Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12315
Mărime: 71.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

1. Date de identificare a societăţii comerciale 3

2. Conducerea / personalul firmei 4

3. Descrierea activităţii curente 7

4. Piaţa actuală 10

5. Informaţii financiare privind activitatea trecută 12

6. Activitatea viitoare: proiecte de investiţii 13

7. Date privind piaţa, promovarea si vânzarea produselor 19

8. Informaţii financiare privind activitatea viitoare a firmei 21

9. Politica în domeniul calităţii şi implementarea SMC 24

10. Angajamentul managementului 26

CONCLUZII 28

BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

1. Date de identificare a societăţii comerciale

Numele firmei: S.C. VECTRA IMPEX S.R.L. Sediul firmei (adresa, telefon, fax): Tg.Jiu, Cartier Bârseşti, nr. 3, judeţul Gorj, telefon/fax 0253/215565. Cod fiscal: RO 6470818.

Numărul şi data înregistrări la Oficiul Registrului Comerţului: J18/1539/1994. Forma juridică de constituire: Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.).

Tipul activităţi potrivit obiectului de activitate : CAEN 2661 – Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii, produce țigle și accesorii din beton de ciment, pavele superfinisate din beton de diferite forme și dimensiuni, bolțari din beton pentru anexe gospodărești cu pereți de zidărie neportanți, elemente de gard din beton pentru împrejmuiri.

De asemenea, SC VECTRA IMPEX SA are un șantier pentru execuția lucrărilor de construcții în situații contractuale.

SC VECTRA IMPEX SRL posedă o dotare tehnică de mică și mare mecanizare care permite o bună desfășurare a execuției la toate lucrările contractate și care asigură independență în susținerea ritmului stabilit la toate categoriile de lucrări.

Ca o componentă a sistemului de management al calității în construcții, SC VECTRA IMPEX SRL, verifică calitatea produselor și lucrărilor realizare prin laboratorul gradul II al SC CITEX SA Tg-Jiu, cu care avem contract de colaborare.

Laboratorul este autorizat de Inspectoratul în Construcții. Organizația noastră dispune de personal de specialitate calificat și instruit pentru realizarea produselor declarate. Pentru realizarea lucrărilor de construcții organizația angajează prin contract personal de specialitate conform prevederilor legislației din domeniu.

Natura capitalului social şi valoarea (particular, străin, mixt):

- Capital social subscris şi vărsat 25.000 lei – capital privat

- Asociaţi, acţionari principali:

Tabelul nr. 1

Numele acţionarului/asociatului Ponderea deţinută din capitalul social - %

1. Avramescu Leonid-Marcel 50%

2. Istratie Emanoil 50%

2. Conducerea / personalul firmei

* NOTA: Directorul General este Reprezentantul Managementului pentru SMC.

Fig. nr. 1: Organigrama S.C. VECTRA IMPEX S.R.L. TG-JIU

a) CONDUCEREA

Nume: Avramescu Prenume: Leonid Marcel

Funcţia: Director general

Studii: INSTITUTUL POLITEHNIC ,, TRAIAN VUIA’’ Facultatea de Construcţii Timişoara – inginer, 1978-1983

Experienţă:

Tabelul nr. 2

Înteprinderea Funcţia deţinută Perioada

S.C. SCIFCAI S.A. Tg.Jiu inginer stagiar, şef lot şi inginer şef şantier Oct. 1983-feb.1994

S.C. VECTRA IMPEX S.R.L. Tg.Jiu inginer, director general Feb.1994- şi în prezent

Atribuții și responsbilități :

- aprobă programele anuale de instruire a personalului tehnic şi de execuţie;

- încheie contractele cu clienţii şi realizează interfeţe cu beneficiarii, proiectanţii şi furnizorii pe parcursul derulării execuţiei;

- aprobă comenzile / contractele cu furnizorii agreaţi de materiale, echipamente, utilaje şi cu prestatorii de servicii ;

- aprobă lista furnizorilor agreaţi;

- numeşte, prin decizie, comisiile de recepţie a materialelor şi produselor;

- aprobă fişele posturilor pentru toate nivelurile de personal angajat;

- aplică criterii obiective privin promovarea personalului pe baza experienţei şi competenţei;

- dispune rezolvarea promtî a sesizărilor şi reclamaţiilor întemeiate din partea clienţilor şi corectarea cauzelor ce au generat neconformităţile ce fac obiectul sesizării.

- stabileşte şi menţine politica şi obiectivele organizaţiei referitoare la calitate:

- promovează politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii ale organizaţiei pentru a creşte conştientizarea, motivarea şi implicarea;

- asigură concentrarea întregii organizaţii asupra cerinţelor clientului;

- se asigură că sunt implementate procesele adecvate pentru a facilita îndeplinirea cerinţelor clienţilor şi a altor părţi interesate în realizarea obiectivelor calităţii;

- se asigură că este stabilit, implementat şi menţinut un sistem de management al calităţii eficace şi eficient pentru a realiza obiectivele calităţii;

- asigură resursele necesare;

- răspunde de evaluarea şi actualizarea periodică a sistemul de management al calităţii ;

- decide asupra acţiunilor de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii;

- aprobă Manualul SMC şi celelalte documente ale SMC şi actualizarea acestor documente în funcţie de eventualele situaţii noi apărute.

- asigură structura organizatorică a compartimentelor de calitate în funcţie de condiţiile concrete din cadrul organizaţiei ;

- analizează periodic rapoartele Responsabilului SMC ş alte documente privind implementarea sistemului calităţ;

- aprobă acţiunile corective propuse de Responsabilul SMC şi urmareşte realizarea acestora ;

- aprobă planul anual de audit intern la propunerea Responsabilului SMC ;

Nume: Istratie

Prenume: Emanoil

Funcţia: Director tehnic

Studii: INSTITUTUL DE CONSTRUCŢII Bucureşti, Facultatea de Maşini Unelte – inginer, 1991-1995

Experienţă:

Tabelul nr. 3

Înteprinderea Funcţia deţinută Perioada

S.C. VECTRA IMPEX S.R.L. Tg.Jiu inginer, director tehnic producţie Oct.1995- şi în prezent

Atribuții și responsabilități :

- asigură prospectarea şi evaluarea pieţii interne şi externe de lucrări în vederea participării la licitaţii ;

- asigură, prin Compartimentul tehnic - producţie, activitatea de pregătire a documentaţiei de ofertare şi participare la licitaţii ;

- răspunde de activitatea de planificare a execuţiei în corelare cu termenele contractate ;

- participă direct la soluţionarea unor probleme de întocmire a documentaţiei sau ivite în timpul execuţiei;

- răspunde de soluţionarea, în conformitate cu prevederile legale a neconformităţilor constatate în timpul execuţiei;

Preview document

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 1
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 2
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 3
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 4
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 5
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 6
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 7
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 8
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 9
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 10
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 11
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 12
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 13
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 14
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 15
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 16
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 17
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 18
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 19
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 20
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 21
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 22
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 23
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 24
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 25
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 26
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 27
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 28
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 29
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 30
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 31
Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Reproiectarea Sistemului de Management la SC Vectra Impex SRL Studiu de Caz
    • CAPITOLUL.doc
    • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?