Studiu de Caz - Fondurile Europene în România

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9721
Mărime: 223.30KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Felicia Dumitru
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA MARKETING

Cuprins

CAP I. IMPACTUL MACROECONOMIC AL FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE

1. Metodologia de estimare a impactului politicii de coeziune

- Structura generala a modelului

- Mecanisme de transmitere a politicii de coeziune

- Agregarea fondurilor

2. Planificarea FSC 2007-2013

3. Sistemul de simulare a impactului politicilor

4. Rezultatele simularilor

CAP. II. PERSPECTIVE MACROECONOMICE 2007-2013

1. Produsul intern brut pe elemente de utilizare

2. Produsul intern brut pe ramuri

3. Forta de munca

CAP. III FONDURILE EUROPENE IN ROMANIA

1. Programul ISPA

- Obiective generale

- Mediu

- Transport

- Asistenta tehnica

2. Programul SAPARD

3. Pogramul PHARE

- Obiective

CAP. IV ABSORBTIA FONDURILOR IN ROMANIA

1. Graficul Absorbtiei Fondurilor Europene in Romania

2. Graficul Absorbtiei Fondurilor Europene in tarile vecine

3. Graficul gradului de contractare a fondurilor

4. Situatia proiectelor.

Extras din document

Introducere

Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexeale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul că, prin obiectivul său de reducere a disparităţilor economice şi sociale existente între diversele regiuni ale Europei, acţionează asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum creşterea economică şi sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbană, protecţia mediului, ocuparea şi formarea profesională, educaţia, egalitatea de gen etc. Concepută ca o politică a solidarităţii la nivel european, politica regională se bazează în principal pe solidaritate financiară, adică pe redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar realizat prin contribuţia Statelor Membre către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere (pentru perioada 2000-2006, suma aferentă reprezintă aproximativ o treime din bugetul UE2). De fapt, se poate spune că politica de dezvoltare regională are un pronunţat caracter instrumental, iar prin fondurile sale de solidaritate (Fondul de coeziune, Fondurile structurale, Fondul de solidaritate) contribuie la finanţarea altor politici sectoriale – cum ar fi politica agricolă, politica socială, politica de protecţie a mediului. În plus, politica regională este corelată şi cu politica de extindere a Uniunii Europene, prin crearea fondurilor speciale de pre-aderare Phare (fond de sprijin pentru reconstrucţia economică), ISPA (instrument al politicilor structurale, ce prefigurează Fondul de coeziune) şi SAPARD (program special pentru agricultură) la care au acces ţările în curs de aderare şi prin care este sprijinită tranziţia acestora la standardele şi structurile de organizare ale UE. Caracterul complex al politicii de dezvoltare regională este subliniat şi de modul în care acesta integrează trei dintre obiectivele prioritare ale UE: coeziunea economică şi socială, extinderea aplicării principiului subsidiarităţii şi dezvoltarea durabilă. Astfel, coeziunea economică şi socială nu numai că este prezentă la nivelul obiectivelor fondurilor structurale, dar importanţa sa este reflectată prin crearea unui fond omonim (Fondul de coeziune) ce sprijină grăbirea procesului de convergenţă şi atingere a nivelelor medii de dezvoltare ale UE, a patru State Membre mai puţin dezvoltate: Spania, Portugalia, Grecia şi Irlanda. Principiul subsidiarităţii - care reprezintă gradul crescut de implicare a Statelor Membre în dezvoltarea şi implementarea politicilor comunitare- este present şi la nivelul altor politici.

2 Este vorba de 35% din bugetul UE (http://europa.eu.int/comm/regional_policy)

În contextul de faţă, acest principiu are aplicabilitate în negociereafinanţării din fondurile de solidaritate de către fiecare stat în parte (în funcţie de priorităţilenaţionale şi regionale) precum şi în responsabilitatea ce revine acestora din urmă în implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor stabilite de comun acord. Strategia dezvoltării durabile3 este prezentă ca prioritate a programelor de solidaritate europeană, în special prin accentul pus pe protecţia mediului şi pe dezvoltarea de măsuri în această direcţie. Însă această strategie nu este numai europeană, ci există ca strategie globală promovată în toată lumea prin variate acorduri internaţionale, ceea ce subliniază o dată în plus caracterul complex al politicii de dezvoltare regională şi coerenţa internă a obiectivelor comunitare.

I. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană

I.1. Momente cheie

Principiile unei politici de dezvoltare regională au fost avute în vedere la nivel European încă din1957, odată cu semnarea Tratatului de la Roma, când cele 6 ţări semnatare (Belgia, Franţa,

Germania, Italia, Luxemburg, Olanda) au căzut de acord asupra nevoii reducerii diferenţelor existente între diferitele regiuni şi sprijinirii celor mai puţin favorizate, în scopul realizării unei

economii comunitare solide şi unitare. Această nevoie a fost concretizată în 19584, prin înfiinţarea Fondului Social European (FSE) ca principal instrument al politicii sociale comunitare, fiind centrat pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii. În 1962 a fost înfiinţat Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), în scopul finanţării politicii agricole comune şi pentru sprijinirea dezvoltării regiunilor rurale şi îmbunătăţirea structurilor agricole.

Anul 1975 aduce crearea unui al treilea fond – Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu scopul de a redistribui o parte a contribuţiilor bugetare ale Statelor Membre către regiunile cele mai sărace ale comunităţii, în vederea sprijinirii dezvoltării lor economice. Astfel, FEDR redistribuie bugetul comunitar în investiţii productive (pentru crearea şi menţinerea unor locuri de muncă durabile) şi în investiţii în infrastructură.

3 Dezvoltare durabilă în sensul promovării dezvoltării economice ţinând cont de impactul acesteia asupra mediului

şi asupra conservării resurselor naturale, ca responsabilitate faţă de generaţiile viitoare

4 Unele documente menţionează anul 1960 ca moment în care a fost înfiinţat FSE; crearea fondului a fost prevăzută

încă din Tratatul de la Roma, anul 1960 fiind anul la care FSE a intrat efectiv în vigoare. Atragem atenţia asupra

faptului că ambele variante sunt justificate şi nu este vorba de date inconsecvente.

Un moment important în dezvoltarea politicii regionale este reprezentat de adoptarea Actului Unic European, în 19865, prin care se introduce conceptul de coeziune economică – adică a eliminării diferenţelor economice existente la nivelul diferitelor regiuni - şi se crează premisele unei politici de coeziune economică şi socială ca politică de sine stătătoare şi avînd drept scop facilitarea aderării la piaţa unică europeană a ţărilor din sudul Europei. În februarie 1988, Consiliul European de la Bruxelles extinde operaţiunea fondurilor de solidaritate, reprezentate de fondurile menţionate anterior şi numite acum Fonduri structurale – mai precis creşte considerabil alocaţiile acestora din bugetul comunitar. Astfel, este recunoscută şi declarată oficial importanţa acestor instrumente pentru reducerea disparităţilor regionale la nivel comunitar.

Preview document

Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 1
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 2
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 3
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 4
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 5
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 6
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 7
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 8
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 9
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 10
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 11
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 12
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 13
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 14
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 15
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 16
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 17
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 18
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 19
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 20
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 21
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 22
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 23
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 24
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 25
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 26
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 27
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 28
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 29
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 30
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 31
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 32
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 33
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 34
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 35
Studiu de Caz - Fondurile Europene în România - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz - Fondurile Europene in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare...

Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina

CAPITOLUL I 1.TRANSPORTUL INTERN - NECESITATE, IMPORTANŢĂ, ORGANIZARE, CLASIFICARE 1.1. Necesitatea şi importanţa perfecţionării transportului...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Majestic

Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene

Introducere Uniunea Europeană reprezintă marele proiect politic pe care politicienii celor mai dezvoltate state ale bătrânului continent l-au...

Procesul Managementului Strategic la SC Alcomsib SA

1. MANAGEMENT STRATEGIC - CATEVA ELEMENTE TEORETICE În mod curent, prin management strategic se are în vedere întregul proces de management al...

Fundamente Teoretice ale Managemntului Firmei

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1 Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului După părerea...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Te-ar putea interesa și

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

SC Apă Canal 2000 SA

INTRODUCERE În România, în momentul de faţă, mutaţiile importante care au loc în sectorul public implică schimbări majore şi în sfera serviciilor,...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Investiția - condiția esențială a succesului în afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Ai nevoie de altceva?