Sistemul Logistic

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10159
Mărime: 42.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Sistemul logistic joacă un rol important în satisfacerea cerinţelor clienţilor şi în realizarea profitului societăţii. Sistemul logistic se referă la procesele de planificare, implementare şi control al distribuţiei aprovizionării, al urmăririi costului efectiv de distribuţie fizică a produselor şi al proceselor de stocare şi de colectare a informaţiilor, în scopul satisfacerii cerinţelor consumatorilor.

SC „DTO” SRL dispune de un sistem logistic linie organizat, datorită faptului că dispune de autonomie proprie, care asigură aprovizionarea ritmică cu mărfuri a magazinelor, depozitelor, restaurantelor şi a celorlalte secţii de prestări servicii cu costuri scăzute.

Sistemul logistic se referă şi la serviciul către clienţi – clientul trebuie să primească produsul dorit la locul potrivit, în condiţiile potrivite, la costul potrivit şi timpul potrivit.

De asemenea un rol important în cadrul sistemului logistic îl deţine distribuţia comunicaţiilor dintre: societate, clienţi şi 401 săi, dintre logistică şi sistemul finanţe-contabilitate, dintre serviciul către clienţi, transporturi, depozitare, stocare.

O altă componentă a sistemului logistic, pe care conducerea societăţii o are în vedere, este prognoza cererii. Aceasta se referă la estimarea cantităţilor de produse şi servicii pe categorii de clienţi şi pe orizonturi de timp diferite. Astfel se elaborează strategii promoţionale, strategii de preţ, se realizează activităţi, se întreprind acţiuni de studiere a pieţelor.

Pentru asigurarea unui transport a mărfurilor cu costuri cât mai scăzute şi într-un timp util, se va recurge la alegerea rutelor de transporturi, a autoturismelor (care asigură un transport eficient) adecvate.

RELAŢIA SIC CU CELELALTE SUB-SISTEME INFORMAŢIONALE DIN CADRUL SOCIETĂŢII

După cum am prezentat mai sus principalele subsisteme de informare din cadrul societăţii sunt:

1. Sistemul logistic

2. Sistemul de marketing

3. Sistemul fin-contabil

4. Sistemul de resurse umane

Sistemele informaţionale reprezintă o importantă resursă a întreprinderii deoarece obţinerea şi transmiterea informaţiilor se realizează printr-un asemenea sistem ce asigură culegerea şi prelucrarea datelor cu mijloace cât mai performante. Corelaţia dintre sistemele de informare ale societăţii are un aport deosebit în luarea deciziilor, realizarea planurilor şi controlul activităţilor, pe baza informaţiilor obţinute, transmise de acestea.

Sic reprezintă un ansamblu de resurse umane şi de capitole din cadrul societăţii ce se ocupă cu pregătirea informaţiilor contabile, informaţiilor obţinute prin colectarea şi prelucrarea tranzacţiilor economice, tranzacţii care nu s-ar putea realiza fără existenţa celorlalte sisteme:

SUBSISTEMUL PERSONAL – angajarea de personal calificat

SUBSISTEMUL LOGISTIC – modalitatea de aprovizionare

SUBSISTEMUL MARKETING ŞI VANZARE – promovarea şi desfacerea mărfurilor produse

SISTEMUL INF.CONTABIL - prelucrarea tranzacţiilor şi pregătirea informaţiilor contabile

Astfel, prin colectarea şi prelucrarea datelor furnizate de subsistemele de mai sus, se obţin informaţii contabile care vor fi făcute disponibile tuturor nivelurilor conducerii pentru realizarea planificării şi controlului activităţilor societăţii comerciale.

STRUCTURA SIC

Din punct de vedere structural, în sistemul contabilităţii sunt delimitate două cadre:

1. CADRUL CONCEPTUAL care stă la baza subsistemelor din interiorul cadrului aplicativ şi se împarte în:

a) subsistemul conceptual cognitiv – se referă la teoriile, principiile, tehnicile şi metodele contabilităţii.

b) subsistemul conceptual normativ – cuprinde normele, regulile cu caracter general adoptate de organismul profesional în contabilitate.

Potrivit prevederilor Legii Contabilităţii nr. 1, Regulamentului de aplicare a acesteia, Planului de conturi, unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum şi celelalte persoane juridice şi fizice, care exercită în mod obişnuit acte de comerţ şi sunt înmatriculate la Oficiul Registrului Comerţului, organizează şi conduc contabilitatea proprie.

Prin aceste reglementări s-a urmărit asigurarea posibilităţilor de reflectare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare specifice economiei de piaţă, în concordanţă cu legislaţia ţării noastre în vigoare şi cu directivele europene.

Ministerul Finanţelor are, potrivit legii, obligativitatea de a actualiza permanent reglementările contabile, pe baza actelor normative ce vor fi adoptate ulterior.

Contabilitatea, ca oricare disciplină ştiinţifică are un obiect propriu de cercetare (patrimoniul întreprinderii, rezultatele fin şi elementele extrapatrimoniale) şi a metodelor specifice de lucru pentru realizarea obiectivului societăţii. Această metodă este constituită dintr-un sistem logic de principii şi procedee de lucru.

Principiile de lucru ce decurg din particularităţile şi esenţa acesteia sunt:

a) Principiul dublei reprezentări

b) Principiul dublei înregistrări

c) Principiul înregistrării cronologice şi sistematice

d) Principiul înregistrării sintetice şi analitice

e) Principiul generalizării şi sintetizării informaţiilor

Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă furnizarea de informaţii care să ofere o imagine fidelă asupra sistemului patrimoniului şi rezultatelor obţinute.

Preview document

Sistemul Logistic - Pagina 1
Sistemul Logistic - Pagina 2
Sistemul Logistic - Pagina 3
Sistemul Logistic - Pagina 4
Sistemul Logistic - Pagina 5
Sistemul Logistic - Pagina 6
Sistemul Logistic - Pagina 7
Sistemul Logistic - Pagina 8
Sistemul Logistic - Pagina 9
Sistemul Logistic - Pagina 10
Sistemul Logistic - Pagina 11
Sistemul Logistic - Pagina 12
Sistemul Logistic - Pagina 13
Sistemul Logistic - Pagina 14
Sistemul Logistic - Pagina 15
Sistemul Logistic - Pagina 16
Sistemul Logistic - Pagina 17
Sistemul Logistic - Pagina 18
Sistemul Logistic - Pagina 19
Sistemul Logistic - Pagina 20
Sistemul Logistic - Pagina 21
Sistemul Logistic - Pagina 22
Sistemul Logistic - Pagina 23
Sistemul Logistic - Pagina 24
Sistemul Logistic - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Logistic.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I – PREZENTAREA GENERALA A HOTELULUI MAJESTIC 6 1.1. SCURT ISTORIC 7 1.2. CARACTERISTICI DE ANSAMBLU ALE HOTELULUI...

Procesul de Recrutare si Selectie in Cadrul Companiei K Tech Electronics

Cap.I Consideratii generale privind managementul resurselor umane (M.R.U.) Managementul resurselor umane este o abordare strategica si coerenta a...

Evaluarea Resurselor Umane

1 Introducere Evaluarea performanţelor, numită şi clasificarea angajaţilor sau evaluarea rezultatelor, constă in aprecierea gradului in care...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul logistic în cadrul unei unități militare pe timp de pace

CAPITOLUL 1 CORELAŢIA MANAGEMENT FINANCIAR-MANAGEMENT LOGISTIC ÎN UNITATEA MILITARĂ ÎN TIMP DE PACE Actualmente, planificarea şi programarea...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Sistemului Logistic la Întreprindere

INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia de piaţă necesită aplicarea unor metode netradiţionale şi noi în cercetarea activităţii de...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

Rolul Transportului în Activitatea Logistică

INTRODUCERE Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se efectuează...

Logistică Colgate Palmolive

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic 1.1.Definiţii şi terminologie Conceptul de sistem apare in forme incipiente in...

Sistemul Logistic la SC Mittal Steel Roman

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales această temă SISTEMUL LOGISTIC AL S. C. este legat de activitatea pe care aş dori să o urmez in viitor, in...

Structura unui sistem logistic - studiu de caz

Introducere Am ales pentru proiectul de evaluare finală să dezbat tema ,,Structura unui sistem logistic” deoarece consider că un sistem logistic...

Sistemul Informațional Logistic

1. Importanţa sistemului informaţional în domeniul logisticii Importanţa sistemului informaţional în cadrul lanţului de aprovizionare-livrare...

Analiza sistemului logistic la compania Artera

Capitolul 1. Prezentarea firmei 1.1. Aspecte generale 1.1.1.Localizare: „Grup Artera” deţine mai multe firme având locaţia în diferite oraşe ale...

Ai nevoie de altceva?