Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 54498
Mărime: 907.89KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Croitoru
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: doctor habilitat in economie, profesor universitar interimar, Manole Tatiana
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA Teză de doctor în economie

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 3
 2. Capitolul I. SPECIFICUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
 3. 1.1. Concepţia managerială în administraţia publică. 8
 4. 1.2. Resursele umane – factor important al creşterii eficienţii activităţii administrative.21
 5. 1.3. Sisteme de gestiune a resurselor umane în administraţia publică.34
 6. Capitolul II. POLITICA RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
 7. 2.1. Concepţia politicii resurselor umane în administraţia publică. 46
 8. 2.2. Algoritmul ştiinţific al componentelor politicii resurselor umane.57
 9. 2.3. Aspectul socio-managerial al funcţionarului public şi impactul acestuia asupra politicii resurselor umane în administraţia publică.78
 10. Capitolul III. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 11. 3.1. Aspecte metodologice ale strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică.85
 12. 3.2. Direcţii de implementare a strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică. 95
 13. 3.3. Mecanisme de implementare şi monitorizare a strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică. 100
 14. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE. 109
 15. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. 110
 16. BIBLIOGRAFIE. 114
 17. ANEXE. 125
 18. ADNOTARE. 145
 19. CUVINTE CEIE . 149
 20. LISTA ABREVIERILOR. 150

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie

concurenţială implică după sine fenomene şi mutaţii semnificative în paradigma fenomenelor

politice, socio-economice, culturale şi, nu în ultimul rând, în administraţia publică, care s-a

văzut confruntată cu schimbări privind cadrul propriu de funcţionare, aşteptări din partea

politicului şi cetăţenilor simpli, atribuţii, responsabilităţi şi ierarhizarea semnificaţiei surselor de

obţinere a performanţelor. Astfel în ierarhizarea acestora, resursa umană apare ca o variabilă

dintre cele mai importante, care determină succesul sau insuccesul activităţii autorităţilor

administraţiei publice. În acest sens, este foarte important ca resursele umane să fie poziţionate

pe cea mai înaltă scară a sistemului de valori a autorităţilor administraţiei publice.

Utilizarea întregului potenţial al resurselor umane poate fi asigurat doar printr-un

management performant, bazat pe principii strategice, ce ar stimula dezvoltarea permanentă a

acestui potenţial. Într-un asemenea raport creşte statutul managementului resurselor umane, iar

implementarea lui în sistemul administraţiei publice capătă valenţe majore. Aceasta se mai

explică şi prin faptul, că crearea sistemului administraţiei publice în Republica Moldova a

parcurs o perioadă comparativ scurtă, permanent aflându-se în schimbare dictată mai mult de

cadrul legislativ, omiţând procesele de conducere şi organizare, considerându-le mai puţin

importante în reformarea sistemului administrativ. Nu se poate nega importanţa cadrului

legislativ în reforma administraţiei publice, dar ignorarea necesităţii unei perspective strategice,

lipsa unor preocupări constante referitoare la pregătirea managerială a responsabililor

administrativi şi-au pus amprenta asupra autorităţilor administraţiei publice, considerate fără

iniţiativă şi mai puţin flexibile la aplicarea inovaţiilor.

Reforma în administraţia publică trebuie să conducă la o profesionalizare a activităţii

desfăşurate în autorităţile publice, precum şi la o schimbare a valorilor şi a modului de acţiune a

personalului public, la dezvoltarea unei concepţii manageriale caracteristice unei administraţii

publice moderne, şi aceasta nu este doar extrem de necesar, ci şi inevitabil.

De aici şi rezultă importanţa elaborării şi implementării în administraţia publică a unei

strategii a managementului resurselor umane, deoarece organizaţiile publice, spre deosebire de

cele de profit, nu au foarte multe resurse la dispoziţie. Dintre cele pe care le au, cea umană este

cea mai importantă şi de performanţa acesteia depinde eficienţa actului administrativ.

Problematica managementului resurselor umane a devenit un domeniu prioritar de

preocupări ştiinţifice şi practice a cercetătorilor în domeniu.

În Republica Moldova cercetătorii de domeniu doar se apropie de conceperea problemei

resurselor umane şi importanţa acesteia pentru sistemul administraţiei publice. Decalajul a

derivat din influenţa puternică a sistemului totalitar, adaptarea lentă la schimbări, evaluarea sub

nivel a rolului resurselor umane în sistemul administraţiei publice.

Literatura de specialitate abordează doar unele probleme ale managementului resurselor

umane pentru organizaţiile publice, cum ar fi: selectarea, motivarea şi instruirea resurselor

umane. Mai puţin este cercetat în complex, ce ar cuprinde întreaga problematică a gestiunii

resurselor umane în autorităţile administraţiei publice, atât la nivel central cît şi la cel local.

Problemele managementului resurselor umane în sistemul administraţiei publice este de o

importanţă enormă, din momentul în care autorităţilor administraţiei publice li se pun în faţă

exigenţe înalte, iar obiectivul care trebuie atins este conceptualizarea şi crearea unei funcţii

publice eficiente, receptive, flexibile la schimbări şi inovaţii şi orientată spre performanţă.

