Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13852
Mărime: 101.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ceptureanu Sebastian
ASE - metodologii manageriale

Cuprins

 1. Cap. I – Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale a
 2. a S.C. Electrotehnica S.A
 3. 1. Documentarea preliminara.pg 3
 4. 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei.pg 3-4
 5. 1.1.2. Situatia economico-financiara.pg 5-6
 6. 1.1.3. Sistemul de management si componentele sale.pg 6-16
 7. 2. Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative.pg 16
 8. 2.1.1. Analiza viabilitatii economice.pg 16
 9. 2.1.1.1.1. analiza potentialului intern.pg 17-22
 10. 2.1.1.1.2. analiza cheltuielilor.pg 22-23
 11. 2.1.1.1.3. analiza rentabilitatii.pg 23
 12. 2.1.2. Analiza viabilitatii manageriale a firmei.pg 24
 13. 2.1.2.1.1. Analiza subsistemului metodologic.pg 24-25
 14. 2.1.2.1.2. analiza subsistemului decizional.pg 25-27
 15. 2.1.2.1.3. analiza subsistemului informational.pg27-28
 16. 2.1.2.1.4. analiza subsistemului organizatoric.pg 28-30
 17. 3. Puncte forte economice si manageriale.pg 31-33
 18. 4. Pucte slabe economice si manageriale.pg 34-37
 19. 5. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului de viabilitate economica a societatii comerciale.pg 38
 20. Cap.II – Strategia firmei S.C. Electrotehnica S.A
 21. 1. Formularea misiunii S.C. Electrotehnica S.A.pg 39
 22. 2. Stabilirea obiectivelor strategice.pg 40
 23. 3. Conturarea principalelor optiuni strategice.pg 40-42
 24. 4. Dimensionarea resurselor alocate.pg 42
 25. 5. Precizarea termenelor.pg 42-43
 26. 6. Stabilirea avantajului competitiv.pg 43
 27. 7. Elaborarea strategiei globale.pg 43-44
 28. 8. Implementarea strategiei.pg 45
 29. Cap. III – Reproiectarea manageriala a S.C. Electrotehnica S.A pe
 30. Baza centrelor de profit
 31. 1. Reproiectarea subsistemului decizional.pg 46-49
 32. Concluzii privind reproiectarea manageriala.pg 50
 33. Bibliografie.

Extras din proiect

Capitolul I

I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale

1.Documentarea preliminara

1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei

S.C. Electrotehnica S.A este o intreprindere de dimensiuni mijlocii , fiind o societate comerciala cu traditie in industria electrotehnica . Este una din cele mai vechi intreprinderi cu acest profil din Romania. A fost fondata in 1915 si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/463/1991 , cod unic de inregistrare : 438362. Societatea Comerciala isi desfasoara activitatea productiva/comerciala – integral in urmatorul amplasament : Str.Lujerului nr.42 , sect 6 ,Bucuresti.

Obiectul de activitate al societatii consta in : cercetare aplicativa , dezvoltare-experimen- tala , proiectarea ,producerea si comercializarea de mijloace de automatizare electronice echipa-mente de electronica industriala,echipamente de masura , reglare si control pentru produsele industriale , produse electrotehnice, etc.

Apartenenta sectoriala este cea a industriei electrotehnice. Scopul societatii comerciale (in conformitate cu statutul) :fabricatia si comercializarea produselor ce fac obiectul de activitate al societatii.

SC Electrotehnica este o societate comerciala pe actiuni , cu un capital social de 8690225 mii lei si un nunar de 347609 actiuni (valoare nominala = 25000 lei ).

Scurt istoric

Din anul 1948 ,filiala renumitei firme germane AEG din Bucuresti (fondata in anul1915) devine Intreprinderea Electrotehnica-Bucuresti , activitatile de baza constand in fabricatia panourilor de distributie si comanda , bateriilor si a altor produse din domeniu.

In perioada 1971-1989 , beneficiind de investitii in cadrul a doua mari dezvolatari (1971-1975 si 1976-1980) , intreprinderea isi restructureaza profilul , realizand produse de tehnicitate medie ( transformatoare , tablouri de comanda,aparatura electromedicala,motoare electrice de mica putere,aparataj electric de joasa tensiune).Esalonat s-a trecut la productia de echipamente pentru actionari electrice si automatizari , realizate in gama 0.5 Kw-330 Mw,acoperind astfel tot necesarul economiei nationale in acest domeniu.

In baza HG 1213/1990 se constituie SC Electrotehnica SA – Bucuresti , prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Intreprinderi Electrotehnica.

Managementul societatii comerciale este asigurat de :

• Directorul general (presedinte al consiliului de administratie)- Csorba Ladislau

• Adunarea Generala a Actionarilor

• Consiliul de Administratie

• Comisia de Cenzori

• Echipa de conducere

• Sefi de compartimente functionale si operationale

• Maistri

Actionari , participanti la capitalul social :

• Romarta 2000 – 50.58%

• Lindsell Enterprises LTD – 14.92 %

• Alti actionari fizic sau juridic – 34.50%

Atributiile , responsabiliatile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate in Statutul Firmei si ROF. Pentru personalul de management ce consemneaza sarcinile , competentele si responsabilitatile sunt fisele de post.

SC electrotehnica are o productie de serie mica si de unicate cu complexitate

ridicata ,implicand o gama foarte variata de produse fabricate in regim de serii mici si unicate. Aceasta caracteristica implica dificultati in procesul de aprovizionare , fiind necesara procura-rea unui sortiment divers de materiale,semifabricate si produse in cantitati mici de la un numar mare de furnizori , cu repercursiuni directe asupra pretului de cost si a termenului de procurare. SC Electrotehnica are relatii de cooperare cu FURNIZORII evaluati si acceptati de aceasta , categorisiti pe nivel de incredere conform „ Listei Furnizorilor Acceptati”.

Furnizori :

• ALRO Slatina S.A – categoria A

• Electroaparataj SA Bucuresti – cat. B

• INCDFM magurele – cat.C

• ISPAT SIDEX SA Galati – cat B

• POLICOLOR SA Bucuresti – categ B

• TEROM SA Iasi – cat A

• ASCHNEIDER ENERGIETECHNIK SRL Bucuresti – cat B

Nota * Categoria furnizorului(A;B;C) indica gradul de incredere acordat acestuia

Contractarea produselor care urmeaza sa fie realizata in serii mici si unicate de complexitate ridicata , prezinta un grad sporit de dificultate in sensul necesitatii contactarii unui nr mare de clienti potentiali si oferirea de produse la nivelul cerintelor clientilor , la preturi de cost cat mai reduse si cu termene de livrare foarte stranse , indicatori care duc la castigarea lici-tatiilor. SC electrotehnica are relatii de cooperare,materializate in contracte ferme cu CLIENTI relevanti cum ar fi:

• ALSTROM TRANSPORT

• ELECTRO SIND SRL BUCURESTI

• ELECTRICA DOBROGEA

• TITAN ECHIPAMENTE NUCLEARE

• ROMBAT SA BISTRITA

• TERMOELECTRICA BUCURESTI

• ALPROM SLATINA

• UMEB BUCURESTI

Vanzarea produselor finite se realizeaza prin agentii de vanzari repartizati pe zone geografice care realizeaaza atat ofertarea , participarea la licitatii cat si incasarea contravalorii produselor prin managerul de credit.

1.1.2. Situatia economico-financiara

In vederea realizarii studiilor de diagnosticare s-au luat in considerare informatiile referitoare la situatia economico-financiara a societatii comerciale SC Electrotehnica SA in dinamica, respectiv pe un interval de timp de trei ani, si anume 2002, 2003 si 2004 pentru formularea unor concluzii pertinente sub forma punctelor forte, a punctelor slabe si a recomandarilor.Dinamica situatiei economico-financiare inregistrate in perioada 2002-2004 este evidentiata prin intermediul unor indicatori economici prezentati in tabelul urmator:

Preview document

Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 1
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 2
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 3
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 4
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 5
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 6
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 7
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 8
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 9
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 10
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 11
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 12
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 13
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 14
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 15
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 16
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 17
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 18
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 19
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 20
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 21
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 22
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 23
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 24
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 25
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 26
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 27
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 28
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 29
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 30
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 31
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 32
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 33
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 34
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 35
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 36
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 37
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 38
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 39
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 40
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 41
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 42
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 43
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 44
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 45
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 46
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 47
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 48
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 49
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 50
Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Reproiectarea Sistemului de Management la SC Electrotehnica SA.doc

Alții au mai descărcat și

Reproiectarea sistemului de management la SC Conpet SA Ploiești

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Îmbunătățirea managementului în cadrul SC Ecrocompany SA

Mi-am ales aceasta tema deoarece managementul in societatea romaneasca s-a văzut confruntat in ultimii ani cu schimbări semnificative in ceea ce...

Diagnosticarea viabilității economice și manageriale

Capitolul 1: Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1 Documentare preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul producției

INTRODUCERE Lucrarea pe care o prezentam cititorilor se adreseaza cu prioritate, studentilor facultatii de Management din Academia de Studii...

Monografie la SC E.On Moldova SA

CAP 1. Organizare şi funcţionalitate la SC E.ON Moldova SA 1.1. Scurt istoric În 23 iulie 1991 are loc înfiinţarea SC E.ON Moldova SA Iaşi având...

Proiect Economic

1. Aspecte privind diagnosticarea viabilitatii economice si magaeriale a societatii comerciale Proiectul este elaborat pe exemplul unei firme,...

Proiectarea și reproiectarea mașinii de spălat

CAP. I Alegerea sistemului. Stabilirea temei de proiectare Alegerea sistemului de analizat este o etapa importanta. Metoda IMV cuprinde...

Impactul modernizării instrumentarului managerial asupra performanțelor firmei

Capitolul I Aspecte teoretico-metodologice privind sistemul metodologico-managerial 1.1. Definirea și principalele componente ale sistemului...

Ai nevoie de altceva?