Statie de Distributie Carburanti

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Statie de Distributie Carburanti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gherman Corneliu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Management, Ecologie, Energetica, Alte Domenii

Cuprins

MEMORIU JUSTIFICATIV
CAPITOLUL 1
IMPACTUL CARBURANŢILOR ASUPRA MEDIULUI
1.1 Impactul benzenului şi a derivaţilor săi, fenolii asupra apei
1.2 Impactul benzenului asupra aerului
1.3 Impactul benzenului asupra solului
1.4 Studiu de caz privind impactul benzenului asupra omului
CAPITOLUL 2
REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE PRIVIND UTILIZAREA CARBURANŢILOR
CAPITOLUL 3
STUDIUL DE CAZ – PREZENTAREA STAŢIEI DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
3.1 Identificarea amplasamentului şi localizare
3.1.1 Istoricul zonei
3.1.2 Localizare şi topografie
3.2 Geologie şi hidrologie
3.2.1. Condiţii hidrogeologice ale amplasamentului
3.2.2 Clima şi calitatea aerului în zonă
3.2.3 Securitatea zonei
3.3 Producerea şi eliminarea deşeurilor.Surse de deşeuri.
Modul de gospodărire a deşeurilor
3.4 Alimentarea cu energie electrică
3.4.1 Instalţia de legare la pământ şi paratrăsnet
3.4.2. Instalaţii electrice speciale
3.4.3. Retele electrice exterioare
3.5 Alimentarea cu energie electrică
3.5.1 Prevenirea şi stingerea incendiilor
3.6 Descrierea activităţilor
3.7 Fluxul tehnologic
3.8 Livrarea produselor petroliere
CAPITOLUL 4
DETERMINAREA SURSELOR DE POLUARE
4.1 Lista aspectelor de mediu
4.1.1 Generalităţi
4.1.2 Evaluarea impactului aspectelor de mediu
4.2 Calculul indicelui de poluare globală ( I.P.G )
4.2.1 Calculul notei de bonitate pentru factorul de mediu: apă.
4.2.2 Calculul notei de bonitate pentru factorul de mediu: aer.
4.2.3 Calculul notei de bonitate pentru zgomot
4.2.4 Calculul indicelui de poluare globală. Reprezentare grafică
CAPITOLUL 5
ASPECTE DE MEDIU ALE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE STAŢIA DE DISTRIBUŢIE A CARBURANŢILOR
5.1 Posibilitatea poluării solului
5.2 Resursele de apă
5.2.1 Evacuarea apelor uzate
5.2.2 Canalizarea apelor uzate
5.3 Emisii atmosferice
5.4 Impactul zgomotului
5.4.1 Aparatele de măsurat pot fi grupate în doua categorii:
5.4.2 Determinarea spectrului de frecvenţe.
CAPITOLUL 6
IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI. MĂSURĂTORI PENTRU FACTORII DE MEDIU AFECTAŢI
6.1 Rapoarte de analize
6.2 Descrierea şi prezentarea aparaturii de măsură
6.2.1 Descrierea programului de prelevare a probelor de apă
6.2.2 Descrierea programului de prelevare a probelor de aer
6.2.3 Determinarea nivelului de zgomot în incinta staţiei şi la limita ei
CAPITOLUL 7
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
7.1 Concluzii
7.2 Recomandări
Bibliografie

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Într-o zonă urbană problemele care apar sunt multiple: alimentări cu apă, evacuarea apelor uzate, alimentarea cu produse de consum, poluarea industrială, poluarea aerului, depozitarea deşeurilor, alimentarea cu energie, traficul, etc., toate acestea fiind în interdependenţă, condiţionându-se şi influenţându-se reciproc. Efectele care se evaluează sunt atât cele datorate poluării, cât şi cele care decurg dintr-o folosire extrem de intensă a resurselor naturale.

Prezenta lucrare aduce în atenţie impactul alarmant al banalei molecule de benzen asupra mediului înconjurător, cu implicaţii greu de imaginat asupra fiinţei umane şi nu numai.

Deşi are o importanţă economică deosebit de mare, fiind utilizat în numeroase industrii, specialiştii pun în evidenţă gradul de toxicitate pe care îl are benzenul, chiar şi în cantităţi mici.

Benzenul, un compus volatil din hidrocarburi, este unul dintre componentele principale ale diferiţilor carburanţi, intrând şi în componenţa benzinei. Are o importanţă economică majoră, fiind utilizat la: producerea de detergenţi, cauciuc, plastice, vopsele în industria farmaceutică; în industria chimică; este un excelent solvent pentru diferite substanţe, cum ar fi grăsimile, gumele, ceara, răşinile, majoritatea substanţelor chimice organice etc.; chiar şi unii polimeri sunt solubili în benzen: cauciucul nevulcanizat dizolvat în benzen alcătuieşte cunoscuta soluţie utilizată la lipirea articolelor de cauciuc; în industria parfumeriei; în industria ţigaretelor; în industria carburanţilor; mai este folosit şi în industria medicamentelor, pentru producerea anilinei sau fenolului etc.