Anume această situaţie a determinat tema investigată, şi prin urmare, şi a problemelor

managementului resurselor umane ca abordare complexă, în condiţiile transformărilor ce se

produc în administraţia publică, prin prisma caracterului multilateral al acestui domeniu.

Scopul şi sarcinele prezentei lucrări constă în evidenţierea specificului managementului

resurselor umane în administraţia publică, a rolului acestuia în eficientizarea activităţilor

autorităţilor administraţiei publice în Republica Moldova şi fundamentarea direcţiilor strategice

de bază a managementului resurselor umane în administraţia publică.

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini principale:

- fundamentarea teoretică a managementului resurselor umane în serviciul public;

- determinarea specificului managementului resurselor umane în autorităţile administraţiei

publice, analizând comparat situaţia în statele unde funcţionează un sistem eficient de

administrare publică;

- identificarea factorilor motorii şi a tendinţelor privind reforma managementului resurselor

umane prin compararea abordărilor şi experienţelor diverselor ţări şi posibilitatea de

implementare în practica ţării noastre;

- evaluarea modalităţilor de adaptare a politicilor şi practicilor de management al resurselor

umane la reformele administraţiei publice, prin crearea unui algoritm ştiinţific al

managementului resurselor umane;

- elaborarea strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică şi a

propunerilor menite să sporească eficienţa administraţiei publice din Moldova.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Drept bază teoretică şi metodologică a

investigaţiilor au servit monografiile clasicilor în domeniul managementului, managementului

public şi al resurselor umane, investigaţiile cercetătorilor de peste hotare şi autohtoni. Astfel pot

fi trecute în revistă lucrările recunoscuţilor savanţi, cum ar fi: R. Mathis, J. Burnham,

J.M.Keynes, G. Becker, A. Claisse, J. Senyor, G. Makleod, I. Fisher , L. Walras, A. Manolescu,

P. Nica, P. Lefter, P. Burloiu, A. Rotaru, A. Prodan, O. Nicolescu şi alţii. Au fost studiate

publicaţiile cercetătorilor autohtoni ai domeniului managementului, managementului resurselor

umane şi al ştiinţei administraţiei, ca: L.Şavga, T.Manole, G.Ulian, M.Jalencu, V.Zbârciog,

M.Platon, S.Gorobievschi, D.Vaculovschi şi alţii.

Preview document

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 1
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 2
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 3
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 4
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 5
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 6
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 7
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 8
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 9
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 10
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 11
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 12
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 13
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 14
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 15
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 16
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 17
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 18
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 19
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 20
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 21
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 22
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 23
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 24
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 25
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 26
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 27
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 28
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 29
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 30
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 31
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 32
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 33
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 34
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 35
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 36
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 37
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 38
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 39
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 40
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 41
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 42
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 43
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 44
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 45
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 46
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 47
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 48
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 49
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 50
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 51
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 52
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 53
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 54
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 55
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 56
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 57
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 58
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 59
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 60
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 61
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 62
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 63
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 64
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 65
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 66
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 67
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 68
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 69
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 70
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 71
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 72
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 73
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 74
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 75
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 76
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 77
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 78
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 79
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 80
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 81
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 82
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 83
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 84
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 85
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 86
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 87
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 88
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 89
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 90
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 91
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 92
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 93
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 94
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 95
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 96
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 97
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 98
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 99
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 100
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 101
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 102
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 103
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 104
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 105
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 106
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 107
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 108
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 109
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 110
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 111
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 112
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 113
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 114
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 115
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 116
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 117
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 118
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 119
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 120
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 121
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 122
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 123
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 124
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 125
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 126
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 127
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 128
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 129
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 130
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 131
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 132
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 133
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 134
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 135
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 136
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 137
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 138
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 139
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 140
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 141
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 142
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 143
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 144
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 145
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 146
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 147
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 148
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 149
Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Strategia Managementului Resurselor Umane in Administratia Publica.pdf

Alții au mai descărcat și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Cerere finanțare POS-DRU - axa prioritară 2

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ID de proiect 9839 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să asiguraţi...

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane reprezintă...

Managementul Resurselor Umane

Introducere Tema proiectului este deosebit de complexă şi contemporană,conceptul de resurse umane nu este nou. P. Drucker în lucrarea sa “The...

Lucrare de cercetare științifică

Obiectivul cercetarii Sisteme integrate de management in sectorul public. Sistemul administrativ luat in ansamblul si complexitatea sa,...

Managementul Resurselor Umane

Aparitia managementului ca stiinta Termenul de management vine din limba engleza, semantica sa fiind foarte complexa insemnanad stiinta conducerii...

Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă

1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Elemente fundamentale Operaţionalizarea elementelor ştiinţifice nu este...

Te-ar putea interesa și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Eficacitatea resurselor umane din instituțiile publice

I. INTRODUCERE Managementul resurselor umane: cauze conceptuale, elemente de baza Managementul resurselor umane reprezintă ansamblul...

Asigurarea Necesarului de Resurse Umane în Cadrul Instituțiilor Școlare

Introducere În orice activitate organizată se pot identifica resurse materiale, financiare, energetice, umane, temporare în absenţa cărora...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Proiect de practică Primăria Comunei Mărăcineni

1. PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INCARE SE REALIZEAZA PRACTICA 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Denumirea...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Ai nevoie de altceva?