Studii si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii unui Procedeu Performant de Prelucrare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Studii si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii unui Procedeu Performant de Prelucrare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 79 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefan Dragomir

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Management, Statistica

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1 Pagina
STADIUL ACTUAL AL DEPOZITARII SI VALORIFICARII
DESEURILOR URBANE IN TARA SI STRAINATATE 4
CAPITOLUL 2
CERCETAREA DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV SI CANTITATIV
AL DESEURILOR DIN MUNICIPIUL GALATI - GESTIONAREA 15
SI MONITORIZAREA LOR
CAPITOLUL 3
TEHNOLOGII DE VALORIFICARE SI RECICLARE A 28
DESEURILOR
CAPITOLUL 4
CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA UNUI PROCEDEU 42
PERFORMANT DE RECICLARE A DESEURILOR DIN
MUNICIPIUL GALATI
CAPITOLUL 5
OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PRELUCRARE SI 60
VALORIFICARE A DESEURILOR URBANE
CAPITOLUL 6
NORME DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII 70
CAPITOLUL 7
STUDIUL IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURATOR 74
BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

CAPITOLUL 1

STADIUL ACTUAL AL DEPOZITARII SI VALORIFICARII DESEURILOR IN TARA SI STRAINATATE

1.1 Modalitati de depozitare si valorificare a deseurilor pe plan international

Dezvoltarea urbanistica si industriala a localitatilor precum si cresterea generala a nivelului de trai al populatiei, antreneaza producerea unor cantitati din ce în ce mai mari de deseuri menajere, stradale si industriale care necesita cheltuieli mari pentru colectare si neutralizare în vederea preîntâmpinarii poluarii mediului înconjurator.

Marea varietate a substantelor organice si anorganice continute de deseurile solide, face ca procesul degradarii aerobe si anaeroba de catre microorganisme, sa fie dificil de condus provocând - în cazul evacuarii necontrolate - poluarea aerului si apei, si creând totodata probleme legate de aparitia microorganismelor patogene, rozatoarelor si altele, cu efecte daunatoare asupra igienei publice.

Desi în domeniul utilajelor de colectare si transport s-au obtinut însemnate progrese, atât din punctul de vedere al randamentului cât si al posibilitatilor de etansare pentru evitarea poluarii mediului acesta ramâne în continuare sectorul principal susceptibil de îmbunatatiri, pentru a reduce importantele cheltuieli de investitii si exploatare, care reprezinta 60 - 80% din cheltuielile totale de salubritate.

1.2 Clasificarea deseurilor

Deseurile pot fi deosebite si clasificate dupa locul de producere, caracterul deseului (malos, lichid, solid), calificarea sanitara (periculos, vatamator, neutru), posibilitatile de evacuare si neutralizare (depozitare definitiva) comuna sau separata, respectiv dupa posibilitatile de valorificare. Numarul mare de sortimente de deseuri si proprietatile lor foarte variate ilustreaza de la sine multiplele probleme care apar în procesul de evacuare.

Din punct de vedere al naturii si locul lor de producere, deseurile se clasifica astfel:

-deseuri menajere - în notiunea de deseuri pot fi cuprinse acele reziduuri solide care se produc zilnic în localitati, diferite locuri, cladiri (deseurile din locuinte, birouri, institutii), locuri publice (deseurile stradale), hale comerciale, piete (deseurile de piata), care nu pot fi utilizate direct ca materii prime. Deseurile din aceasta grupa constituie un amestec de substante organice si anorganice de diferite granulatii si compozitii, iar din punct de vedere sanitar pot fi caracterizate ca fiind vatamatoare. Evacuarea lor trebuie sa fie solutionata sub o forma organizata.

In cladirile de locuit pot apare diferite materii reziduale de dimensiuni asa de mari încât evacuarea lor trebuie asigurata respectiv organizata separat. Asemenea deseuri sunt de exemplu obiectele casnice uzate, mobila veche, mijloace de instalatii sanitare etc.

La casele familiale cu gradini apar periodic si deseuri de origine vegetala (plante, frunze, crengi, frunze uscate) care sunt evacuate împreuna cu deseurile menajere.

-deseuri stradale - se definesc ca fiind deseuri specifice cailor de circulatie

publica din perimetrul unui centru populat provenite din activitatea cotidiana a populatiei

de la copacii de pe strazi, alei, parcuri , animale, precum si din depunerea obisnuita a

suspensiilor solide din atmosfera.

Fisiere in arhiva (2):

  • Studii si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii unui Procedeu Performant de Prelucrare.doc
  • Studii si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii unui Procedeu Performant de Prelucrare.ppt

Alte informatii

Studii Si Cercetari Privind Posibilitatile Utilizarii Unui Procedeu Performant De Prelucrare, Tratare Si Valorificare A Deseurilor Urbane Aferente Municipiului Galati UNIVERSITATEA " DUNAREA DE JOS " GALATI FACULTATEA DE METALURGIE SI STIINTA MATERIALELOR