Raport Design Retea Logistica - SC Vulturul SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Raport Design Retea Logistica - SC Vulturul SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere docx, xlsx de 35 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Emil Crisan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Preambul 2
Concluzii și recomandări 6
1. Metodologia de calcul pentru realizarea design-ului rețelei logistice - Etape 7
1.1. Centrul de gravitaţie 7
1.1.1. Scenariul 1 – Depozit naţional 7
1.1.2. Scenariul 2 – Depozit Bucureşti şi Alba – Iulia 8
1.1.3. Scenariul 3 – Trei depozite 8
1.2. Calcul maşini 9
1.2.1. Scenariu 1 – Maşini mici – depozit naţional 11
1.2.2. Scenariu 1 – Maşini mici – depozit naţional 11
1.2.3. Scenariu 2 – Maşini mici – 2 depozite 11
1.2.4. Scenariu 2 – Maşini mari – 2 depozite 11
1.2.5. Scenariu 3 – Maşini mici – 3 depozite 11
1.2.6. Scenariu 3 – Maşini mari – 3 depozite 11
1.3. Calculul costului logistic total (CLT) 12
1.3.1. Analiza Cost-Beneficiu – mod de calcul 13
1.3.2. Analiza comparativă a ACB 15
1.3.3. Analiza evolutivă a CLT 16
1.3.3.1. Scenariul 1 – Maşini mici – Depozit naţional 16
1.3.3.2. Scenariul 1 – Maşini mari – Depozit naţional 17
1.3.3.3. Scenariu 2 – Maşini mici – 2 depozite 17
1.3.3.4. Scenariu 2 – Maşini mari – 2 depozite 18
1.3.3.5. Scenariu 3 – Maşini mici – 3 depozite 18
1.3.3.6. Scenariu 3 – Maşini mari – 3 depozite 19
1.3.4. Analiza comparativă a costului logistic total 19
2. Buget de venituri și cheltuieli (BVC) 20
2.1. Calcul BVC 20
2.1.1. Analiza evolutivă a BVC în anul curent 21
2.1.1.1. Scenariul 1 – mașini mici 22
2.1.1.2. Scenariul 1 – mașini mari 22
2.1.1.3. Scenariul 2 – mașini mici 23
2.1.1.4. Scenariul 2 – mașini mari 23
2.1.1.5. Scenariul 3 – mașini mici 24
2.1.1.6. Scenariul 3 – mașini mari 24
2.1.2. Analiza comparativă 25
3. Modelul Strategic de Profit 28
3.1. Rata profitabilității 29
3.2. Randamentul activelor 31

Extras din document

Preambul

S-a întocmit prezentul raport pe baza estimărilor cu privire la vânzările de mărfuri în anul 2014 pentru firma SC Vulturul SRL. Firma comercializează pantofi pentru femei și bărbați în întrega țară, 20 de game de produse pentru fiecare sex. Scopul acestui raport este de a furmiza informațiile necesare stabilirii modalității optime de organizare a rețelei logistice în vederea satisfacerii cererii existente pe piață cu cel mai mic efort logistic și de a formula concluzii și recomandări managementului firmei cu privire la design-ul rețelei logistice.

Raportul conține trei scenarii de distribuție: scenariul S1 cu un singur depozit național amplasat la Brașov, scenariul S2 cu teritoriul național împărțit în două regiuni, fiecare având un depozit regional (Alba-Iulia şi Bucureşti) și scenariul S3 care înfățișează trei regiuni și implicit trei depozite regionale: Turda, Roman respectiv Bucureşti.

Prezentul raport debutează cu concluziile şi recomandările adresate managementului firmei, formulate pe baza rezultatelor analizelor întreprinse asupra următoarelor puncte descrise în continuare.

Raportul continuă cu prezentarea metodologiei de calcul a rețelei logistice ce presupune parcurgerea a trei etape și anume: stabilirea depozitelor potrivit metodei centrului gravitațional, a numărului de mașini necesar fiecărui scenariu în parte și calculul costului logistic total. Fiecare din cele trei etape are următoarea structură de prezentare: metoda de calcul în care se explică toți pașii ce trebuie parcurși și prezentarea rezultatelor obținute pentru fiecare scenariu. Pentru prezentarea costului logistic total, se apelează la analizele evolutive și comparative ale scenariilor, dar și la analiza cost-beneficiu pentru identificarea celei mai profitabile decizii de dezvoltare. În continuare este prezentat și analizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli după aceași structură, analizele explicând rezultatele obținute atât pentru fiecare scenariu în parte cât și comparativ, evaluând toate scenariile în funcție de cheltuielile, respectiv profiturile obținute în anul curent.

În încheiere este prezentat modelul strategic de profit prin detalierea elementelor componente ale acestuia, a modalității de calcul, precum și analizarea ratelor de profitabilitate, respectiv de randament al activelor pentru fiecare scenariu în anul curent, dar și evolutiv, ținând cont de estimările făcute pentru rezultatele obținute în perioada următoare de 5 ani. Analizele evolutive și comparative, precum și unele observații sunt explicate prin intermediul graficelor, apelându-se la acestea pe tot parcursul raportului.

1. Metodologia de calcul pentru realizarea design-ului rețelei logistice - Etape

1.1. Centrul de gravitaţie

Pentru a stabili oraşul cel mai adecvat pentru amplasarea depozitelor s-a folosit metoda centrului gravitațional, această metodă fiind valabilă pentru toate scenariile, calculul fiindrealizat la nivel național, respectiv regional.

Determinarea localităților în vederea amplasării depozitelor presupune efectuarea următorilor paşi:

- se determină cantităţile totale (vânzările totale) de paleţi livrate în fiecare oraş pe întreg anul 2014;

- se introduc coordonatele fiecărui oraş în parte, aceste coordonate fiind preluate de pe GoogleMaps, notându-se cu: x – longitudinea oraşului, iar cu y- latitudinea;

- se utilizează pentru fiecare coordonată în parte, următoarea formulă: suma produselor dintre coordonatele geografice, longitudine respectiv latitudine, şi numărul total de paleţi corespunzăror fiecărui oraş;

- Coordonatele obţinute au fost introduse pe GoogleMaps pentru localizarea centrului gravitaţional, iar in funcţie de acesta s-a ales cel mai apropiat oraş pentru amplasarea depozitului.

În continuare vor fi prezentate rezultatele obţinute pentru fiecare scenariu în parte.

1.1.1. Scenariul 1 – Depozit naţional

Figura 1: Depozit scenariul 1

După parcurgerea paşilor a rezultat, după cum se poate observa din Figura 1 oraşul Braşov pentru amplasarea depozitului.

Fisiere in arhiva (3):

  • Problema design retea logistica.docx
  • Proiect logistica final.xlsx
  • Raport problema logistica.docx

Alte informatii

Logistica întreprinderii - problemă design reţea logistică 2013-2014: SC. VULTURL SRL Documentul contine: - cerinta problemei - calculele in excel - raportul problemei