Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A.

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 11525
Mărime: 518.65KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.dr.ing. Daniela Fighir
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi
Specializare: Ingineria Mediului

Cuprins

1. Descrierea organizatiei, misiunea organizatiei 3

1. 2. Profilul de activitate 4

1. 3. Identificarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației 5

2. Descrierea managementului organizational 8

2.1. Structura organizationala 8

2.2. Sisteme de management identificate la nivelul organizatiei 9

3. Cercetarea impactului problemelor si reglementarilor de mediu asupra managementului organizational 11

3.1. Conditii generale cu privire la relatia interprindere-mediu ambient 11

3.2. Componentele mediului ambiant al întreprinderii. 11

3.3. Factorii de influenţă ai mediului care influenţează întreprinderea 15

3.4. Identificarea problemelor de mediu ale organizaţiei 18

3.5. Cercetarea impactului problemelor de mediu şi reglementărilor încadrul organizaţiei 22

ETAPA IV: PROIECTAREA SISTEMULUI DE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DE MEDIU SPECIFICI ORGANIZAŢIEI S.C. STIROM S.A. 26

4.1. Indicatorii de mediu din ISO 14031 26

4.2. Identificarea factorilor poluatori în cadrul organizaţiei S.C. STIROM S.A. 30

4.3. Performanţe de mediu propuse, obiectivele şi ţintele de mediu aleorganizaţiei S.C. STIROM S.A. 33

4.4. Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei. 34

4.5. Identificarea actiunilor managerial si a resurselor necesare atingerii performantelor de mediu 36

4.6. Criterile de selectie a indicatorilor de performanta de mediu 38

4.7. Aplicarea metodologiei de selectie a indicatorilor de performanta de mediu 39

4.8. Sistem de indicatori de performanta specifici 41

4.10. Identificarea responsabilitatilor de mediu organizatiei S.C. STIROM S.A. 51

4.11. Stabilirea deciziilor de mediu specifice diferitelor categorii de manageri ai organizatiei 53

4.12. Intocmirea diagramei de relatii pentru fiecare compartiment al structurii organizational 56

Bibliografie 57

Extras din document

S.C. Stirom S.A. a fost înfiinţată în anul 1968 în Bucureşti sub numele de Întreprinderea de Articole de Sticlărie Bucureşti.Începând cu anul 1990, a devenit societate comercială pe acţiuni, sub denumirea de Stirom SA, iar din 1995 a devenit companie majoritar privată. La începutul anului 2003, Stirom S.A. a fost preluată de grupul Yioula Glassworks, cu sediul în Grecia, grup ce deţine alte 6 fabrici de sticlă în Grecia, Bulgaria şi Ucraina.

STIROM SA este cel mai mare producător intern de articole de sticlărie, fiind prezentă pe listele de furnizori importanţi ale tuturor companiilor care utilizează ambalaje din sticlă, dar şi ale marilor reţele de magazine tip” cash and carry” sau ale supermarketurilor, pentru articolele de menaj.

Amplasarea activităţii: Bucureşti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45.

Amplasamentul este situat în partea estică a municipiul Bucureşti, în zona industrială de est la aproximativ 2 km sud de autostrada Bucureşti - Constanţa (Autostrada Soarelui).

Fabrica este amplasată pe Platforma Industrială Dudeşti şi are asigurat accesul la căile rutiere şi C.F.R. Terenul pe care se află construcţiile aparţinând societăţii comerciale Stirom S.A. are o suprafaţă totală de 138215 m2, din care total suprafaţă construită 70763 m2.

Produsele realizate Stirom S.A. sunt reprezentate de sticlăria de ambalaj: butelii (pentru alcool, bere, vin, racoritoare, etc), borcane si flacoane. Produsele de ambalaj se pot realiza in următoarele culori: alb, brun, verde si olive green. De asemenea, Stirom S.A. comercializează produse de menaj achiziționate de la societatea afiliată New Glass SA Bulgaria. produsele de menaj se impart in două categorii in funcție de tehnologia de fabricatie: suflate si presate, produsele suflate sunt exclusiv pahare. Produsele presate se subimpart in 2 grupe: pahare presate și alte articole presate. Produsele de menaj se realizează in culoarea albă.

În principal, producția Stirom S.A. se adreseaza pieței interne și in special producătorilor industriali, iar la menaj comercianților en gross și en detail.

Misiunea organizatiei

Misiunea prioritară ale strategiei de management in cadrul SC STIROM SA este axată pe echilibrarea rezultatelor economice cu cele in domeniul protectiei mediului si orientarea către eliminarea cauzelor poluării.

S.C. STIROM S.A. continuă să rămână şi astăzi cel mai mare producător intern, având o capacitate de producţie de peste 450 tone sticlărie / zi.

1.2. Profilul de activitate

Încă de la înfiinţarea sa, S.C. STIROM S.A. a fost şi continuă să rămână cea mai mare întreprindere din România de sticlărie automată. Domeniul de activitate al societăţii, prevăzut în statutul său, constă din fabricarea şi comercializarea pe piaţa internă şi la export a articolelor de ambalaj şi menaj, tuburi, fiole farmaceutice, lentile şi alte articole tehnico-utilitare din sticlă calcosodică şi borosilicatică.

De asemenea, în cadrul societăţii, se mai desfăşoară şi alte activităţi specifice industriei sticlei, atât în folosul propriu cât şi pentru alte unităţi din cadrul sectorului (proiectare şi execuţie matriţe sticlărie, piese de schimb şi utilaje specifice, prestaţii diverse etc.).

Clienţii principali ai S.C. STIROM S.A. sunt grupaţi în industriile alimentară, farmaceutică şi de medicamente, chimică şi optică.

Prin fabricarea şi comercializarea articolelor de menaj, S.C. STIROM S.A. satisface şi o parte însemnată a necesităţilor alimentaţiei publice şi a populaţiei, adresându-se, prin preţuri de vânzare relativ scăzute, în special segmentelor mai puţin favorizate financiar.

S.C. Stirom S.A.are ca domeniu de activitate fabricarea sticlei de construcţii, câteva dintre aceste articole fiind prezentate mai jos:

-geamuri prelucrate și /sau securizate pentru: mobilier pentru locuințe, mobilier de gradină și terase, pentru construcții civile și industriale;

-panouri publicitare: uși, rafturi pentru magazine și faramcii, acvarii;

-geamuri securizate clare și emailate pentru aragaze, geamuri pentru sere, geamuri securizate pentru industria mobilei, geamuri securizate și emailate pe toată suprafața, geamuri duplex sau triplex plane pentru construcții;

- balustrade, balcoane;

-geamuri duplex securizate pentru locomotive, geamuri termopan din geam securizat pentru vagoane;

-geamuri securizate pentru autoturisme, table școlare, oglinzi cu fazetă.

1.3. Identificarea funcțiilor manageriale în cadrul organizației

1.Funcţia de previziune presupune scrutarea viitorului şi întocmirea programului de acţiune. A prevedea înseamnă totodată a pregăti viitorul, a acţiona, considerând că instrumentul cel mai eficient al prevederii este programul de acţiune.

Pentru obtinerea succesului, managementul calitatii integrat cu managementul mediului sunt prioritare iar imbunatatirea politicii referitoare la calitate si la mediu este un proces continuu, luand in considerare progresul tehnico-stiintific, cerintele clientilor si pe cele ale comunitatii precum si legislatia in vigoare.

Incepand cu 2017 se va adauga conceperea si implementarea unor proceduri interne privind contabilizarea si controlul operatiunilorfinanciar-contabile, stabilirea circuitelor de informatii si a controalelor aferente asupra acestora, care sa asigure centralizarea rapida, corecta si completa a informatiilor financiare.

Obiectivele prioritare ale strategiei de management in cadrul STIROM S.A. sunt azate pe echilibrarea rezultatelor economice cu cele in domeniul protectiei mediului si orientarea catre eliminarea cauzelor poluarii.

2.Funcţia de organizare desemnează ansamblul proceselor de management din organizaţie, prin intermediul cărora se stabileşte şi delimitează munca fizică şi intelectuală, componentele lor ( mişcări, timp, operaţii, lucrări, sarcini etc.) gruparea acestora pe posturi, formaţii, compartimente de muncă, precum şi atribuirea lor personalului, corespunzător unor criterii, în vederea realizării în cat mai bune condiţii a obiectivelor previzonate.

Bibliografie

http://www.stirom.ro/investors/shareholders_meetings/files/stirom_shareholders_meeting_doc_00088_ro.pdf

http://www.stirom.ro/investors/shareholders_meetings/files/stirom_shareholders_meeting_doc_00121_ro.pdf

http://www.stirom.ro/investors/Periodic_Reports/files/STIROM_Periodic_Report_doc_000016_ro.pdf

http://www.stirom.ro/

http://www.ecomagazin.ro/stirom-polueaza-grav-zona-de-est-a-capitalei/

http://www.stirom.ro/investors/press_releases/files/stirom_press_release_doc_000012_ro.pdf

Teodosiu C. (2004): ,,Managementul integrat al mediului”, Editura ECOZONE, Iași

Alexandru Szep (2005): ,,Sticla de construcţii’’, Editura Cerni, Iaşi BREF_Glass_Manufacturing_Industry_EN

Preview document

Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 1
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 2
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 3
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 4
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 5
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 6
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 7
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 8
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 9
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 10
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 11
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 12
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 13
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 14
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 15
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 16
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 17
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 18
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 19
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 20
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 21
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 22
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 23
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 24
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 25
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 26
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 27
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 28
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 29
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 30
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 31
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 32
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 33
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 34
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 35
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 36
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 37
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 38
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 39
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 40
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 41
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 42
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 43
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 44
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 45
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 46
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 47
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 48
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 49
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 50
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 51
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 52
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 53
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 54
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 55
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 56
Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A. - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de management integrat de mediu al firmei S.C. STIROM S.A..docx

Alții au mai descărcat și

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

Sistemul de management integrat de mediu al firmei Rompetrol Rafinare S.A.

ETAPA I. Descrierea organizatiei, misiunea organizatiei S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A Grupul Rompetrol este o companie multinationala, cu...

Standardele ISO 9000 aplicate la Regia Autonomă de Termoficare Craiova

INTRODUCERE În ultimul timp se constată o tendinţă de expansiune şi monopolizare a comerţului internaţional, care se va amplifica o dată cu...

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Elaborarea unui sistem de management de mediu integrat pentru organizația sc Ceramica SA Iași

Elaborarea unui sistem de management de mediu integrat pentru organizaţia “S.C. Ceramica S.A” Iaşi Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru...

Sistemul de management integrat de mediu al firmei SC Romtec SA Iași

ETAPA I – Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu - Descrierea unei organizații ROMTEC S.A. a luat...

Sistemul de management integrat de mediu al firmei SC Tenaris Silcotub SA

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1. Descrierea organizației TenarisSilcotub...

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei - SC Activ Trust SRL

Etapa I.Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu(SMM) Profilul de activitate include: - fabricarea de...

Te-ar putea interesa și

Ingineria și Managementul Mediului

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 1.1.Descrierea organizatiei (profil de...

Model Proiect Metodologii Manageriale

Structura ProiecCAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE I.1 Denumirea si localizarea Societatea comerciala S.C.TEXTILA UNIREA...

Evaluarea Posibilității de Implementare a Unui Sistem de Management de Mediu în Cadrul Activității Industriale de Fabricare a Sticlei de Construcții

Motto: ,, Privind printr-un geam de calitate, viitorul pare mai prosper’’ Memoriu justificativ Proiectul prezentat are ca scop implementarea unui...

Ai nevoie de altceva?