliului Mondial al Energiei, Federaţia Patronală „Petrol şi Gaze’’, „UGIR – 1903’’, şi a reprezentant cu succes România la manifestări internaţionale de prestigiu precum “Congresul Mondial al Petrolului” - cel mai important eveniment în domeniul petrolier, “Caspian Energy to Europe” sau “Gas & Oil”- Belgrad.

CONPET S.A. este membră a unor organisme interne şi internaţionale precum « Concordia Petrolieră » , « Comitetul Roman pentru Organizarea Congreselor Mondiale ale Petrolului » şi « Comitetul Roman al Consiliului Mondial al Energiei ».

În anii 1991, 1994, 1997, 2000 şi 2002 – CONPET S.A. a participat la lucrările ”Congresului Mondial al Petrolului” – cea mai prestigioasă manifestare în domeniu.

CONPET S.A. este o prezenţă constantă la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale, conferinţe şi seminarii. De asemenea, a obţinut şi „Diploma şi Trofeul de Excelenţă” în anii 1997-2002, pentru rezultate obţinute în ultimii ani, acordat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Preview document

Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 1
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 2
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 3
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 4
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 5
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 6
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 7
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 8
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 9
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 10
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 11
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 12
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 13
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 14
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 15
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 16
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 17
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 18
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 19
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 20
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 21
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 22
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 23
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 24
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 25
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 26
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 27
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 28
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 29
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 30
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 31
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 32
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 33
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 34
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 35
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 36
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 37
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 38
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 39
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 40
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 41
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 42
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 43
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 44
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 45
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 46
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 47
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 48
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 49
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 50
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 51
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 52
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 53
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 54
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 55
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 56
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 57
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 58
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 59
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 60
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 61
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 62
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 63
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 64
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 65
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 66
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 67
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 68
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 69
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 70
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 71
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 72
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 73
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 74
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 75
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 76
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 77
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 78
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 79
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 80
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 81
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 82
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 83
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 84
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 85
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 86
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 87
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 88
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 89
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 90
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 91
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 92
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 93
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 94
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 95
Proiectarea unui sistem de indicatori de performanță de mediu - instrument pentru îmbunătățirea calității managementului organizației SC Conpet SA - Pagina 96

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea unui Sistem de Indicatori de Performanta de Mediu - Instrument pentru Imbunatatirea Calitatii Managementului Organizatiei SC Conpet SA.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul în Cadrul Activitatii Întreprinderii în Condițiile Postaderării la Piața Uniunii Europene

ÎNTRODUCERE Actualitatea. În viaţa economico-financiară, riscul este o componentă a oricărei activităţi, regăsindu-se în agenda zilnica a...

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Connel 94

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1 DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1 Prezentarea generala a S.C. “CONNEL 94”...

Analiza Diagnostic la SC Elis SRL

Analiza diagnostic la S.C ELIS S.R.L. I Analiza diagnostic a domeniului financiar 1.1 Analiza dinamicii si structurii patrimoniul firmei Tabel...

Înființarea unei societăți agricole comerciale

Informatii de bază privind societatea comercială agroalimentară: Punctul de lucru pentru societatea comercială agroalimentară este în localitatea...

Caiet practică management la Ener Rom

I. ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC 1.1. Prezentarea generala a agentului economic Denumirea societatii este ENER ROM iar forma juridica a...

Managementul calității mediului - ISO 14001 industria alimentară

1. Care sunt cerinţele standardului ISO 14001 referitoare la politica de mediu a unei organizaţii ? Orice activitate desfasurată de o organizaţie...

Managementul producției și operațiilor - SC Ludmin SRL

SC.LUDMIN.SRL are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse ne...

Sisteme informaționale în management

1.1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. SUMIDA ROMÂNIA S.R.L. 1.1.1. ISTORICUL EVOLUŢIEI UNITĂŢII ANALIZATE DATELE DE IDENTIFICARE ALE S.C. SUMIDA...

Ai nevoie de altceva?