Proiectarea unui Sistem de Indicatori de Performanta de Mediu - Instrument pentru Imbunatatirea Calitatii Managementului Organizatiei SC Conpet SA

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectarea unui Sistem de Indicatori de Performanta de Mediu - Instrument pentru Imbunatatirea Calitatii Managementului Organizatiei SC Conpet SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Andrei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Capitolul 1 Prezentarea organizaţiei 3
1.1. Denumirea organizaţiei: S.C. CONPET S.A. 3
1.2. Profilul de activitate 5
1.3. Identificarea funcţiilor manageriale în cadrul organizaţiei 6
Capitolul 2 Descrierea managementului organizaţional 9
2.1. Structura organizaţională a organizaţiei S.C. CONPET S.A. 9
2.1.1. Structura funcţională (de conducere) 9
2.1.2. Structura operaţională (de producţie) 14
2.2. Sisteme de management identificate la nivelul organizaţiei 20
2.3. Obiectivele economice ale întreprinderii în condiţii concurenţiale 20
Capitolul 3 Cercetarea impactului problemelor şi reglementărilor de mediu asupra managementului S.C. CONPET S.A. 23
3.1. Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere – mediu ambiant 23
3.2. Componentele mediului ambiant al întreprinderii. Factorii de influenţă ai mediului care influenţează întreprinderea 23
3.2.1. Macromediul întreprinderii şi influenţa factorilor acestuia asupra activităţii firmei 23
3.2.2. Micromediul întreprinderii şi influenţa factorilor acestuia asupra activităţii firmei 33
3.3. Identificarea problemelor de mediu ale organizaţiei 36
3.3.1. Factorul de mediu sol 36
3.3.2. Factorul de mediu aer 37
3.3.3. Factorul de mediu apă 37
3.3.4. Impactul poluanţilor produşi de activitatea desfăşurată de S.C.COMER S.A. asupra mediului 38
3.4. Cercetarea impactului problemelor de mediu şi reglementărilor în cadrul organizaţiei S.C. CONPET S.A. 39
Capitolul 4 Proiectarea sistemului de indicatori de performanţă de mediu specifici organizaţiei S.C. CONPET S.A. 52
4.1. Indicatorii de mediu din ISO 14031 52
4.2. Identificarea factorilor poluatori în cadrul organizaţiei S.C. CONPET S.A. 55
4.3. Performanţe de mediu propuse, obiectivele şi ţintele de mediu ale organizaţiei S.C. CONPET S.A. 56
4.4. Identificarea acţiunilor manageriale şi a resurselor necesare atingerii performanţelor de mediu 58
4.5. Criteriile de selecţie a indicatorilor de performanţă de mediu 60
4.6. Identificarea responsabilităţilor de mediu a managerilor organizaţiei (manager general, manager tehnic, responsabil de mediu) 81
4.7. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ale organizaţiei 83
4.8. Întocmirea diagramei de relaţii de mediu pentru fiecare departament al structurii organizaţionale 88
Concluzii 94
Bibliografie 95

Extras din document

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

1.1. Denumirea organizaţiei: S.C. CONPET S.A.

Misiunea organizaţiei constă în :

1. Politica de mediu

În activitatea CONPET protecţia mediului este o preocupare majoră, ca parte componentă a procesului de transport, reprezentând totodată o obligaţie morală, socială şi juridică faţă de populaţie şi proprietăţile publice şi particulare. Începând cu anul 2003, CONPET S.A. a demarat strategia de integrare a mediului cu toate componentele sale, în politica Uniunii Europene în domeniu .

Principalele elemente ale managementului de mediu sunt:

- stabilirea obiectivelor politicii de mediu;

- întocmirea unor PROGRAME ANUALE DE MEDIU, care urmăresc protejarea mediului înconjurător cu toate componentele sale;

- identificarea, urmărirea şi controlul surselor de poluare;

- pregătirea de programe de acţiune pentru intervenţii în caz de urgenţă;

- procurarea de echipamente şi utilaje moderne de intervenţie şi instruire a personalului pentru astfel de situaţii;

- efectuarea unor simulări în caz de avarie pe conducte;

- colaborarea cu Agenţiile de Protecţia Mediului şi agenţiile de resort.

Procedurile de exploatare a sistemului de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere au fost modificate în conformitate cu reglementările privind protecţia mediului impuse de legislaţia în vigoare şi de normele internaţionale.

Măsuri organizatorice luate pentru reducerea impactului asupra mediului:

- existenţa unui personal cu atribuţii specifice la fiecare nivel al structurilor organizatorice;

- sarcini privind protecţia mediului în atribuţii personalului de exploatare la toate locurile de muncă;

- comunicare internă (în cadrul companiei) şi externă (cu autorităţile de mediu) pe baza rapoartelor periodice;

- „Autorizaţii de mediu” pentru obiectivele existente şi „Acorduri de mediu” pentru cele noi sau reabilitate;

- programe de monitorizare a efluenţilor lichizi şi gazoşi;

- proceduri privind prevenirea poluării mediului şi modul de intervenţie în cazuri accidentale.

2. Politica socială şi comunitară

Preocuparea continuă a conducerii societăţii pentru asigurarea unor condiţii de lucru adecvate a salariaţilor CONPET, a condus la stabilirea unor orientări ferme privind extinderea activităţilor sociale.

