Raport practică - SC Build Corp SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 4 fișiere: docx, pdf, xlsx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 7835
Mărime: 455.28KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Andrei Nestian, Lect. Drd. Catalin Clipa

Cuprins

Motivatie. 4

Sinteza raportului. 4

CAP.1 Prezentarea organizatiei. 5

1.1 Localizare. 7

1.2 Istoric . 7

1.3 Activitatea organizatiei. 11

1.3.1 Precizarea sectorului principal de activitate. 11

1.3.2 Încadrarea domeniilor de activitate conform CAEN. 11

1.3.3 Piata organizatiei. 11

1.3.4 Oferta organizatiei. 12

1.3.5 Consumatori si clienti. 14

1.3.6 Dimensiunea si structura pietei. 14

1.3.7 Dinamica pietei. 16

1.3.8 Concurenta. 17

1.4 Managementul organizatiei. 18

1.4.1 Misiunea si obiectivele organizatiei. 18

1.4.2 Sistemul de valori promovat în cultura organizatiei. 18

1.4.3 Analiza SWOT la nivelul întregii organizatii. 19

1.4.4 Strategiile generale aplicate în ultimul an. 19

1.4.5 Strategiile functionale aplicate în ultimul an. 20

1.4.6 Descrierea structurii organizatiei si reprezentarea organigramei. 20

CAP. 2 Analiza si interpretarea evolutiei pentru ultimii trei ani a principalilor indicatori economico – financiari si graficele corespunzătoare . 23

CAP. 3 Prezentarea a 2 probleme manageriale cu impact asupra performantei organizatiei, în curs de rezolvare în cadrul organizatiei. 28

3.1.1 Descrierea problemei nr.1 si contextului aparitiei sale. 28

3.1.2 Identificarea cauzelor aparitiei problemei nr.1 si a efectelor negative previzionate. 29

3.1.3 Obiectivele urmărite prin solutionarea problemei nr 1. (SMART). 30

3.1.4 Planul de măsuri pentru solutionarea problemei nr.1 si programarea derulării lor (grafic GANTT). 30

3.1.5 Implicarea managerilor în solutionarea problemei nr.1. 33

3.1.6 Efectele asteptate în urma aplicării planului de măsuri. 33

3.2.1 Descrierea problemei nr.2 si contextului aparitiei sale . 34

3.2.2 Identificarea cauzelor aparitiei problemei nr.2 si a efectelor negative previzionate . 34

3.2.3 Obiectivele urmărite prin solutionarea problemei nr 2 (SMART). 35

3.2.4 Planul de măsuri pentru solutionarea problemei nr.2 si programarea derulării lor (grafic GANTT) . 35

3.2.5 Implicarea managerilor în solutionarea problemei nr.2. 38

3.2.6 Efectele asteptate în urma aplicării planului de măsuri . 38

Bibliografie . 39

Extras din document

MOTIVAŢIE

Am ales să fac practică la firma S.C Build Corp S.R.L, cu sediul social în Iaşi pe strada Tomeşti nr.2 . Firma îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor şi are ca obiect principal de activitate construcţia de clădiri şi lucrări de geniu.

Motivul pentru care am ales această firmă a fost unul personal dar şi profesional deoarece unul din obiectivele mele pentru viitor este acela de a deveni întreprinzător în domeniul construcţiilor până la sfârşitul anului 2012 când voi tremina şi studiile. Am ales un astfel tip de activitate deoarece este profitabilă chiar daca are caracter sezonier.

Stagiul de practică s-a desfăşurat în perioada 13 iunie -26 iunie 2011. În acest timp am avut ocazia să analizez îndeaproape activitatea managerului şi a echipei pe care o conduce. Pe parcursul celor două săptămâni desfăşurate în compania Build Corp S.R.L. lucrurile s-au derulat normal, dar am întâmpinat şi unele dificultăţi în ceea ce priveşte obţinerea de date şi informaţii, o parte din ele având caracter confidenţial.

Aspectele teoretice prezentate şi studiate în cadrul cursurilor şi seminariilor le-am întâlnit cu un caracter individual în firmă. Acest lucru m-a ajutat să percep altfel teoria de la cursuri şi să îmbin mai eficient teoria cu practica.

Consider că experienţa dobândită în urma efectuării stagiului de practică în compania Build Corp S.R.L. mă va ajuta în derularea planurilor pentru viitor, iar întocmirea acestui raport a avut un efect benefic asupra mea dezvoltându-mi abilităţile de analiză şi suplimentându-mi cunoştinţele de management.

