Stadiul Actual al Sistemelor de Management al Traficului Feroviar

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Stadiul Actual al Sistemelor de Management al Traficului Feroviar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 107 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Management, Comert

Cuprins

Capitolul 1. Stadiul actual al sistemelor de management al traficului feroviar pag 5
- Generalitaţi ale sistemului ERTMS/ETCS pag 5
- Generalitaţi ale Echipamentului Subsistemului din cale pag 5
- Generalitaţi ale Echipamentului Subsistemului de bord pag 6
- Tipologia balizelor pag 7
- Tipuri de balize pag 8
- Sistemul Encoder LEU-UART pag 10
- Sistem Global pentru Comunicaţii Mobile în căi ferate pag 21
- Sistem European de Management al Traficului Feroviar ERTMS pag 30
- Sistem de Poziţionare Globală. GPS pag 34
Capitolul 2. Sistem de siguranţă pentru infrastructura feroviară pag 43
- Controlul continuu al vitezei pag 43
- INDUSI TIP SAI-2000 pag 46
Capitolul 3. Sistem de urmărire, localizare, gestiune şi management al unui parc de locomotive (Trackview) pag 48
- Monitorizarea în timp real a parcului de locomotive pag 48
- Prezentarea generală a aplicaţiei pag 50
- Principalele funcţii ale aplicaţiei pag 51
- Mod de funcţionare pag 52
- Cerinţe hardware pag 63
- Instrucţiuni de utilizare a programului pag 63
Capitolul 4. Stabilizator de 12V şi 1A pag 69
- Schema electrică pag 69
- Cablajul imprimat pag 70
- Schema bloc pag 70
- Etejul de redresare şi filtrul de netezire pag 71
- Transformatorul pag 73
- Elementul regulator serie pag 75
- Sursa de tensiune de referinţă pag 76
- Amplificatorul de eroare tensiune pag 77
- Convertorul tensiune-tensiune pag 79
- Convertorul curent-tensiune şi amplificatorul eroare curent pag 80
- Elmente de protecţie pag 82
- Calculul radiatorului pentru elementul regulator serie pag 83
Capitolul 5. Sistemul de urmarire şi de localizare pag 85
- Schema bloc a sistemului pag 85
- Modemul GPRS pag 86
- PC-ul pag 87
- Server-ul pag 93
- Interfaţa om-maşină pag 94
- Echipamentul de supraveghere a automatului de trafic (ESAT)- schema bloc şi descriere funcţională pag 100
- Fiabilitatea funcţională a sistemului pag 103

Extras din document

Introducere

Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economică mondială, care a impus sporirea continuă a volumului de mărfuri transportate. Transporturile multimodale sunt considerate o alternativă sigură pentru viitor, întrucât răspund cel mai bine atât cerinţelor tot mai acute privind descongestionarea arterelor rutiere, protecţia mediului şi conservarea energiei, cât şi cerinţelor mereu crescânde ale beneficiarilor de transport privind gama şi calitatea serviciilor. În ultima perioadă, în urma liberalizării traficului de marfă şi de călători pe reţeaua naţională de căi ferate,diverşi operatori de transport privaţi dar şi operatorul de transport feroviar naţional au pornit cu paşi mărunţi şi pe direcţii diferite în modernizarea şi dotarea tehnologică avansată a vehiculelor de transport feroviar, şi cu precădere a vehiculelor de tracţiune. Dacă pe direcţia confortului de călători, progresele rapide s-au făcut prin achiziţionarea unui parc de vagoane modern şi implementarea de tehnologie la unicul producător de vagoane din ţară, pe direcţia siguranţei şi monitorizării transportului, lucrurile sunt încă în urmă.

Principalul producător de vehicule de tracţiune feroviară din ţară, aflat în declin economic şi reorientare în piaţă, nu a reuşit până în prezent, decât cu mari eforturi,implementarea de noi tehnologi.

