Studiu de Caz la Management Public

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3519
Mărime: 28.04KB (arhivat)
Publicat de: Fiodor-Romi Pașca
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Burcea Stefan,Androniceanu Armenia
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT-ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

  1. 1.Tema studiului-prezentare generala 2
  2. 2.Prezentarea succinta a institutiei/autoritatii publice 5
  3. 3.Prezentarea detaliata a situatiei practice propuse pentru analiza 6
  4. 4.Identificarea si explicarea principalelor aspecte pozitive si negative in situatia practica prezentata la punctul anterior 11
  5. 5.Propuneri concrete de imbunatatire a managementului public in cazul particular analizat 14
  6. 6.Bibliografie 17

Extras din proiect

1.Comunicarea dintre functionarii publici si cetateni

Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care premisele decizionale sunt transmise de la un membru al unei instituţii la altul. Comunicarea însoţeşte activitatea instituţiilor publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia.

Comunicarea publică se referă atât la schimbul şi împărtaşirea de informaţii de utilitate publică, cât şi menţinerea liantului social.

Comunicarea în instituţii este un proces bilateral: el presupune atât transmiterea ordinelor, informaţiei şi sfaturilor la un centru de decizie (adică un individ învestit cu responsabilitatea de a lua decizii), cât şi transmiterea deciziilor luate de la acest centru în alte părţi ale instituţiei. Mai mult, este un proces care se desfăşoară în sus, în jos şi lateral în instituţie.

Canalele de comunicare în instituţiile publice pot fi de două feluri: formale şi informale. Prin canalele formale se transmit fluxurile informaţionale oficiale. Canalele informale de comunicare se stabilesc în general între persoane şi grupuri informale. Acestea sunt formate din angajaţi care au interese comune sau afinităţi. Informaţiile transferate prin aceste canale sunt neoficiale şi au un caracter personal sau general: ele nu sunt verificate.

Comunicarea instituţională este o comunicare extraorganizaţională prin care instituţia din administraţia publică urmăreşte să-şi întărească imaginea, să suscite în jurul ei un climat de încredere şi simpatie din partea cetăţenilor.

Comunicarea externă a instituţiei publice contribuie la notorietatea şi imaginea organizaţiei în instituţie.Ea îndeplineşte astfel, totodată funcţia de promovare a instituţiei publice a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

Comunicarea cu rol de promovare reprezintă, în realitate, un caz aparte, pentru că, deşi literatura de specialitate o considera fără excepţie ca făcând parte din comunicarea externă, ea se desfăşoară unilateral, dinspre instituţia publică către mediul exterior al acesteia. În această situaţie, nu mai sunt membrii organismului public cei care intreţin legatura cu exteriorul, ci organizaţia ca instituţie. Ea dă informaţii despre serviciile care le oferă, încearcă să-i amelioreze imaginea de ansamblu sau, pur si simplu, vrea să facă cunoscute şi să-şi promoveze valorile.

Exista o multitudine de forme de promovare a imaginii, valorilor sau serviciilor specifice instituţiei publice.Cea mai eficientă şi mai ieftină formă de promovare este însă, cel mai adesea, ignorată. Ea se află la îndemâna tuturor funcţionarilor şi constă în reliefarea permanentă a aspectelor pozitive ale organismului public din care fac parte, cu ocazia contactelor cu mediul extern, fie acestea personale sau profesionale. Ideea este că fiecare funcţionar public îşi poate asuma fără probleme rolul de comunicator extern, mesajul său fiind centrat pe seriozitatea, eficienţa şi calitatea de care dă dovada instituţia. Acest lucru presupune ca funcţionarul public să ştie ( ceea ce ţine de eficienţa comunicării interne ), să creadă, (este vorba de coerenţa dintre discursul pe care îl afişează şi acţiunile sale concrete), şi să vrea (adică să simtă nevoia să vorbească despre instituţia de administraţie publică, ceea ce trimite la ideea de motivaţie).

Comunicarea în instituţiile publice se realizează prin:

- comunicarea orală (verbală) – de exemplu comunicarea dintre funcţionar şi cetăţean la ghişeu sau la birou

- comunicarea scrisă

Instituţiile din administraţia publică urmăresc ca, prin intermediul comunicării, să obţină următoarele facilităţi:

- identificarea- ce răspunde nevoilor instituţiilor administrative de a-şi asigura notorietatea şi de a-şi face cunoscute competenţele;

- informarea – care urmăreşte să facă cunoscută corpului social acţiunea administrativă;

- realizarea unei educaţii sociale – ce corespunde, sub forma de sfaturi, recomandări, rolului din ce în ce mai important al instituţiilor publice în cadrul vieţii sociale.

Preview document

Studiu de Caz la Management Public - Pagina 1
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 2
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 3
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 4
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 5
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 6
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 7
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 8
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 9
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 10
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 11
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 12
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 13
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 14
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 15
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 16
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 17
Studiu de Caz la Management Public - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz la Management Public.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz - Primăria Comunei Moțăieni - motivarea funcționarilor publici

1. Prezentarea studiului:Motivarea functionarilor publici In acest studiu de caz mi-am propus sa analizez procesul de motivare al functionarilor...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea...

Administrația Publică și Personalitatea Funcționarului Public

INTRODUCERE În fiecare judeţ şi în municipiu Bucureşti se organizează o comisie consultativă, care este formata din prefect şi preşedintele...

Formarea și perfecționarea pregătirii funcționarilor publici - studiu de caz

Formarea şi perfecţionarea pregătirii functionarilor publici -Studiu de caz- I. Precizarea temei studiului – Introducere Activitaţile de...

Managementul Organizației

INTRODUCERE A. Obiectivele cursului Omul prin natura lui este o fiinţă socială. În epoca modernă, progresul tehnico-ştiinţific a adus la o...

Comunicarea în cadrul unei instituții de servicii publice

Capitolul 1: Date de identificare a Primariei Orasului Targu Neamt Aspecte legale de constituire si functionare, prezentarea activitatii. In...

Management

CONTINUTUL: 1.1. Definitii, concepte, obiectul de studiu 1.2. Scoli de management 1.3. Functiile managementului 1.4. Sisteme de management...

Te-ar putea interesa și

Analiza managementului calității în cadrul hotelului Valentina Timișoara

Introducere Pentru a reliefa importanţa economică a turismului, ca ramură distinctă a economiei, încadrată în sectorul terţiar, vom folosi...

Management

Actualul conținut al științei managementului este rezultatul acumulării și sintetizării unor cunoștințe științifice care s-au dezvoltat rând pe...

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Implementare sistem de management al calității în administrația publică - studiu de caz

I.INTRODUCERE 1.Abordarea şi dezvoltarea managementului calităţii Conceptul de calitate nu este o invenţie a timpurilor moderne. Respectarea...

Reforme Administrative în Europa Centrală și de Est

Uniunea Europeană aşa cum arată de la 1 ianuarie 2007 Reforme administrative în Europa Centrală şi Est INTRODUCERE Pe plan mondial tendinţa...

Tipuri și stiluri managerile specifice modelului de management din Germania

INTRODUCERE În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine...

Programul PODCA

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PO DCA 1.NOŢIUNI 1.1. Noţiunea programelor operaţionale Programele operaţionale sunt documente...

Ai nevoie de altceva?