Simulare Manageriala

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Simulare Manageriala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Luban Florica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

În problematica studiului înlocuirii utilajelor apar cel putin doua aspecte importante. Primul aspect priveste utilajele noi. Operatia prin care ele sunt introduse este cunoscuta în economie drept investitie si necesita un prim studiu specific, folosind instrumentele economice. Prin aceste studii se determina oportunitatea realizarii înlocuirii utilajelor prin prisma efectelor economice si sociale viitoare.

Cel de-al doilea aspect priveste utilajele vechi. Acest aspect este mai complex si face referire la mai multe problematici, economico-sociale si tehnice care dau necesitatea realizarii operatiei de înlocuire a utilajelor.

Obiectivele complexe ale agentilor economici care privesc retehnologizarea si modernizarea, presupun masuri de sporire a gradului de înzestrare tehnica a muncii, de perfectionare a tehnologiilor si ale utilajelor, etc. Un rol esential în atingerea acestor obiective îl are modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie, care asigura mobilizarea factorilor intensivi de crestere economica, deci asigura într-o masura mai mare cresterea eficientei economice.

Un rol important îl are activitatea de achizitionare de noi tipuri de utilaje care sa asigure reducerea cheltuielilor materiale si a consumurilor specifice, îmbunatatirea structurii productiei, cresterea calitatii produselor finite. Din aceasta cauza apare necesitatea fundamentarii cât mai reale a efortului total, considerând în calcul, pe lânga valoarea investitiilor, si cheltuielile care se fac cu întretinerea si repararea utilajelor si influenta exercitata de factorul timp asupra acestor eforturi.

O metoda de stabilire a directiei de alocare a resurselor, de alegere a variantei optime de achizitie a utilajelor, o constituie minimizarea sumei de recuperat pe o perioada data de timp (anual). În acest caz, costul cu reparatiile din perioada considerata se deconteaza la momentul achizitiei utilajului adaugându-se la valoarea de achizitie si totalul se pondereaza cu factorul de recuperare a fondurilor cheltuite pentru a stabili suma ce trebuie recuperata.

Astfel, se are în vedere recuperarea integrala a sumelor cheltuite cu achizitia,

întretinerea si repararea utilajului. Un volum mai mare al cheltuielilor cu întretinerea si functionarea utilajului asigura un nivel mai înalt de folosire a acestuia cu efecte directe în

rezultatul economic. Din acesta cauza este necesara calcularea indicatorului cheltuieli de recuperat anuale ce revin la o unitate de efect.

În problematica studiului înlocuirii echipamentelor, un aspect important îl reprezinta determinarea momentului optim de înlocuire a echipamentelor din cauza uzurii fizice si morale.

Din punct de vedere economic, uzura echipamentelor determina reducerea treptata atât a performantelor cantitative cât si calitative.Înlocuirea presupune costuri suplimentare legate de achizitionarea si instalarea echipamentului nou.Prin urmare, momentul optim de

înlocuire trebuie ales astfel încât sa se realizeze cel mai bun compromis între performantele sistemului si costul de înlocuire.

Având în vedere ca reducerea performantelor se produce treptat, în evolutia echipamentelorse pot identifica mai multe „stari” în functie de performante si gradul de uzura.

Momentul trecerii de la o stare la alta nu poate fi cunoscut cu certitudine, dar poate fi definit cu ajutorul probabilitatilor. In aceste conditii, metoda Monte Carlo poate fi utilizata pentru simularea evolutiei performantelor utilajului si analiza unor politici de înlocuire a echipamentelor.

Studiu de caz „Baza de aprovizionare Floresti”

Prezentare de ansamblu a firmei BAF

„Baza de Aprovizionare Floreşti” cu sediul în comuna Floreşti, judetul Prahova, în subordinea SNP PETROM să , are ca obiect de activitate: aprovizionarea tehnico-materiala a unitatilor de petrol şi gaze, cu materiale şi produse specifice activitatii de foraj şi extractie, în cantitati nevagonabile pe consumator; recuperari şi reconditionari de material tubular şi alte materiale din industria de petrol şi gaze. Baza exercita prin subunitatile sale functia de depozit pentru unitatile din subordinea SNP PETROM pe care le deserveste. Baza de aprovizionare Floreşti se încadrează în grupa I de organizare şi grupa V de ramură.Piaţa pe care activeaza sunt subunitatile Petrom carora le asigura materialele necesare bunei desfasurari a procesului de productie.