Astăzi, colaborarea cu firme europene, precum Siemens, Bombardier, Alstom, şi nu în ultimul rând privatizarea, par a fi unica soluţie de dezvoltare a acestor producători.

Tendinţele actuale ale activităţii feroviare în România şi pe plan european arată că şi în viitor calea ferată va rămâne principalul mijloc de transport pentru o mare parte a populaţiei. Profundele transformări din ultimii ani din viaţa politico-economică a ţării noastre nu puteau să nu aibă ecou şi în transportul feroviar, vizată fiind şi suprastructura sa juridică, având în vedere crearea unei economii de piaţă funcţionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile si politicile Uniunii Europene.

Reţeaua naţională de căi ferate a României îşi doreşte să asigure continuitatea sistemului european de transport feroviar şi cele mai eficiente legături cu celelalte sisteme de transport din ţările Europei de Est, Asiei şi Orientului Apropiat. Extinderea şi perfecţionarea sistemului feroviar în toate ţările dezvoltate sunt motivate de avantajele de necontestat ale acestuia:

– comoditatea şi confortul transportului – vagoanele de cale ferată oferă un spaţiu generos şi un confort sporit pentru călătoriile lungi, inclusiv posibilităţi de dormit;

– siguranţă circulaţiei pe calea ferată – care se traduce în cel mai mic număr de accidentaţi la mia de călători transportaţi;

– poluarea mediului redusă – volumul poluanţilor emanaţi în atmosferă pe unitate transportată reprezintă numai 1/10 faţă de celelalte moduri de transport;

– implicaţie socială pozitivă – tarifele practicate sunt printre cele mai accesibile pentru marea masă a populaţiei;

– utilizarea optimă a terenului – suprafaţa ocupată de o cale ferată dublă reprezintă numai 60% din cea necesară unui drum rutier cu doua benzi de circulaţie;

– eficienţă energetică superioară – consumul de energie pe unitatea de transport feroviar este de şase ori mai mic decât la autovehicule.

Prejudiciile aduse mediului înconjurător ca urmare a derulării activităţilor de transport se află permanent în atenţia factorilor responsabili. Transporturile rutiere în general si cele urbane în special, au un impact negativ asupra ambientului, care tinde din ce în ce mai mult să fie perceput ca atare şi în Romania. Aceste consecinţe negative privind poluarea, zgomotul, precum şi riscurile unor accidente tehnologice majore duc la o apreciere speciala a transporturilor feroviare. Faţă de aceasta situaţie apare necesitatea elaborării unei legi de orientare a transporturilor prin includerea unor dispoziţii destinate limitării în timp a efectelor negative asupra mediului, motiv pentru care ar trebui aplicate masuri.

Iată de ce se poate spune că, la ora actuală, reprezintă o oportunitate ca, în cadrul unor programe de cercetare cu diverse forme de finanţare să se dezvolte şi să se realizeze noi soluţii autohtone privind monitorizarea parametrilor vehiculelor feroviare. Toate acestea având ca scop creşterea eficienţei activităţii de transport feroviar prin reducerea consumurilor energetice, mărirea fiabilităţii sistemelor folosite dar şi creşterea siguranţei în exploatare.

Capitolul I

Stadiul actual al sistemelor de management al traficului feroviar

Generalităţi ale Sistemului ERTMS/ETCS

-Sistem avansat de gestiune, control şi protecţie a traficului feroviar şi semnalizare la bordul locomotivelor echipate ETCS

-Proiectat în scopul substituirii multiplelor sisteme de circulaţie şi siguranţă , incompatibile între ele, ale diferitelor Căi Ferate Europene

-Are scopul de a garanta interoperabilitatea trenurilor mai ales pe noile reţele feroviare europene de mare viteză.

-Imun la sistemul de semnalizare

-Echipamentul de bord procesează informaţiile obţinute din cale pentru deplasarea în SIGURANŢĂ a trenului

Fisiere in arhiva (1):

  • Stadiul Actual al Sistemelor de Management al Traficului Feroviar.doc