Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 3532
Mărime: 250.40KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. PREGATIREA ORGANIZATIEI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM

DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

1.1.Descrierea organizatiei (profil de activitate, cifra de afaceri, organizarea activitatii, structura

organizationala, conducerea firmei)

1.2.Principalii factori poluatori ai firmei

1.3.Motivele pentru care organizatia ia hotararea implementarii SMM (Sistem de Management de Mediu)

1.4.Cauze care determina conducerea sa aprobe introducerea unui SMM

1.5.Importanta pentru organizatie a introducerii unui SMM

1.6.Obiectivele SMM

1.7.Identificarea suportului necesar la nivelul organizatiei

1.8.Stabilirea sectoarelor de activitate unde sa seimplementeze SMM

1.9.Stabilirea nivelului de aplicare a SMM

1.10.Estimarea gradului de constientizare a personaluluifirmei cu privire la implementarea SMM

CAPITOLUL 2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI

2.1.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI

2.1.1.Evaluarea politicii de mediu a organizatiei

2.1.1.1.Aprecierea continutului politicii de mediu

2.1.1.2.Aprecierea posibilitatilor de implementare a politicii de mediu

2.2. PLANIFICAREA

2.2.1.Analiza Initiala de Mediu (AIM)

2.2.1.1.Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, asupra mediului

2.2.1.1.1.Etapa I. Alegerea unei activitati, produs sau serviciu

2.2.1.1.2.Etapa II.Identificarea aspectelor de mediu ale activitatii, produsului sau serviciului

2.2.1.1.3.Etapa III.Identificarea impacturilor asupra mediului

2.2.1.1.4.Etapa IV.Evaluarea importantei impactului (conform ISO 14004)

2.2.1.2.Prevederile legale si reglementarile

2.2.1.3.Examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente

2.2.1.4.Analiza punctelor slabe si a punctelor forte

2.2.2.Construirea si implementarea Sistemului de Management de Mediu

2.2.2.1.Stabilirea obiectivelor generale si specifice (tinte) de mediu ale organizatiei

2.2.2.2.Programul/programe de management de mediu ale organizatiei

2.2.2.3.Implementarea si functionarea sistemului de management de mediu

2.2.2.3.1.Documentatia sistemului de management de mediu

2.2.2.3.1.1.Manualul de mediu al organizatiei

(Doar de prezentat pe capitolele manualul de mediu)

2.2.2.3.1.2.Procedurile sistemului de management de mediu

2.2.2.3.1.2.1. Proceduri de sistem

2.2.2.3.1.2.2. Proceduri operationale

CAPITOLUL 3. CONCLUZII PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU A ORGANIZATIEI

Extras din document

Sistemul de Management Integrat de Mediu al organizatiei

S.C. ,,ROMCIF’’ S.A

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui nou sistem de management al mediului

1.1.Descrierea organizatiei

SA ,,Romcif’’ Sc are ca domeniul de activitate Fabricarea cimentului.

Fabrica Fieni a fost fondata in anul 1914. Aceasta dispune de o capacitate de productie autorizata de 2,6 milioane tone de ciment pe an.

In octombrie 2002, am preluat fabrica, numita pana atunci "Tagrimpex Romcif Fieni". Prin aceasta achizitie, am devenit lideri pe piata cimentului din Romania.

Am realizat investitii de mediu in valoarea totala de 10,4 milioane de Euro. In momentul achizitiei fabricii, una dintre principalele instalatii folosite in procesul de productie a cimentului - electrofiltrul - era in functiune din anul 1974. Instalatia a fost inlocuita cu una ultramoderna, printr-o investitie de 2 milioane de Euro.

Totodata, am modernizat utilajele de desprafuire folosite in procesele de productie, transport si stocare a cimentului. Astfel, am reusit sa reducem cantitatile de praf eliberat in atmosfera si emisiile de gaze de ardere. In prezent, aceste emisii sunt situate sub limitele legale.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a Romcif Sa este in continua crestere incepand cu anul 1999. Din anul 1999 pana in anul 2003, cifra de afaceri a crescut cu 97.579.364,00 RON, adica cu 164,50%.

Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 2003 - valoare: 156.897.897,00 RON.

Cea mai mica valoare a cifrei de afaceri a fost realizata in anul 1999 - valoare: 59.318.533,00 RON.

In ultimul bilant contabil (bilantul din anul 2003) cifra de afaceri a Romcif Sa, a crescut cu 30.992.051,00 RON, adica cu 24,62 %, fata de anul precedent.

Structura organizatorica

Structura organizatorica a societatii are in componenta Structura functionala (de conducere) sI structura operationala (de productie ss conceptie).

In scopul stabilirii raspunderilor in desfasurarea diverselor activitati, precum sj pentru realizarea unei conduceri eficiente, societatea comerciala SC ,,Fieni’ SA este organizata intr-un ansamblu de compartimente, functii de conducere, unitati functionale, avand o structura organizatorica piramidala.

Nivelul conducerii societatii comerciale

-Adunarea Generala e Actionarilor;

-Comisie de cenzori;

-Consiliul Consultetiv al Consiliului de Administratie;

-Consiliul de Administratie;

-Director general;

-Directii executive:

1. Directia tehnica

- Productie;

2. Directia comerciele;

3. Directie economica;

4. Directia actionariat si resurse umane.

Nivelul unitatilor functionale:

In subordinea Directorului general:

-Biroui protectia muncii, securitatea miniera si protectia muncii;

Preview document

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 1
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 2
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 3
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 4
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 5
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 6
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 7
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 8
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 9
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 10
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 11
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 12
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 13
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 14
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 15
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 16
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 17
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 18
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 19
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 20
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 21
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 22
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 23
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 24
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 25
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 26
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 27
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 28
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 29
Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

Implementarea sistemului de management al calității în cadrul SC Duplex SA

INTRODUCERE Încă din cele mai vechi timpuri omul a fost preocupat să îmbunătăţescă, să cotecteze ceea ce este greşit şi să modifice ceea ce nu se...

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Moldoplast SA

Etapa I. Descrierea organizaţiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.Descrierea organizatiei SC MOLDOPLAST SA., s-a...

Standardele ISO 9000 aplicate la Regia Autonomă de Termoficare Craiova

INTRODUCERE În ultimul timp se constată o tendinţă de expansiune şi monopolizare a comerţului internaţional, care se va amplifica o dată cu...

Politica energetică în România

Datorită unor particularităţi ale industriei energetice, toate guvernele naţionale au considerat implicarea lor totală în sectorul de energie ca o...

Implementarea sistemului de management de mediu - ArcellorMittal Hunedoara

Cap I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de management de mediu (SMM) 1.1. Descrierea Organizației (profil de activitate,...

Ai nevoie de altceva?