S.C.CONPET S.A. s-a implicat atât în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale salariaţilor săi, cât şi în viaţa comunităţii prin:

- construirea de locuinţe pentru salariaţi;

- amenajarea de micro-cantine la sediile societăţii;

- asigurarea transportului salariaţilor;

- asigurarea echipamentelor de lucru şi protecţie;

- asigurarea asistenţei medicale gratuite;

- construirea şi amenajarea unor baze sportive;

- compensarea parţială a biletelor de odihnă şi tratament;

- amenajarea în cadrul punctelor de lucru de spaţii de cazare pentru echipele de intervenţie;

- sponsorizarea unor acţiuni umanitare şi a unor manifestări cultural-sportive în colaborare cu Autorităţile Publice Locale.

CONPET S.A. este şi un promotor al activităţilor sportive, clubul sportiv al societăţii având în palmares titluri de campioni şi vice-campioni în competiţii europene şi naţionale la karate, popice, ciclism si box .

Colaborarea Patronat - Sindicat se bazează pe respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, astfel încât activitatea să se desfăşoare fără disfuncţionalităţi şi să se evite convulsiile sociale.

3. Politica economică

Restructurarea tehnologică şi organizatorică a societăţii va avea loc odată cu finalizarea Proiectului de Reabilitare a Sistemului Naţional de Transport Ţiţei prin Conducte, care reprezintă o componentă majoră a Proiectului de Modernizare a Sectorului Petrolier din România. Acest proiect este parţial finanţat de Banca Mondială, şi se află în faza de finalizare (probe tehnologice), fiind rezultatul colaborării societăţii cu companii precum ABB INFORMATION SYSTEMS, TELVENT şi PLE.

Principalele componente ale proiectului sunt:

- reabilitarea sistemului de conducte de transport;

- optimizarea proceselor din staţiile de pompare prin introducerea de tehnologii moderne de control şi supraveghere compatibile cu sistemul SCADA;

- instalarea unui sistem de telecomunicaţii;

- instalarea SCADA;

- modernizarea şi sistematizarea staţiilor de pompare.

Obiectivele implementării Proiectului de Reabilitare sunt:

- mărirea nivelului de securitate în operarea sistemului de transport;

- reducerea pierderilor de transport;

- optimizarea consumurilor de energie, combustibil şi lubrifianţi;

- reducerea costurilor de operare;

- îmbunătăţirea sistemului operaţional;

Obiectivele acestui program sunt:

- eficientizarea structurii societăţii;

- implementarea noilor activităţi impuse de realizarea reabilitării şi modernizării Sistemului Naţional de Transport Ţiţei prin Conducte (instalarea sistemului de telecomunicaţii şi SCADA);

- introducerea şi dezvoltarea Sistemului Informatic Managerial;

- reorganizarea funcţiilor contabile pentru implementarea şi utilizarea noilor practici de contabilitate;

- aplicarea unei strategii funcţionale orientată spre controlul costurilor (centre de costuri);

- accelerarea funcţiilor de Protecţie a Mediului şi Calitate.

4. Recunoaştere şi rezonanţa internă şi internaţională

Performanţele obţinute în decursul anilor de CONPET S.A. şi-au găsit recunoaşterea naţională prin decernarea unor prestigioase trofee în cadrul fiecărei ediţii a „Topului Judeţean’’ şi a „Topului Naţional al Firmelor’’, clasamente întocmite anual de Camera de Comerţ şi Industrie a României, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Prahova. Participarea la expoziţii, conferinţe şi congrese internaţionale ne-a adus recunoaşterea pe plan extern, CONPET devenind una dintre cele mai reprezentative companii româneşti din industria petrolieră. Pentru echipa managerială a companiei, promovarea imaginii firmei pe plan intern şi internaţional, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul societăţii reprezintă un obiectiv de maximă importanţă.

Societatea CONPET este membră a unor organisme interne şi internaţionale – Comitetul Naţional Roman al Consiliului Mondial al Energiei, Federaţia Patronală „Petrol şi Gaze’’, „UGIR – 1903’’, şi a reprezentant cu succes România la manifestări internaţionale de prestigiu precum “Congresul Mondial al Petrolului” - cel mai important eveniment în domeniul petrolier, “Caspian Energy to Europe” sau “Gas & Oil”- Belgrad.

CONPET S.A. este membră a unor organisme interne şi internaţionale precum « Concordia Petrolieră » , « Comitetul Roman pentru Organizarea Congreselor Mondiale ale Petrolului » şi « Comitetul Roman al Consiliului Mondial al Energiei ».

În anii 1991, 1994, 1997, 2000 şi 2002 – CONPET S.A. a participat la lucrările ”Congresului Mondial al Petrolului” – cea mai prestigioasă manifestare în domeniu.

CONPET S.A. este o prezenţă constantă la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale, conferinţe şi seminarii. De asemenea, a obţinut şi „Diploma şi Trofeul de Excelenţă” în anii 1997-2002, pentru rezultate obţinute în ultimii ani, acordat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Sistem de Indicatori de Performanta de Mediu - Instrument pentru Imbunatatirea Calitatii Managementului Organizatiei SC Conpet SA.doc