Standardele Calitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Standardele Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

ARGUMENT 3
1. STANDARDE SI NORME PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR 5
1.1.Standardizarea, concept 5
1.1.1. Funcţiile standardizări 6
1.1.2. Obiectivele generale ale standardizării 7
1.2. Clasificarea standardelor 8
1.2.1. Standardizarea la nivelul întreprinderii 10
1.2.2. Standardizarea naţională 10
1.2.3. Standardizarea internaţională 13
1.2.4. Standardizarea la nivel european 15
1.3. Preocupări privind realizarea unui sistem global de standardizare 16
1.4.Armonizarea standardelor 17
1.5. Standardizarea în România 18
1.6. Omologarea, certificare şi garantarea calităţii produselor 20
1.7.Lista de standarde ISO 22
2 POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI IMPLEMENTAREA CALITĂŢII LA S.C. “ROLAST” S.A. PITEŞTI 27
2.1. Conţinutul şi forma de prezentare a politicii calităţii la S.C. Rolast S.A. Piteşti 27
2.2. Evaluarea politicii calităţii la S.C. “ROLAST” S.A. PITEŞTI 27
2.3.Cerinţele standardelor din familia ISO 9000 referitoare la Planificarea Calităţii 29
2.4. Procesul planificării calităţii la S. C. “ROLAST” S.A. PITEŞTI 30
2.5. Organizarea şi atribuţiile compartimentului calitate la S.C. “ROLAST” S.A. PITEŞTI 31
2.6.Asigurarea calităţii potrivit familiei de standarde ISO 9000 LA S.C. „ROLAST” PITEŞTI 35
2.6.1. Asigurarea internă a calităţii 35
2.6.2. Modele de asigurare externă a calităţii 37
2.7. Documentaţia sistemului calităţii 40
3 MONOGRAFIE CONTABILĂ 42
BALANŢĂ DE VERIFICARE LA 1 martie 2008 42
REGISTRU JURNAL 45
Registru Cartea Mare 48
BALANŢĂ DE VERIFICARE 54
ANEXE 55
Bibliografie 58

Extras din document

ARGUMENT

În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu un act administrativ, ceea ce este o eroare.

Cel mai mare impediment în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii este faptul că producătorii nu conştientizează avantajele ei economice. Calitatea este privită ca un obiectiv social dorit dar contribuţiile sale la profitabilitatea întreprinderii sunt considerate marginale.

Această lucrare doreşte să pună în evidenţă concepţia privind asigurarea calităţii, introducerea asigurarii calitati in intreprindere , standarde si norme privind calitatea.

Ca urmare a adoptării unui sistem al calităţii în conformitate cu standardele ISO, întreprinderea poate avea beneficii majore deoarece pe pieţele internaţionale de desfacere se va insista tot mai mult, pe conformitatea furnizorilor cu seria de standarde ISO.

De asemenea analiza procedurilor şi sistemelor operaţionale ale unei intreprinderi făcută în timpul implementării standardelor va scoate la lumină domeniile cu deficienţe, metode de lucru ad-hoc, risipa de resurse şi costuri ale calităţii ce pot fi evitate..

Principiile introducerii sistemului de asigurare a calităţii sunt:

- profesionalism: calitatea totală se poate introduce eficient numai acolo unde oamenii îşi pot exercita meseria "ca la carte",

- planificare: fiecare pas este gândit dinainte, nu se lasă nimic la voia întâmplării;

- abordare oficială: răspunderile, resursele, autoritatea sunt alocate prin documente (ale sistemului calitate), semnate de persoanele autorizate

Procedura pentru stabilirea unui sistem al calităţii în conformitate cu ISO depinde de un număr de factori precum natura activităţii, mărimea întreprinderii, starea actuală a controlului calităţii, cerinţele pieţei etc.

Este necesară studierea situaţiei existente privind calitatea. Acest subproiect are ca scop identificarea deficienţelor în sistemul existent al controlului calităţii, folosind sistemul ISO 9000 ca punct de referinţă. De obicei, acest fapt necesită una sau mai multe echipe de evaluare care să desfăşoare un studiu intensiv al procedurilor în diferite compartimente.

Pentru implementarea standardelor de calitate trebuie indeplinite următoarele cerinţe: responsabilitate, instruire, comunicare, documentaţie, control operaţional.

“Rolast” îşi desfăşoară activitastea în sistem de asigurare a managementului calităţii, conform ISO 9001, fiind certificat de către prestigiosul program internaţional British Standards Institution, în luna aprilie 1997.

Obiectul de activitate al acestei întreprinderi este : cercetarea, proiectarea, producerea şi comercializarea de articole tehnice din cauciuc; prestarea de servicii în domeniul prelucrării cauciucului.

Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să se asigure că politica referitoate la calitate se bazează pe următoarele elemente:

- este adecvată scopului organizaţiei ;

- include un angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi pentru îmbunatăţirea continua a eficacităţii sistemului de management al calităţii ;

- asigură un cadru pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii

- este comunicată şi înţeleasă în cadrul organizaţiei ;

- este analizată pentru adecvarea ei continuă.

Obiectivul principal al S.C. “Rolast” S.A. este de a dezvolta continuu reputaţia pozitivă a calităţii produselor sale aplicînd principiile managementului calităţii în toate activităţile desfăşurate.

La S.C.”Rolast” S.A. Piteşti asigurarea internă a calităţii este ghidată după familia standardelor ISO 9000.

Standardul European EN ISO 9004 : 2000 a adoptat fără modificări Standardul Intrnaţional ISO 9004 : 2000.

Standardul European EN ISO 9004 : 2000 a fost adoptat ca standard român la data de 1 februarie 2001, prin publicarea unei file de confirmare a adoptării. Fila de confirmare a adoptării este înlocuită de acest standard.

La S.C. „ROLAST” S.A. Piteşti asigurarea externă a calităţii este reprezentată de familia de standarde ISO 9000, care a fost elaborată pentru a ajuta orgainzaţiile, indiferent de tip, mărime şi produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii.

La S.C. “ROLAST” S.A.Pitesti Politica în domeniul calităţii, are în vedere obiectivul principal de a dezvolta în continuu reputaţia pozitivă a calităţii produselor sale aplicînd principiile managementului calităţii în toate activităţile desfăşurate.

Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăţii şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia aptitudini de a satisface cerinţele exprimate sau implicate ale clientului.

Definirea calităţii are o importanţă deosebită, calitatea influienţează productivitatea muncii, nivelul preţurilor şi, în general, performanţele economice ale firmelor.

1. STANDARDE SI NORME PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR

1.1.Standardizarea, concept

Standardizarea reprezintă o activitate organizată, de limitare la un minimum raţional necesar a varietăţii produselor şi mărcilor de materiale necesare fabricării acestora, prin elaborarea de noi standarde şi revizuirea lor.

Prin standarde se realizează următoarele:

 Se asigură în mod unitar şi general ridicarea calităţii produselor la nivelul celor mai bune realizări pe plan naţional şi mondial;

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardele Calitatii.doc