Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 17795
Mărime: 269.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: P. Iulia
Specializare: Management

Cuprins

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - NOȚIUNI TEORETICE

1.1. Definirea Managementului resurselor umane . 5

1.2. Responsabilitățile și funcțiile departamentului de

management resurse umane .. 6

1.3. Noțiunea de instituție publică .. 8

1.4. Managementul resurselor umane într-o instituție publică .. 10

1.4.1. Politica de personal în instituțiile publice .. 10

1.4.2. Recrutarea personalului în instituțiile publice 13

1.4.3. Selecția personalului .. 15

1.4.4. Evaluarea personalului .. 16

1.4.5. Formarea personalului din administrația publică 17

CAPITOLUL II

ANALIZA STRATEGICĂ A INSTITUȚIEI

2.1 Prezentarea generală a Primăriei Orașului Petrila .. 18

2.1.1. Denumirea, localizarea si profilul de activitate . 18

2.1.2. Baza legală 21

2.2. Organigrama Primăriei Orașului Petrila .. 21

2.3. Analiza strategică a sistemului de management al Primăriei . 22

2.3.1. Elaborarea strategiei . 22

2.3.2. Subsistemul organizatoric 25

2.3.3. Subsistemul informațional 31

2.3.4. Subsistemul decizional 33

2.3.5. Subsistemul metodologico-managerial . 37

CAPITOLUL III

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

LA PRIMĂRIA PETRILA

3.1. Misiunea firmei 38

3.2 Politici de resurse umane .. 38

3.3. Planificarea strategică a resurselor umane 39

3.4. Strategii de recrutare și selectare . . 41

3.5. Repartizarea resurselor umane la Primăria Petrila .. 47

3.6. Instruirea resurselor umane la Primăria Petrila 50

3.7. Motivarea resurselor umane . 51

CONCLUZII 53

BIBLIOGRAFIE 54

ANEXE 56

Extras din document

1.1. Definirea Managementului resurselor umane

Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecția, încadrarea, utilizare prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială și morală, până în momentul încetării contractului de muncă.

Această definiție corespunde sistemului „om - solicitări” în care omul ocupă locul central, fiind nevoit să răspundă solicitărilor tuturor factorilor.

Managementul resurselor umane include toate deciziile manageriale care influențează sau afectează în mod direct oamenii, respectiv resursele umane, care își desfășoară activitatea în cadrul unei organizații.

În ultimii ani a fost acordată o atenție deosebită modului în care organizațiile își coordonează resursele umane, deoarece s-a ajuns la concluzia că managementul acestora deține un rol deosebit de important la realizarea cu succes a obiectivelor unei organizații.

Managementul în domeniul resurselor umane corect formulat trebuie să țină cont de importanța personalului din cadrul organizației, de răspunderea care revine conducerii și de obiectivele generale ce trebuie îndeplinite.

Un management eficient în domeniul resurselor umane trebuie să cuprindă :

- integrarea managementului resurselor umane în managementul general al organizației;

- obținerea adeziunii întregului personal;

- acțiuni eficiente la toate nivelurile;

- crearea unui climat de angajare și de valorificare a potențialului fiecărui angajat;

- recunoașterea și motivarea personalului care obține rezultate performante;

- stimularea dorinței fiecărui angajat de îmbunătățire permanentă a propriei activități;

- antrenarea în procesul decizional a angajaților care demonstrează competență profesională.

1.2. Responsabilitățile și funcțiile departamentului de management resurse umane

Responsabilitățile unui manager de resurse umane sunt următoarele :

- Managerul departamentului resurse umane este subordonat direct managerului general, care definește responsabilitățile în mod similar cu celelalte activități importante din organizație;

- Managerul general trebuie să cunoască principalele caracteristici ale activității din domeniul resurselor umane, să stimuleze cooperarea dintre acest departament și celelalte departamente;

- Managerul departamentului de resurse umane asigură îndeplinirea responsabilităților departamentului condus în ce privește :

- Managementul resurselor umane trebuie să fie în concordanță cu obiectivele managementului general al organizației;

- Recrutarea și angajarea personalului pe principiul competenței;

- Elaborarea programelor de calificare și/sau perfecționare profesională;

- Elaborarea unui sistem de salarizare care sa stimuleze obținerea unor rezultate deosebite;

- Elaborarea unui sistem de stimulare nefinanciară a personalului;

- Dezvoltarea comunicării organizaționale;

- Integrarea rapida a noilor angajați și elaborarea programelor de carieră pentru întregul personal al organizației;

- Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazată pe un puternic sistem de valori;

- Promovarea principiilor privind etica profesională.

Voi edifica în continuare câteva din cele mai importante funcții ale managementului resurselor umane:

1) Planificarea:

Managementul strategic al resurselor umane

S-a demonstrat că problemele de resurse umane sunt legate, mai ales de planificarea managerială și de procesul de luare a deciziilor. Astfel, înainte de adoptarea unei decizii trebuie să se analizeze impactul acesteia și asupra resurselor umane ale organizației. Mai mult, metodele folosite în domeniul resurselor umane pot evidenția modelele comportamentale necesare pentru realizarea strategiei organizației. Dacă o organizație dorește să se facă cunoscută prin înalta calitate a produselor sale, specialiștii în resurse umane vor trebuie să alcătuiască un plan de pregătire și recompensare a angajaților, plan care să pună accentul pe calitate, pentru a susține strategia organizației.