În lucrare sunt menţionate riscurile la care sunt supuşi cei ce lucrează în prezenţa vaporilor de benzen, a derivaţilor sau a produşilor de ardere ai acestuia.

Benzenul este extrem de toxic, fiind dăunător atât omului – cauza majoră a leucemiilor, cât şi mediului, iar această lucrare doreşte să evidenţieze acest fapt.

CAPITOLUL 1

IMPACTUL CARBURANŢILOR ASUPRA MEDIULUI

Prin evaluarea impactului asupra mediului se înţelege cuantificarea efectelor activităţii umane şi a proceselor naturale asupra mediului (apă, aer, sol, subsol, păduri, floră, faună, peisaj, aşezări umane, construcţii), a sănătaţii si securităţii omului.

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiectiv evidenţierea efectelor pozitive şi negative ale exercitării unei activităţi noi sau a uneia în desfăşurare (proiecte de dezvoltare sau modernizare a capacităţilor existente) asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de bază în identificarea şi reducerea consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor antropice, reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile. Această evaluare caută să încorporeze planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ al activităţii preconizate.

Complexitatea problemelor rezidă şi în faptul că poluarea datorată industriei nu este o problemă strict locală, ci influentează, prin vectorii cei mai dinamici ai mediului (apă, aer), zone mult mai întinse, cu efecte la nivel regional şi chiar mondial.

Aşa se explică modificările climatice la nivel global, ca urmare a evacuării gazelor cu efect de seră, aşa se explică prezenţa pesticidelor în ţesuturile adipoase ale pinguinilor, dispariţia treptată a unor specii de animale şi plante, micşorarea potenţialului productiv al pământului, defrişarea şi alte fenomene.

Cele mai des întâlnite forme de poluare cu benzene sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei umane.

Surse de expunere la benzen Pe cine afecteză

Arderea ţiţeiului şi a cărbunelui. Muncitorii din rafinării, din diverse uzine şi fabrici etc.

Prepararea benzinei şi uleiului Muncitorii din industria prelucrătoare

Gazele de eşapament (din trafic) Cei care lucrează în ateliere auto, benzinării etc. Dar şi conducătorii auto şi locuitorii marilor oraşe industriale au de suferit dacă sunt expuşi în mod frecvent şi îndelungat

Surse de expunere la benzen Pe cine afecteză

Solvenţi industriali sau chimici Muncitorii care lucrează cu solvenţi, chimiştii etc.

Benzinării Atât angajaţii permanenţi ai benzinăriilor, cât şi clienţii

Vopsele, adezivi, lipici etc. Cei ce lucrează cu astfel de substanţe, cei ce trăiesc şi lucrează în medii în care sunt folosite astfel de substanţe

1.1 Impactul benzenului şi a derivaţilor săi, fenolii asupra apei

Benzenul are un impact devastator asupra apei deoarece poluează şi distruge calitatea apei - când vorbim de poluarea apei de către benzen, avem în vedere nu numai apa dulce, cât şi cea sărată. Benzenul este mai puţin dens decât apa (densitate 0,9) fiind, în acelaşi timp, puţin miscibil cu ea (două lichide care nu se solvă unul în altul) formând un strat deasupra acesteia.

Alterarea apei cu benzen are ca efect asupra omului: producea de schimbări în componenţa sângelui, dereglarea sistemului nervos, a tractului gastrointestinal.

O toxicitate extrem de înaltă o posedă fenolii. Ei, interacţionând cu clor, formează clorfenolii, care sunt substanţe cu proprietăţi cancerigene evidenţiate.

Concentraţia maximă admisibilă a benzenului în apă este de 0,3 mg/l, iar pentru fenoli concentraţia maximă admisibilă constituie 0,001 mg/l.5

Ţinând cont că produsele petroliere conţin benzen, trebuie să analizăm şi impactul produselor petroliere asupra apei.

Acţiunea toxică a acestora se manifestă, mai ales, prin afectarea sistemului cardiovascular şi a sistemului nervos atât la om, cât şi la animale.

Concentraţia maximă admisibilă a produselor petroliere în apă este de 0,3 mg/l.

1.2 Impactul benzenului asupra aerului

Există numeroşi agenţi care contribuie la poluarea aerului (gazele cu efect de seră: dioxidul de carbon, metanul, ozonul etc. – Figura 1), printre aceştia numărându-se şi benzenul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Statie de Distributie Carburanti.doc