SINTEZA RAPORTULUI

Raportul de practică a fost realizat la S.C. Build Corp S.R.L. în urma desfăşurarii stagiului de practică de două săptămâni şi este structurat pe trei capitole.

În primul capitol este prezentată activitatea organizaţiei. Acest capitol cuprinde date despre localizarea firmei, istoricul său, data înfiinţării şi activităţile desfăşurate până în prezent. În continuare este precizat sectorul principal de activitate şi activităţile secundare desfăşurate în conformitate cu codul CAEN. De asemenea este prezentată şi piaţa organizaţiei, oferta şi clienţii firmei, dimensiunea şi dinamica pieţei şi nu în ultimul rând principalii concurenţi. Tot în acest capitol este descris şi managementul organizaţiei unde se găsesc informaţii despre misiunea şi obiectivele firmei Build Corp S.R.L. , sistemul de valori promovat, analiza SWOT la nivelul întregii organizaţii, câteva strategii generale şi funcţionale din ultimul an şi principalele măsuri din cadrul lor. În ultima parte a acestui capitol este descrisă structura organizatorică şi o schiţă a organigramei.

În capitolul doi este descrisă evoluţia principalilor indicatori economico – financiari pe ultimii trei ani, 2008, 2009, 2010. Aceştia sunt cifra de afaceri, veniturile totale, cheltuielile totale, profitul brut şi numărul de angajaţi. Pentru realizarea acestui capitol s-au utilizat grafice reprezentative pentru fiecare indicator .

În ultimul capitol sunt prezentate 2 probleme principale de management identificate pe perioada stagiului de practică. Aceste probleme sunt: 1.Lipsa specialiştilor pe piaţa construcţiilor din România şi 2. Furtul de pe şantiere. Pentru fiecare problemă a fost descris contextul în care a apărut şi schimbările care s-au produs la nivelul organizaţiei, cauzele apariţiei problemei şi efectele negative asupra desfăşurării activităţii. Totodată s-a întocmit şi un plan de măsuri pentru soluţionarea fiecărei probleme şi s-au construit grafice de tip GANTT pentru evidenţierea duratei derulării măsurilor. În final s-a stabilit un set de reguli pentru a implica managerii în rezolvarea problemei şi s-au prezentat câteva efecte ce sunt aşteptate în urma aplicării planului de măsuri adoptat .

În realizarea acestui raport s-au avut în vedere informaţiile furnizate de societatea comercială Build Corp S.R.L şi cunoştinţele de management dobândite pe parcursul celor două semestre de studiu .

Preview document

Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 1
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 2
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 3
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 4
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 5
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 6
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 7
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 8
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 9
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 10
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 11
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 12
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 13
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 14
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 15
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 16
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 17
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 18
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 19
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 20
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 21
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 22
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 23
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 24
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 25
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 26
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 27
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 28
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 29
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 30
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 31
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 32
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 33
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 34
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 35
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 36
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 37
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 38
Raport practică - SC Build Corp SRL - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • cuprins bun.pdf
  • Grafice build corp.xlsx
  • New Microsoft Office Excel Worksheet.xlsx
  • Raport Practica - SC Build Corp SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate – Case la Cheie

I. DESCRIEREA GENERALA A AFACERII 1.1. Descrierea afacerii in care doreste sa se intre Constructiile, la ora actuala, reprezinta o afacere destul...

Plan Afaceri M&C Construct

Se realizeaza acest plan de afaceri pentru crearea unei afaceri în domeniul constructiilor în regiunea Câmpina si implicit pe Valea Prahovei....

Raport de Practica

Motivaţie si explicaţii. Am ales sa desfăşor practica in cadrul acestei firme deoarece este o întreprindere foarte mare, societate pe acţiuni, şi...

Raport de Practica - SC SQnP SRL

Motivaţie, explicaţii: Am ales să fac raportul de practică la această firmă datorită atmosferei şi mediului în care se desfăşoară activitatea...

Raport privind cultura organizațională din cadrul companiei Glorinal

Intreprinderea Mixta "GLORINAL" a fost creata si inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat pe langa Ministerul Justitiei pe data de 16 martie...

Prezentarea companiei SC Dante Internațional SA

Prezentarea şi analiza organizaţională a companiei : SC DANTE INTERNATIONAL SA (eMag) 1.Introducere Compania aleasă şi analizată se numeşte SC...

Raport practică management - SC Aquavas SA

Motivaţie şi explicaţii Obiectivul stagiului de practică l-a constituit familiarizarea mea cu mediul de afaceri, capacitatea de integrare într-o...

Ai nevoie de altceva?