Strategii de Comunicare in Cadrul CAR

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Strategii de Comunicare in Cadrul CAR.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 62 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: MIhaela Horga, Ileana Faur

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Management, Comunicare

Cuprins

CAPITOLUL 1. Organizarea si rolul C.A.R. ÎNVATAMÂNT PLOIESTI
1.1. Scurt istoric . 5
1.2. Organizarea institutiei . 7
1.3. Rolul C.A.R. în viata si activitatea membrilor sai . 9
1.4. Principalele tipuri de clienti . 12
CAPITOLUL 2. Natura serviciilor prestate de C.A.R. ÎNVATAMÂNT PLOIESTI
2.1. Caracteristicile generale ale serviciilor . 15
2.2.Particularitati ale serviciilor C.A.R. Ploiesti . 21
CAPITOLUL 3. Elaborarea strategiei de comunicare în cadrul C.A.R. ÎNVATAMÂNT PLOIESTI
3.1. Obiectivele strategice pentru anul 2005 . 26
3.2. Stabilirea grupurilor tinta . 30
3.3. Alegerea suporturilor de comunicare . 33
3.4. Alegerea canalelor de comunicare . 38
3.5. Alegerea momentului comunicarii . 43
CAPITOLUL 4. Evaluarea rezultatelor
4.1. Gradul de participare al membrilor al membrilor la activitatea C.A.R. Învatamânt Ploiesti .45
4.2. Cooptarea de noi membri . 49
4.3. Evaluarea imaginii în rândul clientilor . 52
CONCLUZII . 58
BIBLIOGRAFIE . 61

Extras din document

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI ROLUL C.A.R. ÎNVATAMÂNT PLOIESTI

1.1. SCURT ISTORIC

Casa de Ajutor Reciproc Învatamânt Ploiesti functioneaza de peste 50 de ani si a fost sprijinul financiar al cadrelor didactice din orasul Ploiesti si împrejurimile acestuia. În 1949 a fost desfiintata ,, Banca Învatamântului care functiona în Ploiesti, cu scopul de a acorda împrumuturi cadrelor didactice, pe termen scurt cu dobânzi mici. Disparitia acestei banci a facut sa se înfiinteze o alta institutie cu acelsi scop, aceasta fiind Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) Învatamânt, rolul acestei institutii fiind acela de a atrage membri din rândul cadrelor didactice, din a caror depunere lunara sa se poata acorda împrumuturi creându-se un sistem de într-ajutorare reciproc.

De la începuturile ei, C.A.R. Învatamânt a fost o organizatie obsteasca fara scop lucrativ, creata pe baza liberului consimtamânt si voitul de asociere al salariatilor din cadrul învatamântului.

Dupa 1989, C.A.R. Învatamânt Ploiesti a devenit o institutie cu personalitate juridica, cu statut propriu, deschisa catre comunitate. În perioada de dupa 1989, prin grija domnului presedinte Iacob Balaban s-a realizat construirea unui sediu propriu si pe plan national s-a reglementat cadrul legislativ al caselor de ajutor reciproc, Casa, putând astfel sa ofere membrilor sai o buna imagine si sa asigure conditii optime de derulare a activitatii.

Având în vedere ca baza activitatii este relatia dintre membrii si salariatii care reprezinta C.A.R., conditiile si mediul de desfasurare a acestei comunicari prezinta o deosebita importanta.

1.2. ORGANIZAREA INSTITUTIEI

Principiul fundamental de organizare si functionare al C.A.R. Învatamânt Ploiesti este independent în raporturile cu alte organizatii obstesti sau politice, sindicale, societati comerciale, organe administrative. C.A.R. Învatamânt Ploiesti s-a constituit, se organizeaza si functioneaza ca persoana juridica, potrivit dispozitiilor Legii 122/1996, modificata si completata prin Legea 135/2003 si Legea 186/2004 precum si a O.G. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. În activitatea sa C.A.R. trebuie sa respecte legislatia statului român si statutul propriu aprobat de Conferinta. Ce este Conferinta? - organul suprem de conducere al C.A.R, care se convoca cel putin o data pe an, dar nu mai târziu de 90 de zile dupa încheierea anului financiar sau ori de câte ori este nevoie. Conferinta alege o data la patru ani, prin votul membrilor, un Consiliu Director, format din cel putin trei membri permanenti si 2 supleanti, o Comisie de Control Financiar Propriu, denumita Comisie de Cenzori compusa din minim 3 membri permanenti si 2 supleanti toti cu pregatire financiar-contabila.

Consiliul Director este organul executiv de conducere a activitatii între doua conferinte. Sa vedem în continuare care sunt atributiile acestui organ:

asigura aplicarea prevederilor statutului C.A.R., a hotarârilor Conferintei si ale Contractului Colectiv de Munca, convoca Conferinta C.A.R.;

asigura realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli;

elaboreaza si asigura realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli;

se întruneste lunar în sedinte pentru analizarea cererilor de înscriere, împrumut, retragere si rezolvarea problemelor curente;

face publicitate activitatii C.A.R.;

apara drepturile statutare ale membrilor C.A.R.;

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de Comunicare in Cadrul CAR.DOC