Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 9116
Mărime: 305.77KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alecsandrina Deaconu
Academia de Studii Economice Bucureşti Facultatea de Management Specializarea Consultanţã în management şi dezvoltarea afacerilor

Cuprins

1. Prezentarea firmei GEOTECH SERVCOM SRL 3

1.1.Domeniu firmă 3

1.2 Sediu social 3

1.3 Obiect de activitate 3

1.4 Personal 3

2. Principalii indicatori economico-financiari 5

3. Indicatorii eficienţei managementului resurselor umane şi evidenţierea punctelor forte şi slabe 6

3.1 Analiza stabilităţii resurselor umane 6

3.2 Analiza diagnostic a resurselor umane 7

4. Situaţia de necesitate a GEOTECH SERVCOM SRL 8

4.1 Costuri determinate de procesul de fluctuaţie 8

A. Costuri aferente persoanei 8

B. Costurile înregistrate pe perioada când locul este vacant 9

4.2 Costuri aferente înlocuirii unui angajat 9

5. Recompensarea angajaţilor 11

5.1 Teorii şi strategii motivaţionale 11

5.2 Sistem de recompense 14

6. Elaborarea sistemelor de motivare performanţe 20

6.1. Elaborarea sistemului de motivare pentru secţia marketing şi vânzări 20

6.2. Modele de motivare pentru angajaţii direct productivi 21

7. Prognozarea sporirii productivităţii muncii 25

8. Sinteza rezultatelor obţinute 26

9. Recomandări 28

Anexe 29

Anexa 1 – Prezentare chestionar privind satisfacţia personalului 29

Anexa 2 – Draft Contract Consultanţă 31

Extras din document

1.Prezentarea firmei GEOTECH SERVCOM SRL

Domeniu firmă:

- Denumire: GEOTECH SERVCOM SRL ;

Sediu social:

Sediul societăţii este în judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr.105.

Obiect de activitate:

- producţie pe bazã de investiţii proprii şi/ sau atrase de mãrfuri alimentare şi comercializarea acestora pe piaţa internă ;

- comercializarea pe piaţa internă, cu ridicata şi cu amănuntul de mărfuri generale, alimentare şi nealimentare în nume propriu şi/ sau în asociere cu alte persoane juridice române;

- operaţiuni de intermediere (tranzacţii) pe bazã de comision;

- prestãri servicii cãtre populaţie;

- servicii de alimentaţie publicã (bar, restaurant, bufet) ;

- activităţi de ambalare;

- închirierea bunurilor imobiliare proprii.

- Tipul de activitãţi desfãşurate:

-fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie;

-comerţ cu ridicata şi cu amănuntul de produse alimentare.

Personalul

- GEOTECH SERVCOM SRL lucrează cu o echipa formata din 52 salariaţi, din care 37 în activitatea direct productivă. Pentru realizarea unor produse de calitate, GEOTECH SERVCOM SRL acordă o mare importanţă calificării personalului la locul de muncă.In permanenta echipa formată din ingineri şi tehnicieni şi-au imbogăţit în permanenţă performanţele, fiind gata oricând să realizeze produse la înalte standarde de calitate.

Tabel nr.1 - Structura personalului după nivelul de calificare

Nr.

crt. Personal Numãr

1. Total personal din care: 52

2. Personal de management 4

3. Personal de execuţie 8

4. muncitori 30

5. şoferi 3

6. paznici 5

7. casieri 2

Tabel nr.2 - Structura personalului după nivelul studiilor

Nr.

crt. Personal

Numãr

1. Personal cu studii superioare

-tehnice

-economice

-juridice

-alte specialităţi 7

2. Personal cu studii medii

-tehnice

-economice

-alte specialităţi

(liceul teoretic) 13

3. Personal cu pregătire generală 32

2.Principalii indicatori economico-financiari

Tabel nr.3

Nr.

crt. Indicator UM Nivelul anului

2006 Nivelul anului

2007 Nivelul anului

2008 I t-1/t-2 I t/t-1

1 Cifra de afaceri Mii lei 33300 124400 115748 373.57 % 93.04 %

2 Venituri totale Mii lei 33300 124444 115848 373.71 % 93.09 %

3 Capital propriu Mii lei 23925 105079 99893 439.20 % 95.06 %

4 Cheltuieli totale Mii lei 13724 30802 48113 224.44 % 156.20 %

5 Fond de salarii Mii lei 326.4 504 587.6 154.41 % 116.59 %

6 Numar de salariaţi Nr. 34 48 52 141.18 % 108.33 %

7 Productivitatea muncii Mii lei /salariat 979.4 2591.6 2225.9 264.61 % 85.89 %

8 Salariul mediu Mii lei / an 9.6 10.5 11.3 109.37 % 107.62 %

9 Profit Brut Mii lei 19609 93642 67735 477.55 % 72.33 %

10 Profit Net Mii lei 18636 91154 64892 489.13 % 71.19 %

11 Rata rentabilităţii comerciale 0.59 0.75 0.58 127.12 % 77.33 %

Un element de evidenţiere a eficienţei utilizării resurselor umane şi în general, a eficienţei firmei îl reprezintă maniera de respectare a unor corelaţii între principalele obiective şi rezultate obţinute din realizarea lor.

3. Indicatorii eficienţei managementului resurselor umane şi evidenţierea punctelor forte şi slabe

Analiza stabilităţii resurselor umane

Mobilitatea fortei de muncă apare sub forma intrărilor cat şi a ieşirilor, făcându-se distincţie între CIRCULAŢIE si FLUCTUAŢIE.

Circulaţia forţei de muncă reprezintă mişcarea personalului în cursul unei perioade (intrări şi plecări).

Preview document

Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 1
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 2
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 3
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 4
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 5
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 6
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 7
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 8
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 9
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 10
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 11
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 12
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 13
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 14
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 15
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 16
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 17
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 18
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 19
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 20
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 21
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 22
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 23
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 24
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 25
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 26
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 27
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 28
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 29
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 30
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 31
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 32
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 33
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 34
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 35
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 36
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 37
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 38
Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Cresterea Gradului de Motivare a Angajatilor in Cadrul Geotech Servcom SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Motivarea Personalului

Introducere Lucrarea de faţă, intitulată “Îmbunătăţirea motivării personalului în cadrul firmei Romtelecom” are ca scop analizarea situaţiei...

Motivarea

CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Termenul de motivaţie a apãrut in literatura de specialitate in...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?