Structuri organizatorice în managementul internațional

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9138
Mărime: 168.08KB (arhivat)
Publicat de: Codrin Irimia
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune şi individuale reprezintă unul din factorii obiectivi care explică apariţia colectivelor, a întreprinderilor şi, implicit, a conducerii – ca funcţie specială în mecanismul de funcţionare al acestora. Conducerea a apărut odată cu munca în colectiv şi este un proces ce evoluează paralel cu adâncirea diviziunii muncii. Managementul, în viziunea specialiştilor din România “reprezintă o ştiinţă care studiază ansamblul proceselor şi relaţiilor de management ce se stabilesc într-o organizaţie, pentru a identifica principiile şi legile care le guvernează, în scopul conceperii de noi sisteme, metode şi tehnici de conducere menite să asigure creşterea eficienţei” .

Exercitarea funcţiilor şi relaţiilor de management la nivelul unei întreprinderi comerciale se realizează prin sistemul de management. Sistemul de management « reprezintă ansamblul integrat al acţiunilor de prevedere, organizare, coordonare, antrenare a personalului şi control-reglare exercitate de sistemul conducător în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor organizaţiei » . În cadrul sistemului managerial al unei întreprinderi pot fi identificate 5 subsisteme :

- Subsistemul decizional, care are ca punct culminant decizia, esenţa managementului, elementul omniprezent în toate procesele şi sistemele manageriale ;

- Subsistemul organizatoric, “sistemul osos al întregii organizaţii”, cel care face legătura “între activitate şi autoritate” ;

- Subsistemul informaţional, latura dinamică a sistemului managerial, cel care face o conexiune între sistemul conducător şi cel condus în cadrul firmei;

- Subsistemul metodelor şi tehnicilor de management, care vizează un complex de instrumente, procedee şi tehnici ce se cer a fi fundamentate, ca o condiţie imperativă a eficienţei demersului managerial ;

- Alte elemente de management

Fig. 1. Sistemul de management (Nicolescu, O., Verboncu, I. – Management, ed. Economică, Bucureşti, 1999, pg 258)

Subsistemul organizatoric este un sistem complex care constituie baza, punctul de plecare al oricărei organizaţii. În literatura economică din ţara noastră, indiferent de formulare, majoritatea covârşitoare a specialiştilor recunosc organizării « rolul de mijloc de a pune resursele organizaţiei în cele mai bune condiţii de acţiune care să le permită realizarea obiectivelor de plan în condiţii de maximă eficienţă economică » . Astfel, putem aprecia ca atributul organizare vizează :

- Elaborarea structurii organizatorice ;

- Întocmirea unor fluxuri informaţionale raţionale ;

- Utilizarea completă atât a capacităţii de muncă cât şi a celorlaltor resurse ;

- Definirea unor legături eficiente între compartimente şi a unui sistem de relaţii între întreprindere şi mediul său ambiant ;

În sens restrâns, specialiştii din România oferă fiecare în parte o abordare proprie a rolului subsistemului organizatoric şi implicit a organizării de ansamblu. În acest sens, T.Zorlenţan consideră subsistemul organizatoric ca fiind « structura de rezistenţă a întregii organizaţii, sistemul osos al acestui organism economico-social, cel care poate asigura uşurinţa şi flexibilitatea în mişcările de adaptare la mediu » . De asemenea, O.Nicolescu apreciază că « importanţa subsistemului organizatoric rezidă în primul rând, în condiţionarea obţinerii unei profitabilităţi ridicate în firme, întrucât este o componentă de bază a sistemului de management, a cărui funcţionalitate o determină în bună măsură » .

Şi în literatura de specialitate universală, subsistemului organizatoric i se oferă aceeaşi mare importanţă. Astfel, G. Pedraglio vede structura organizaţională ca pe o « schemă de repartiţie a sarcinilor şi responsabilităţilor în interiorul organizaţiei », iar W.R.Plunkett şi R.F.Attner considerau organizarea « funcţia care stabileşte conexiunea între activitate şi autoritate » .

În cadrul organizaţiei, subsistemul organizatoric îndeplineşte anumite funcţii care exprimă speficitatea sa şi îi dau utilitate şi importanţă. Sintetic, aceste funcţii sunt următoarele:

- Stabileşte principalele componente organizatorice ale firmei, indispensabile funcţionării eficace şi eficiente a organizaţiei ;

- Interconectează subdiviziunile organizatorice ale organizaţiei ;

- Combină resursele organizaţiei, având mari repercursiuni funcţionale şi economice asupra organizării;

- Asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea activităţii organizatorice.

Astfel, putem concluziona că de raţionalitatea subsistemului organizatoric “depinde într-o proporţie apreciabilă conţinutul şi îmbinarea sistemului de obiective, configuraţia şi funcţionalitatea subsistemelor informaţional şi decizional, gama metodelor şi tehnicilor de management utilizate, eficacitatea utilizării resurselor umane” . Evident, toate acestea determină modul de folosire a resurselor, condiţiile de vânzare a produselor şi, implicit, volumul cheltuielilor, mărimea profitului etc.

Impactul subsistemului organizatoric nu trebuie însă rezumat doar la efectele strict economice. Implicaţii dintre cele mai importante au caracteristicile subsistemului organizatoric asupra satisfacţiilor obţinute de salariaţii organizaţiei în procesul muncii, asupra climatului de muncă.

Preview document

Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 1
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 2
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 3
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 4
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 5
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 6
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 7
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 8
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 9
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 10
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 11
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 12
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 13
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 14
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 15
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 16
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 17
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 18
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 19
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 20
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 21
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 22
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 23
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 24
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 25
Structuri organizatorice în managementul internațional - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Structuri Organizatorice in Managementul International.doc

Te-ar putea interesa și

Strategii de organizare în managementul internațional

1.1 Conceptul şi factorii competitivităţii 1.1.1. Avantajul competitiv Una din caracteristicile strategiilor o reprezintă obţinerea avantajului...

Managementul calității în cadrul Primăriei Galați

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Managementul Organizației

Introducere Una dintre caracteristicile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe toate planurile...

Managementul în Transportul Aerian Internațional

Introducere Transporturile internationale sunt numite metaforic „aparatul circulator al întregii economii mondiale”, fiind mijloc efectiv de...

Lucrare de practică realizată la SC Contitech România SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Lucrare de practică la SC Alubel SRL

1.1.PREZENTAREA FIRMEI Compania Alubel Expo Srl – Romania face parte din grupul Alubel Spa, leader pe piata din Italia în producţia de sisteme de...

Ai nevoie de altceva?