Reproiectarea Sistemului de Management la SC Lido Girbea SRL

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Reproiectarea Sistemului de Management la SC Lido Girbea SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 58 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ovidiu Nicolescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Prezentare generală a S.C. Lido Gîrbea S.R.L 4
II. Analiza diagnostic a S.C. Lido Gîrbea S.R.L 5
1. Diagnosticarea economică 5
A.Situatia economico-financiară 5
B.Analiza viabilitătii economice 6
a) Analiza potentialului intern 6
b) Analiza cheltuielilor 10
c) Analiza veniturilor 11
2. Diagnosticarea sistemului de management 13
A. Subsistemul metodologic 13
B. Subsistemul decizional 14
C. Subsistemul informational 21
D. Subsistemul organizatoric 28
3. Identificarea principalelor puncte forte 36
4. Identificarea principalelor puncte slabe 38
5. Formularea unor recomandări privind amplificarea potentialului de viabilitate economică si managerială 40
III. Elaborarea strategiei S.C. Lido Gîrbea S.R.L 41
1. Stabilirea misiunii organizatiei 41
2. Stabilirea obiectivelor strategice 42
3. Determinarea optiunilor strategice 42
4. Stabilirea resurselor necesare 44
5. Stabilirea termenelor strategiei 45
6. Avantajul competitiv 45
7. Elaborarea strategiei globale 46
8. Implementarea strategiei 47
IV. Reproiectarea subsistemului organizatoric al S.C. Lido Gîrbea S.R.L 48
ANEXĂ 54

Extras din document

I. Prezentare generală a S.C Lido Gîrbea S.R.L

S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comertului sub nr.J10/574/2002, Cod fiscal 14953740-atribuit R de la înfiintare. Societatea a fost înfiintată în noiembrie 1992 în baza Legii nr.31/1990, initial ca societate în nume colectiv cu capital privat, funcţionând în conformitate cu legislaţia română aplicată în materia societăţilor comerciale şi cu actul constitutiv. Începând cu luna iunie 2005 s-a modificat forma juridică a societătii din societate comercială în nume colectiv, în societate comercială cu răspundere limitată. SC Lido Gîrbea SRL are sediul în Ploiesti, Strada N.Filimon, nr.19, complex Movila Vulpii.

Obiectul de activitate real si declarat îl constituie:

- fabricarea produselor de panificatie;

- fabricarea produselor proaspete de patiserie;

- produse de morărit.

S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. este o firmă privată cu un capital social de 2.500.000 lei si un număr de 250.000 părti sociale egale, în valoare de 10 lei fiecare parte, ce apartin asociatului unic Gîrbea Gheorghe.

Managementul societătii comerciale este asigurat de :

-directorul executiv

-directorul general

-directorii comerciali

-directorul economic

-administratori

Atributiile, responsabilitătile si competentele organismelor participative de management sunt evidentiate în Statutul firmei si Regulamentul de ordine interioară. Pentru personalul de management si executie, documentele ce consemnează sarcinile, competenetele si responsabilitătile sunt fisele de post.

Furnizorii sunt: Inter Agro PH, Cereal Com Dolj.

Clientii sunt reprezentati de supermarketuri şi hypermarketuri precum Artima Retail Inv Co S.A., Carrefour România, Kaufland România SCS, Metro Group România.

II. Analiza diagnostic a S.C. Lido Gîrbea S.R.L

1. Diagnosticarea economică

A. Situatia economico-financiară

În ceea ce priveşte S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L., dinamica situaţiei economico-finanaciară înregistrată în perioada 2007-2008 este evidenţiată prin intermediul următorilor indicatori economici după cum se află în Tabelul 1.

Tabelul 1

Nr.

crt. Indicator Nivel an 2007 Nivel an 2008 %

0 1 2 3 4

1 Cifra de afaceri (lei) 15.934.351 34.747.751 218,06

2 Număr de salariaţi (pers) 196 220 112,24

3 Productivitatea muncii (lei/sal) 81.297,7 157.944,32 194,27

4 Fond salarii (lei) 1.000.000 1.400.000 140

5 Salariul mediu (lei/sal) 5.102,04 6.363,63 124,72

6 Mijloace fixe 18.000.000 19.000.000 105,55

7 Active circulante (lei) 6.307.489 4.951.449 78,5

8 Stocuri – total (lei), din care: 776.693 1.468.528 189,07

9 Profit brut (lei) 2.198.653 4.559.305 207,37

10 Cheltuieli totale (lei) 19.306.596 35.146.777 182,04

11 Capital social ( lei) 2.500.000 2.500.000 100

12 Capitaluri proprii (lei) 7.246.102 11.175.964 154,23

13 Capital permanent 7.246.102 11.175.964 154,23

14 Număr părti sociale 250 250 100

15 Datorii totale (lei), din care: 12.291.674 14.955.431 121,67

15.1 Datorii pe termen scurt 12.291.674 12.558.380 102,16

16 Rata rentabilităţii costurilor (%) 11,38 12,97 113,97

17 Rata rentabilităţii activelor totale (%) 9,04 19,03 210,5

18 Rata rentabilităţii comerciale (rata rentabilităţii veniturilor - %) 13,79 13,12 95

19 Rata rentabilităţii economice (%) 30,34 40,79 134,44

B. Analiza viabilitătii economice

Pentru intervalul de timp 2007 – 2008, situaţia economico-financiară a S.C. LIDO GÎRBEA S.R.L. este favorabilă, având în vedere faptul că în fiecare din anii anteriori a înregistrat profit. Informaţiile din Tabelul 1 sunt relevante pentru a ilustra, pe ansamblu, aspectele pozitive şi negative ce au marcat, în dinamică, activitatea firmei.

a) Analiza potentialului intern

Viabilitatea economică a întreprinderii este dependentă de volumul, structura si eficienta utilizării resurselor materiale, financiare si umane.

Resursele umane sunt abordate din două puncte de vedere: pe de o parte ca dimensiune şi structură şi, pe de altă parte, de pe poziţia eficienţei utilizării personalului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reproiectarea Sistemului de Management la SC Lido Girbea SRL.doc

Alte informatii

Facultatea de Management Economic Academia de Studii Economice București