Planificarea resurselor umane

Procesul de planificare este esențial pentru un management eficient, în condițiile unui sistem economic caracterizat de dinamism. Procesul de planificare presupune prognoze de resurse umane și programe de dezvoltare care să asigure numărul adecvat și tipul adecvat de angajați la locul și la timpul potrivit. Organizațiile depind de posibile scenarii de tipul „și dacă ”, prin care se conturează nevoile de viitor, în contextul pieței forței de muncă, al proiectelor economice al evoluției tehnologiei, al succesului activității de recrutare și a modificărilor în strategia organizației.

Completarea cu personal

Odată ce nevoile de resurse umane sunt determinate, pasul următor constă în ocuparea posturilor libere cu angajații corespunzători. Completarea cu personal presupune recrutarea candidaților, selectarea candidaților celor mai buni, sau transferul ori promovarea unor angajați competenți.

2) Îmbunătățirea performanțelor individuale și ale organizației

Resursele umane dețin o importanță unică, prin potențialul lor de dezvoltare și perfecționare. Perspectivele de autoperfecționare și de avansare în carieră sunt criterii cântărite atent atunci când o persoană își alege un loc de muncă. În același timp organizațiile sunt conștiente de beneficiile pe care le pot obține, în urma investiției în trainingul și în perfecționarea angajaților lor.

Procedurile de training și de perfecționare se împart în două categorii:

- formale - sunt adeseori asociate cu un post nou sau cu introducerea unor tehnologii sau a unor procese de producție noi. Trainingul utilizând proceduri formale este aplicat, adeseori de către specialiștii în resurse umane sau de către experții tehnici din cadrul organizației; alteori, angajații urmează cursuri oferite de instituții specializate;

- informale - trainingul informal se desfășoară la locul de muncă și este administrat de supervizorii sau colegii experimentați ai angajatului.

3) Recompensare angajaților

Recunoașterea și răsplătirea performanțelor angajaților constituie elementele centrale în managementul resurselor umane. Reprezintă modalități prin care organizațiile estimează nivelul performanțelor angajaților și determină modul în care aceștia vor fi recompensați sau, eventual sancționați.

Bibliografie

1. Alexandru I., Drept administrativ European, Editura Universul Juridic, București, 2010

2. Alexe I., Orientări și tendințe ale managementului resurselor umane in context european, Editura Univers, București, 2007

3. Armstrong M., Managementul resurselor umane: manual de practică, Editura Codecs, București, 2003

4. Burloiu Petre, Managementul resurselor umane, Editura Lumina Lex, București, 1997

5. Constantin T., Stoica C., Managementul resurselor umane, Ghid practic și instrumente pentru responsabilii de resurse umane și manageri, Editura Institutul European, Iași, 2002

6. Constrantinescu D.A. (coord.), Managementul resurselor umane, Editura Colecția Națională, București, 1999

7. Manolescu A. Managementul resurselor umane, București, Editura Tribuna Economică, 2001

8. Marinescu P., Managementul Instituțiilor Publice, Editura Polirom, Iași, 1998

9. Mathis R.L., Nica P.C., Managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 2001

10. Olteanu I., Banciu E., Selecția, recrutarea, motivarea și evaluarea funcționarilor publici, Institutul Național pentru Drepturile Omului, București, 2005

11. Prodan A., Gașpar M., Managementul resurselor umane, Editura Altus Academy, 2004

12. Roșca Constantin, Vărzaru Mihai, Roșca Ion, Resurse umane. Management și gestiune, Editura Economică, București, 2005

13. Rotaru A., Prodan A., Mamagementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iași, 2001

14. Zamfir C., Vlăsceanu L. (coord.) , Dicționar de sociologie, Editura Babel, București, 1993

15. ***, Dezvoltarea resurselor umane, Editura ASE, București, 2012

16. ***, DEX- Dicționarul Explicativ al Limbii Române (ed. a III-a), Editura Univers Enciclopedic, București, 2009

17. ***, Eficientizarea administrației publice locale prin aplicare managementului modern al resurselor umane, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2012

18. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431/19 Iunie 2003

19. http://www.judeteonline.ro/primarii/orase/primaria-petrila.html

Preview document

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 1
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 2
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 3
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 4
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 5
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 6
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 7
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 8
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 9
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 10
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 11
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 12
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 13
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 14
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 15
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 16
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 17
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 18
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 19
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 20
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 21
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 22
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 23
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 24
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 25
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 26
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 27
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 28
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 29
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 30
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 31
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 32
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 33
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 34
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 35
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 36
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 37
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 38
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 39
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 40
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 41
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 42
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 43
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 44
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 45
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 46
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 47
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 48
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 49
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 50
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 51
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 52
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 53
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 54
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 55
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 56
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 57
Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primaria petrila.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Managementul vânzărilor pe produsul bancar - Fonduri de Investiții la BCR

INTRODUCERE Realizarea unui studiu privind managementul vânzărilor a fost inspirat din realitate, luând în considerare faptul că companiile...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV SI ORGANIZATORIC 1.1 Administraţia publică. Categorii de resurse umane 1.1.1 Administraţia publică centrală şi...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Eficiența procesului de management prin politica de motivare a personalului la SC Antibiotice SA

I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE Termenul de motivatie a apãrut in literatura de specialitate in...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Ai nevoie de altceva?