Sistemul de Management al unei Institutii Publice

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Sistemul de Management al unei Institutii Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 13 fisiere doc de 58 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CUPRINS
1. Procesul de management si functiile manageriale & 3
2. Reproiectarea manageriala si implicarea managerilor 8
3. Componenta metodologica a managementului & 12
3.1. Subsistemul metodologic managerial & 12
3.2. Managementul prin obiective 14
3.3. Managementul prin proiecte 16
3.4. Managementul prin exceptii 19
4. Sistemul decizional 21
4.1. Procesele decizionale si elementele de conditionare & 21
4.2. Tipologia deciziilor . 22
4.3. Calitatea deciziilor & 23
4.4. Continutul procesului decizional . 24
4.5. Reproiectarea decizionala 25
5. Componenta informationala a managementului 27
5.1. Definirea si componentele sistemului informational 27
5.2. Tipologia informatiilor . 28
5.3. Functiile sistemului informational . 30
5.4. Deficiente ale sistemului informational 30
5.5. Reproiectarea sistemului informational . 31
6. Componenta organizatorica a managementului 34
6.1. Prezentare generala 34
6.2. Reproiectarea sistemului organizatoric 38
6.3. Componenta organizatorica a managementului Consiliului Judetean Neamt .41
7. Concluzii 50
8. Bibliografie & 55

Extras din document

1. PROCESUL DE MANAGEMENT SI FUNCTIILE MANAGERIALE

Managementul, abordat concomitent ca teorie si practica, este, în etapa actuala, unul dintre cei mai importanti factori generatori de performante economice la nivel de organizatie. Functionalitatea, eficienta si eficacitatea acesteia sunt dependente apreciabil de calitatea, eficienta si eficacitatea managementului.

Literatura de specialitate din tara noastra s-a oprit, în ultimii ani, la evidentierea rolului si locului managementului în economia organizatiei, la clarificarea ipostazelor în care acesta poate influenta comportamentul sau economic si comercial. Astfel, managementul este:

- stiinta, în sensul ca studiaza o categorie aparte de procese de munca, numite procese de management, relatiile pe care acestea le genereaza, în vederea descoperirii de principii si legitati ce le guverneaza si conceperii de instrumente care sa permita realizarea obiectivelor în conditii de eficienta si eficacitate;

- practica, în sensul ca elementele de natura teoretico-metodologica sunt operationalizate la nivel de organizatie si componente procesuale ori structurale ale acesteia prin intermediul unor decizii si actiuni specifice. Cei care exercita managementul poarta denumirea de manageri, în cea mai mare parte persoane care, în virtutea sarcinilor, competentelor si responsabiltatilor cirscumscrise posturilor ocupate, adopta decizii prin care influenteaza comportamentul decizional si operational al altor persoane (numite executanti sau subordonati

- activitate - managementul presupune un grupaj de atributii specifice, în a caror exercitare sunt implicate mai multe posturi dintr-un compartiment sau chiar un compartiment. Astfel de atributii vizeaza, cu prioritate, proiectarea, reproiectarea si întretinerea functionarii sistemului de management si a componentelor sale majore metodologica, decizionala, informationala, organizatorica.

Tinând cont ca un manager conduce alti oameni, regasiti într-o formula organizatorica bine delimitata si dimensionata (organizatie, compertiment, etc.) acesta trebuie sa adopte decizii si sa initieze actiuni care sa permita realizarea obiectivelor în conditii de eficienta si eficacitate.

Cu alte cuvinte, ele trebuie sa:

- prevada

- organizeze

- coordoneze

- antreneze

- controleze

- evalueze

Previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea si control-evaluarea sunt zone de interes pentru manager, sunt functii ale managementului la nivelul carora cel care conduce si gestioneaza îsi pune în opera competenta pentru obtinerea de rezultate corespunzatoare.

PREVIZIUNEA

Este functia cea mai importanta a unui proces managerial, de continutul sau depinzând decisiv maniera de derulare si rezultatele exercitarii celorlalte functii situate în aval organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare.

Previziunea cuprinde decizii si actiuni, prin care se stabilesc obiectivele organizatiei si componentelor sale procesuale si structurale, se stabilesc modalitatile de realizare, se dimensioneaza resursele ce urmeaza a fi angajate si se precizeaza termenele intermediare si finale de îndeplinire a obiectivelor.

Exercitarea acestei functii se concretizeaza în trei importante activitati microeconomice:

- prognozarea - în urma careia se elaboreaza prognoze;

- planificarea - regasita în elaborarea de strategii si politici globale si partiale;

- programarea - respectiv detalierea în timp si spatiu a politicilor, prin intermediul programelor.

Organizatiile românesti se confrunta în prezent cu probleme dintre cele mai dificile si datorita unor disfunctionalitati generate de exercitarea previziunii:

- insuficienta unor strategii si politici globale care sa valorifice oportunitatile mediului ambiant, national si international;

Fisiere in arhiva (13):

 • bibliografie.doc
 • cap1.doc
 • cap2.doc
 • cap3.doc
 • cap4.doc
 • cap5.doc
 • cap6.doc
 • concluzii.doc
 • coperta.doc
 • cuprins.doc
 • cuvant inainte.doc
 • introducere.doc
 • retroproiector.doc