Strategii de dezvoltare durabila a turismului romanesc - Studiu de caz judetul Brasov

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Strategii de dezvoltare durabila a turismului romanesc - Studiu de caz judetul Brasov.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Camelia Dragomir

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Dezvoltarea Durabila

1.2 Conceptul de dezvoltare durabila - concept modern

Dezvoltarea durabila = dezvoltare ce satisface nevoile generatiilor actuale

fara a prejudicial interesele generatiilor viitoare

Mediu = ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei: apa, aerul, solul si

subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si

fiintele vii, sistemele materiale în actiune cuprinzând elementele enumerate anterior,

inclusiv valorile materiale si spirituale.

De la Adam Smith si pâna în zilele noastre, teoria economica analizeaza

direct sau indirect "dezvoltarea". Visul oricarui capitalist a fost si este dezvoltarea

afacerilor sale, cucerirea unor noi piete, globalizarea. O data cu cresterea

complexitatii conexiunilor din economia mondiala s-a simtit si nevoia redefinirii de

catre specialisti a acestui concept. Paradoxul stiintei economice este ca teoriile sale

sunt create dupa analiza fenomenelor, spre deosebire de alte stiinte în care teoria

precede practica (de exemplu Edison a inventat becul dupa multe experimente si

calcule în laborator, în timp ce piata a fost analizata mult dupa aparitia ei). Asa s-a

întâmplat si cu conceptele dezvoltarii durabile sau viabile. Dupa douazeci de ani de

expansiune economica fara precedent, abia în anii '70 apar primele preocupari de

redefinire a conceptului de dezvoltare.

1.2 Conceptul de Strategie Durabila.

Conceptul de strategie de dezvoltare durabilă a turismului. Strategia de

dezvoltare durabilă reprezintă un ansamblu de procese care permit progresul

permanent în domeniul analizei, dezbaterii, planificării şi mobilizării resurselor

existente îmbinând obiective economice, sociale şi de mediu ale societăţii, pe termen

scurt şi lung, datorită punerii în aplicare a unor strategii care se susţin una pe alta.

Strategia de dezvoltare durabilă reprezintă cadrul de referinţă pentru uşurarea luării

unei decizii când anumite alegeri sunt incompatibile. În accepţiunea generală,

dezvoltarea durabilă este definită ca fiind dezvoltarea care satisface nevoile actualei

generaţii fără a priva generaţiile viitoare de posibilitatea de a le satisface pe ale lor,

sau cu alte cuvinte dezvoltarea durabilă înseamnă ameliorarea calităţii vieţii

respectând capacitatea ecosistemelor de a susţine această viaţă. În procesul actual de

instituţionalizare a noilor structuri organizatorice din turismul românesc, s-a omis

aducerea în discuţie a unei concepţii clare de dezvoltare în perspectivă a turismului. În

teoria şi practica reformei din turismul românesc, introducerea conceptului de

"dezvoltare durabilă" ar avea capacitatea de a ne permite o evaluare corectă a

nivelului real de evoluţie turistică la care ne aflăm şi stabilirea unor elemente necesare

de evaluare şi fundamentare a perspectivei.

Conceptului de dezvoltare durabilă îi revin performanţe pe trei planuri, de

ordin economic, prin creşterea gradului de exploatare şi valorificare a resurselor; de

ordin ecologic prin reciclare, evitarea degradării mediului, reducerea sustragerii

terenurilor din circuitul agricol; de ordin social prin creşterea numărului locurilor de

muncă, practicarea unei meserii tradiţionale, atragerea populaţiei în practicarea

turismului. Conceptul de turism durabil este legat de procesul de creştere a populaţiei,

a nivelului său de trai şi a capacităţii de suport a mediului natural.

Strategia de realizare a unui turism durabil presupune respect şi grijă faţă de modul de

viaţă al comunităţii umane, creşterea nivelului de viaţă a habitatelor umane,

conservarea bio – ecosistemului Terrei, a bio-diversităţii acestuia, reducerea

exploatării resurselor epuizabile şi păstrarea capacităţii de susţinere a Pământului,

schimbarea atitudinii individuale în favoarea dezvoltării durabile, posibilităţile

comunităţilor de a-şi păstra propriul mediu ambiant.

1.3 Turismul durabil si formele sale

Turism durabil = dezvoltarea tuturor formelor de turism, managementul si

marketingul turistic care sa respecte integritatea naturala, sociala si economica a

mediului, cu asigurarea exploatarii resurselor naturale si culturale si pentru generatiile

viitoare.

Impactul turismului asupra mediului presupune analiza relatiei turist - rezerva

turistica - produs turistic.

Un numar tot mai mare dintre cei implicati, sub o forma sau alta, în

activitatile de turism sunt constienti de efectele provocate de dezvotarea turistica, de

impactul acestor activitati asupra populatiei si ambiantului. În ultimii ani, deceniile

noua si zece ale secolului XX, s-a urmarit ca expansiunea turismului sa se realizeze

echilibrat, în conformitate cu standardele care garanteaza pastrarea echilibrului

ecologic si evita suprasolicitarea resurselor, poluarea si orice alte impacte negative

asupra mediului.

Notiunea de impact presupune analiza relatiei turist - resursa turistica -

produs turistic, care se desfasoara de la simpla vizitare a unui obiectiv turistic, pana la

asigurarea pachetului de servicii si actiuni turistice, menite sa puna în valoare

obiectivul respectiv.

Impactul asupra unei zonei turistice este dat de:

- cadrul natural si varietatea potentialului turistic;

- existenta unei infrastructuri generale, care asigura circulatia, accesul si informarea;

- prezenta unor structuri turistice de cazare, alimentatie publica, agrement.

Aceste elemente definitorii ale turismului determina mai multe tipuri de

impact, care pot îmbraca forme pozitive sau negative de manifestare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii de dezvoltare durabila a turismului romanesc - Studiu de caz judetul Brasov.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT MASTERAT: Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei Disciplina: Dezvoltarea Durabila a Romaniei Din Perspectiva Europeana