Strategie managerială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5434
Mărime: 449.87KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simionescu

Extras din document

Introducere

Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin creşterea calităţii produselor şi serviciilor devine o problemă tot mai complexă odată cu creşterea gradului de civilizaţie care duce la creşterea exigenţelor acestora. Intensificarea ritmului progresului tehnic şi a concurenţei sunt alţi doi factori care impun intensificarea preocupărilor în legătură cu calitatea.

Obiectul de studiu al managementului unei organizaţii constǎ în studierea proceselor şi legǎturilor care apar în procesul de conducere,în vederea descoperirii legilor şi principiilor care le guverneazǎ,a conceperii de noi sisteme,metode,tehnici şi modalitǎţi de conducere cât mai potrivite,în scopul creşterii eficienţei activitǎţilor desfǎşurate.

În cazul particular al unei firme procesul de management constǎ în: “ansamblul fazelor prin care se determinǎ obiectivele firmei şi ale subsistemelor încorporate,resursele şi procesele de muncǎ necesare realizǎrii lor şi executanţii acestora,prin care se integreazǎ şi controleazǎ munca personalului folosind un complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a raţiunilor ce au determinat înfiinţarea firmei” [25].

Proces ul de management se caracterizeazǎ prin faptul cǎ o parte a forţei de muncǎ,adicǎ managerii,acţioneazǎ asupra celeilalte care reprezintǎ majoritatea resursei umane,pentru obţinerea unei eficienţe cât mai ridicate.Deşi cantitativ procesul de management are o pondere redusǎ în ansamblul proceselor de muncǎ, - pondere aflatǎ în continuǎ creştere - prin conţinutul,complexitatea şi implicaţiile lui acesta are un rol decisiv pentru competitivitatea unei organizaţii.

Procesul de management constǎ din: “ansambluri de activitǎţi relativ independente care se succed într-o anumitǎ ordine în timp şi care sunt efectuate de orice subiect conducǎtor care exercitǎ o influenţǎ raţionalǎ asupra obiectului condus în vederea stabilirii obiectivelor şi realizǎrii lor” [35].Cunoaşterea şi înţelegerea funcţiilor managementului constituie o premisǎ pentru însuşirea şi utilizarea judicioasǎ a sistemelor,metodelor,tehnicilor,procedurilor şi modalitǎţilor proprii managementului.

Realizarea procesului de management presupune îndeplinirea unor activitǎţi specific,grupate în câteva funcţii definitorii pentru rolul unui manager,indiferent de poziţia acestuia.Nu existǎ o unanimitate în ceea ce priveşte delimitarea funcţiilor şi numǎrului lor,iar pentru ilustrare se citeazǎ câteva din delimitǎrile propuse în literatura de specialitate,în ordine cronologicǎ.

În tabelul 1.2 este prezentatǎ o sintezǎ a modului de abordare a funcţiilor managementului dupǎ diverşi autori.Din analiza tabelului se desprind urmǎtoarele concluzii:

- funcţia de organizare se regǎseşte la toţi autorii aceastǎ funcţie include frecvent funcţia de personal sau, mai rar,aceasta din urmǎ este prezentatǎ ca funcţie separatǎ;

- o situaţie oarecum similarǎ se regǎseşte în cazul funcţiei de control,cu care sunt de acord 25 din cei 31 de autori citaţi;

- existǎ o opţiune cvasiunanimǎ în literatura englezǎ şi americanǎ pentru funcţiile de planificare şi luarea deciziei,organizare,leading şi control;

- între procesul de previziune şi procesul de luare a deciziei existǎ o strânsǎ legǎturǎ,acestea fiind în relaţie biunivocǎ;ca urmare majoritatea autorilor prezintǎ cele douǎ componente într-o singurǎ funcţie,funcţia de planificare fiind inclusǎ în funcţia de previziune;

- conform majoritǎţii autorilor (ultima coloanǎ) funcţia de leading include funcţii ca:conducere,antrenare,motivare,coordonare.

În condiţiile în care pǎrerile sunt împǎrţite,pentru formularea şi delimitarea funcţiilor managementului trebuie pornit de urmǎtoarele cerinţe:

- funcţiile managementului sunt acţiuni cu caracter universal,tipice şi care sunt,efectuate obligatoriu de orice manager care exercitǎ o influenţǎ raţionalǎ asupra unei organizaţii sau a unei pǎrţi din aceasta,indiferent de complexitatea ei;

- fiecare funcţie a managementului trebuie sǎ fie bine definitǎ şi ca urmare orice funcţie managerialǎ are un caracter relativ independent,care exercitǎ influenţǎ asupra celorlalte funcţii,fiind la rândul ei influenţatǎ de celelalte funcţii ale managementului;

- funcţiile managementului sunt dinamice,în continuǎ schimbare,se modificǎ în timp sub influenţa unor factori cum ar fi mediul organizaţional,progresul tehnic,obiectivele economiei naţionale,evoluţia ştiinţei managementului etc.

- acţiunile şi activitǎţile,care sunt un rezultat la funcţiile managementului,trebuie sǎ aibǎ un caracter secvenţial.

Preview document

Strategie managerială - Pagina 1
Strategie managerială - Pagina 2
Strategie managerială - Pagina 3
Strategie managerială - Pagina 4
Strategie managerială - Pagina 5
Strategie managerială - Pagina 6
Strategie managerială - Pagina 7
Strategie managerială - Pagina 8
Strategie managerială - Pagina 9
Strategie managerială - Pagina 10
Strategie managerială - Pagina 11
Strategie managerială - Pagina 12
Strategie managerială - Pagina 13
Strategie managerială - Pagina 14
Strategie managerială - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Strategie Manageriala.DOC

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

1.4.2. CLIENTII HOTELULUI MAJESTIC. Datorita faptului ca Hotel Majestic este considerat “hotelul oamenilor de afaceri” majoritatea clientilor...

Strategii manageriale utilizate în cadrul corporațiilor naționale, Republica Moldova

Introducere În contextul actual, succesul unei companii se construieşte pe principii moderne de management şi marketing. Numai astfel, o companie...

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită...

Politici și strategii de promovare în domeniul turismului cu exemplificare pe SC aurora SA Hotel Aurora

INTRODUCERE Sectorul privat hotelier din Satu Mare a înregistrat o dezvoltare şi modernizare, astfel, reunind tradiţia de mai multe secole a...

Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăților comerciale

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ 1.1. Obiectivele și importanța...

Rolul Strategiilor Manageriale în Cadrul Organizațiilor

I. CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND CONTINUTUL SI ROLUL STRATEGIILOR MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR Stabilirea si aplicarea...

Managementul Marketingului Serviciilor - SC Iatsa SA

Introducere Actualitatea temei. In procesul actual de evoluţie al economiei României multe aspecte ale managementului marketingului serviciilor...

Ai nevoie de altceva?