Pentru desfăşurarea acestor activitaţi unitatea are în structura organizatorică servicii, birouri şi compartimente amplasate în sediul propriu cât şi trei agenţii de aprovizionare (Leordeni- judeţul Argeş, Târgul Jiu – judeţul Gorj, Dărmăneşti –judeţul Bacău). Prin specialiştii formaţi cât şi prin structura organizatorică aleasă , în cadrul unitaţii se pot asigura cele mai bune condiţii de muncă, se elimină verigile intermediare , se asigură o încărcare judicioasă cu sarcini al fiecărui compartiment şi salariat, asigurându-se o conducere fermă şi oportună până la nivelul fiecaărui loc de muncă.

Având în vedere unităţile pe care le aprovizionează economiile la preţul de cost (prin reducerea cheltuielilor de transport), deservirea prompta cu materiale în cazuri de urgenţă ”Baza de aprovizionare Floreşti” şi-a organizat desfacerea în afara depozitelor proprii prin intermediul punctelor de lucru amplasate în apropriere sau situate în incinta schelelor de producţie petrolieră.

”Baza de aprovizionare Floreşti” (sediu) are în ţară puncte de lucru direct subordonate în:

Videle( judeţ Teleorman), Zădăreni( Judeş Arad), Moreni (Judeţ Dâmboviţa), Scăieni( Judeţ Prahova), Iarca( Judeţ Brăila), Suplacul de Barcău (Judeţ Bihor), Şandra (judeţ Timiş), Roşiori Bihor (Judeţ Bihor), Berca (Judeţ Buzău), Viforâta(judeţ Dâmboviţa), Floreasca (Bucureşti), Corbii Mari(Judeţ Dâmboviţa), Marghita (judeţ Bihor), Pecica (judeţ Arad), Borş ( judeţ Bihor.

Conform programului stabilit de SNP PETROM să BUCUREŞTI, numai o parte din produsele gestionate de ”Baza de aprovizionare Floreşti” sunt transportate cu mijloace proprii la sediul unitaţii şi la unităţile de desfacere din teritoriu.

Prin experienţa dobândită ca şi prin seriozitatea în relaţiile cu furnizorii şi clienţii săi, ”Baza de aprovizionare Floreşti” colaboreaza cu peste 2000 de parteneri, care din furnizori au devenit şi clienţi ai unitaţii.

Acest lucru creează condiţii favorabile pentru ”Baza de aprovizionare Floreşti”, respectiv pentru SNP PETROM să BUCUREŞTI, întrucât la negocierea preţurilor se asigură un nivel scăzut al acestora , drept uramare a cantităţilor mari contractate , precum şi a relaţiilor economice create cu aceşti furnizori. Principalii furnizori de materiale sunt: PETRO TUB Roman; ENERGIA Constanta; SILCO TUB Zalau; ARPECHIM Pitesti; PETRO BRAZI Ploiesti;UPETROM Ploiesti

În actuala conjunctură pentru eliminarea efectelor blocajului financiar o mare parte din furnizorii parteneri au devenit şi clienţi ai bazei , plata mărfurilor aprovizionate efectuându-se prin compensări , în sistem „barter”.

Spectaculoasa creştere a productivităţii muncii nu ar fi fost posibilă fără introducerea tehnicilor moderne de evidenţă şi de calcul electronic, însoţite de pregătirea corespunzătoare a personalului şi de extinderea ofertei de produse pentru beneficiarii din alte ramuri industriale.

Experienţa de 9 decenii în domeniul aprovizionării tehnico- materiale face ca ”Baza de aprovizionare Floreşti” să fie una dintre cele mai apreciate unităţi de profl din ţară.

Baza de aprovizionare Floreşti este structurată pe 4 subunităţii după cum urmează:

Floreşti sediu – director Iliescu Gheorghe cu un numeric de 284 de salariaţi ;

Regiunea Centru – manager zona Tudor Nicolae cu un numeric de 123 de salariaţi ;

Regiunea Vest - manager zona Stoian Iulian cu un numeric de 133 de salariaţi ;

Regiunea Est - manager zona Predica Daniel cu un numeric de 108 de salariaţi ;

Pentru desfăşurarea activităţii, BAF are în structura organizatorică compartimente funcţionale (birouri, servicii), secţii şi sectoare de desfacere, la rândul său organizate pe formaţii şi echipe de lucru cu relaţii de subordonare conform organigramei. Activitatea de la Baza aprovizionare Floreşti are în componeţă trei servicii de desfacere, un departament de logistică şi mentenanţă , un birou HSEQ şi un birou de resurse umane, celelalte departamente( financiar-contabil, marketing, juridic) apartinând de SNP Petrom să şi nu sunt incluse în cadrul BAF.

Fisiere in arhiva (1):

  • Simulare Manageriala.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCURESTI